Uudised

Toetame koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks seatud piiranguid ning seetõttu oleme kuni 1. aprillini kättesaadavad nõustamiseks ja küsimustele vastamiseks telefoni,  skype või e-kirja teel.

Palume järgida Terviseameti soovitusi kui ka igapäevaselt Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni otsuseid!

Meeldivate kohtumisteni!

Loe edasi

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad

1)      mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

2)      sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotluste esitamise voor on avatud alates 1.märts – 1.aprill kell 16.30

Projektitaotlused tuleb saata aadressile kop@raek.ee

INFOPÄEV toimub 10.märtsil algusega 10.00 Rapla Riigimajas

Täpsem info: Karin Ratas, kop@raek.ee, tel 489 4755, www.raek.ee

Loe edasi

8.aprillil kell 11-15 toimub Sadolin Spordihoones järjekordne Raplamaa töö- ja karjäärimess. Messile ootame kõiki, kes otsivad tööd või soovivad minna õppima.
Messile tulevad sobivaid töötajaid otsima ja ennast tutvustama ettevõtjad nii meie maakonnast kui mujalt. Tööpakkumisi on lihttööst juhiametini, pakutakse osalise tööajaga tööd, hooajatööd, sobivaid ameteid noortele ning vähenenud töövõimega inimestele. Siit ka üleskutse Raplamaa tööandjatele: kui teie ettevõttes või organisatsioonis on vabu töökohti praegu või vajate töökäsi tulevikus või lisatööjõudu suveks, siis tulge messile ja leidke sobiv töötaja meie oma Raplamaa inimeste seast.

Registreeruda saab kodulehel www.toomess.ee.
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi aulas on algusega 11.15 inspiratsioonitund noortele „Tulevik algab nüüd“. Pärast seda tutvustavad oma ettevõtet lähemalt maakonna suurimad tööandjad: Kohila Vineer OÜ, Saarioinen Eesti OÜ, O-I Estonia AS ja Rapla Tarbijate Ühistu.
Messialal on lisaks ettevõtetele oma võimalustest rääkimas gümnaasiumid, kutseõppeasutused ja kõrgkoolid. Juba on teada, et kohal on Tallinna Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. Nimekiri täieneb pidevalt.
Ootame huvilisi ka töötubadesse – Tallinna Tehnikakõrgkool tutvustab ehituserialasid, TalTech inseneeria valdkonda, Kehtna Kutsehariduskeskus koka elukutset ja IT-erialasid. 16-19aastastele noortele on mõeldud virtuaalreaalsuse töötoad, kus saab olla meditsiiniõe või bioanalüütiku töövarjuks.
Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna töötajad jagavad messialal informatsiooni teenuste ja toetuste kohta. Vähenenud töövõimega inimestele pakutavatest teenustest räägitakse lähemalt kell 11.15-12.15 Vesiroosi kooli aulas. Nii töötavad kui tööd otsivad inimesed saavad pöörduda meie karjäärinõustajate poole.
Messil on kohal Raplamaa TRE Raadio saatejuhid, kes teevad l intervjuusid ja otselülitusi.
Töömess on kõigile osalejatele tasuta. Infotelefon 15501, www.toomess.ee

Kohtumiseni messil!

Loe edasi

Hea vabaühenduse liige!

Oled oodatud projektikirjutamise õpituppa.

Vaatame üle projektide koostamise põhitõed, süveneme põhjalikumalt mõistetesse Kohaliku Omaalgatuse programmi kaasabil.

20.veebruaril 10.00 -13.00 Rapla riigimajas ruumis 209.

Õpituba on osalejaile tasuta!

NB! GRUPP ON TÄIS!

Lisainfo karin@raek.ee või tel. 489 4755

Loe edasi

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vast alustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolituse kestus on 7+1 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd.  Pilootprojekti raames lisandub sel aastal 1 päev (8 akadeemilist tundi) e-kaubanduse koolituspäev. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Koolituspäevad: 26., 27. märtsil, 14., 15., 23., 24. ja 30. aprillil  ning 14. mail.

Täpsem teave ja registreerumine SIIN

Loe edasi

Õpe on praktilise iseloomuga ehk koosneb lisaks uue materjali omandamisele ka praktilistest harjutustest ning on juhte treeniva iseloomuga. Grupi suurus 12 inimest.

Suurema huvi korral tehakse grupi moodustamisel valik.

Koolituste kuupäevad 6.veebruar, 12.märts, 2.aprill ja 14.mai. Lisaks toimub tasuta kogemusreis Järvamaale maikuus.

Programmi maksumus on TASUTA!

Grupi suurus 12 inimest.

Registreerumine 30.jaanuarini

Registreerumine ja lisainfo SIIN.

Loe edasi

Kord aastas, Ühisnädalal, kuulutatakse  Raplamaal välja kodanikuühiskonna tublimad ning välja valitakse Raplamaa Aasta Tegu. Selle nominatsiooniga tunnustatakse suurepärast kodanikualgatust, kogukondi liitvat ettevõtmist, suure südamega tehtud vabatahtlikku tööd või koostöö projekti. Viieteistkümne aasta jooksul on Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel tunnustust väärinud  üle 200 eripalgelise ettevõtmise.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Karin Ratas: „On suur rõõm näha kuidas aasta aastalt kasvab vabatahtlike hulk ja ühe enam leidub ka inimesi, kes neid märkavad.“

27.novembril kell 16.00 Raplas, Taevanimaani meistrikojas toimuval pidulikul sündmusel saavad tunnustuse 21 tubli tegu, mille taga on suur hulk inimesi. Võitja selgub kohapeal.

Rahvastikuminister Riina Solman tunnustab nominente: „Te annate hindamatu panuse Raplamaa arendamisse. Tänu Teile on Raplamaa nii edukas, üksteisest hooliv ja kokkuhoidev. Kõik suured teod saavad alguse ideest ja soovist midagi paremaks muuta. Tänan, et märkate oma kodukoha probleeme ja mõtlete lahendusvõimalustele.“

 

Kõik nominendid on välja toodud RAEKi kodulehel.

 

Loe edasi

3. detsembril toimuvad Eesti esimesed annetamistalgud. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. Kutsume vabaühendusi sel päeval oma tegevust avalikkusele tutvustama, uusi annetajaid otsima ning olemasolevatega sidemeid tugevdama.

Anna oma ideest teada oktoobrikuu lõpuks. Kuu enne annetamistalguid avatakse üle-eestiline talgukaart, kuhu lisatakse kõik 3. detsembril toimuvad talgud. Kaardile lisatakse ka sündmused, mis toimuvad enne või pärast seda.

Kõigest täpsemalt saad lugeda Eesti Vabaühenduste Liidu lehelt.

Loe edasi

Kui Teil on silma ja südamesse jäänud Raplamaal tegutsevaid vabatahtlikke ja heategijaid inimesi, mittetulundusühinguid, ettevõtteid, sihtasutusi või organisatsioone, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on KÄESOLEVA aasta jooksul mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele Raplamaal, siis andke sellest meile teada.

NB! Kandidaatide esitamine on lõppenud!

Raplamaa Aasta Tegu 2019 tunnustussündmus toimub  27. novembril Raplas.

Loe edasi

– ca 23 km kaugusel Tallinna linna piirist;
– ca 22 km kaugusel maakonnakeskusest Raplast;
– 100% ärimaa, millel käesoleval ajal hoonestus puudub;
– kehtiv Tuhamäe detailplaneering;
– võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, elektri ja gaasiga;
– ligipääs tänavavalgustusega asfaltkattega teelt, kergliiklusteelt.

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 04.10.2019 kell 9.00

Loe täpsemalt iga kinnistu kohta:

TUHAMÄE 3

TUHAMÄE 5

TUHAMÄE 6

Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võta ühendust telefonidel: 489 4793, 5556 0097, e-post: herkki.olo@kohila.ee.

 

Loe edasi

Tänavune üle-eestiline ettevõtlusnädal toimub juhtmõtte „Samm Sinu unistusteni“ all. Erinevalt varasematest Ettevõtlusnädalatest tuuakse tänavu lisaks ettevõtlusele julgustavate argumentide välja ka seisukohad, miks ikkagi eelistada palgatööd. Tasakaalustatud debatiga soovitakse panna laiem avalikkus kaasa mõtlema ettevõtjaks olemise plussidele ja miinustele.

Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul toimub 7. – 13. oktoobrini ettevõtlusnädala raames enam kui 300 temaatilist üritust.

„Tänavuse Ettevõtlusnädala üks fookusi on e-äri, sest just veebipõhised lahendused võimaldavad alustavatel ettevõtetele kiirelt ja efektiivselt jõuda potentsiaalsete klientideni. Heameel on selles valdkonnas teha tihedat koostööd E-kaubanduse Liiduga ,“ ütles Huul.

Oktoobri teisel nädalal korraldatakse kõikides Eesti maakondades seminare, konverentse, töötubasid, ettevõtluskohvikuid ning muudes formaatides üritusi. 8. oktoobril toimub avatud ettevõtete päev, mil kümned ettevõtted avavad eelregistreerunud huvilistele oma uksed.

Ettevõtlusnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused juba 14. korda ning see viiakse läbi kõigis 15 maakonnas.

 

Ettevõtlusnädal viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Loe edasi

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

 

Täpsemalt loe SIIT

Loe edasi

Kui oled mikroettevõtja, töötajaid on Sul alla kümne, müügitulu alla 2 miljoni euro, tegutsed maapiirkonnas ja plaanid ettevõtet kasvatada ning uusi töökohti luua, siis uuri lähemalt järgmise toetuse kohta:

PRIA MEEDE 6.4 „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas”. Toetuse eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Septembri keskel (18.09) avab PRIA meetme “Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas” taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit.

Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot.
Toetuse osakaal põllumajandustootjal kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest.
Toetuse osakaal mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval ettevõttel kuni 40% abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetus on ette nähtud ettevõtte arenguks vajalike tootmisvahendite soetamiseks.

Toetust saab kasutada:
– masinate ja seadmete ostmiseks
– ehitise rajamiseks ja hoone parendamiseks
– rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks

Toetust saab taotleda PRIA poolt korraldatud taotlusvoorude raames. Taotlusvoor avaneb 2019. aasta sügisel, mille avanemisest annab PRIA teada oma kodulehel.

Korraldame koos Maaeluministeeriumiga meetme infopäeva 27.08.2019 kell 14-16 Paides, Rüütli tn 25 IV korruse saalis.

Infopäeva lektor on Maaeluministeeriumist Allar Korjas.

Infopäev on tasuta aga vajalik on eelregistreerimine, seda saad teha SIIN!

 

Täiendavat teavet toetuse taotlemise kohta on võimalik saada PRIA kodulehelt
rubriigis „Külaelu arendamine”.
Telefon 737 7678
info@pria.ee

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandeteenistus pakub konsulentide nõuandeteenuseid.
Telefon 648 4920
www.pikk.ee
info@pikk.ee

Nõu ning abi äriplaani läbimõtlemisel ja projektide ettevalmistamisel saab maakondlikest arenduskeskustest.
www.arenduskeskused.ee
info@arenduskeskused.ee

 

Lisainfo:

Ermo Brecher
Ettevõtluskonsultant
SA RAEK
Tel +372 5158238
ermo@raek.ee

Loe edasi