Uudised

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI INFOPÄEV toimub 8. septembril algusega 10.00 Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis.

Palume registreeruda SIIN.

NB! RAEK järgib Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti kehtestatud nõudeid, mis reguleerivad COVID-19 nakkusohutuse tõendamist ja tagamist, sündmuste läbiviimisel.
Kehtivad nõuded leiate siit: https://www.kriis.ee/et

Täpsem info taotlusvooru kohta ilmub meie kodulehele ja Facebooki 1.septembril.

Loe edasi

Hea Raplamaa ettevõtja!

Palume 10 minutit Teie väärtuslikku aega, et aidata kujundada Raplamaa ettevõtluskeskkonna tulevikku.
Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega on algatanud Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringu, mille fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab avalik sektor suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast.
Küsitlus on otseseks sisendiks regionaalarengu toetuste kaasamiseks järgnevatel aastatel, mis loovad eeldusi investeeringute, uute ettevõtete ja töökohtade tekkeks ning üldise ettevõtluskeskkonna arenguks.

Ettevõtjate küsitluse eesmärgiks on:
1. selgitada välja ettevõtlust takistavad ja soodustavad tegurid kohapeal ettevõtjate pilgu läbi;
2. selgitada välja ettevõtjate ootused, kuidas kohalik omavalitsus ja maakondlik ettevõtluse tugivõrgustik saab parendada kohalikku ettevõtluskeskkonda.

Küsitlusele saab vastata SIIN

Uuringu vahetulemusi tutvustatakse Raplamaa Majandusfoorumil 7. oktoobril.
Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Teie tagasiside on meile väga oluline!

Ette tänades

Raplamaa Omavalitsuste Liit
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Loe edasi

Projekt „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ oli Ettevõtluse Arendamise SA sihtkohtade koostööprojektide konkursil edukas.  Algava turismialase koostöö vilju saab maitsta kogu piirkonna turismisektor ning projekti rõhuasetus on kogu regiooni turismialasele arengule hoo juurde andmine.

Koostööprojekti üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine. Projekti otsesteks eesmärkideks on kestliku ehk säästva turismi arendamine; turvalise teenusepakkumise edendamine piirkonnas; külalislahkuse arendamine; klienditeekonna uuringu teostamine, sh kitsaskohtade väljaselgitamine ja parendamine; piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine ning laiapõhjalise koostöö arendus läbi eelduste väljaselgitamise DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks.

Koostööprojekti juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Sihtasutus RAEK) ja SA Läänemaa. Piirkonna tervikliku tootearenduse, koostöövõimaluste ja sünergia otsingu eesmärgil kaasatakse tegevustesse piirkonna turismivõrgustikud, osalejad toovad partnerlusse oma vaatenurga, täiendava teabe ja kompetentsid. Tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kuuluvad elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osalevad tegevustes.

Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Kaks aastat kestva koostööprojekti eelarve maht on 200 000 eurot.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 aasta kevadvooru laekus 34 projekti. Kõik projektid läbisid tehnilise kontrolli. Üks taotleja võttis oma projekti tagasi. Toetuste koondsumma on 66 501 eurot . Kevadvoorus jagatakse 39 901 eurot ja see summa on kinnitatud. Kokku on projektide summa 157 558, 78, taotletakse 85 776,77 eurot.

Toetautd projektid leiad SIIT

Loe edasi

Täna selgusid Raplamaa 2020. aasta parimad ettevõtjad. Võitja kuulutas välja Äritegu 2019 laureaat Priit Palk, OÜ Tohi Distillery tegevjuht.

Konkursi „Raplamaa Parimad Ettevõtted 2020“ tunnustusõhtu toimus Tohi Külastuskeskuses Kohila vallas. Konkurssi korraldas juba 24. aastat järjest Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Partnerluskoguga, kes toetas tunnustamist ühisprojekti „Kindel käeulatus“ raames.

Konkursile esitati 67 kandidaati. Tunnustati ettevõtjaid viies  kategoorias ja lisaks anti välja eripreemia: kiideti tubli õpilasfirmat ning juhendajat. Juba neljandat aastat järjest valis rahvas kõikide kategooriate kolme parema hulgast Rahva lemmiku.

Raplamaa Parimad Ettevõtted 2020:

Äritegu 2020:  Uue äri- ja kortemaja valmimine Raplas, Expolio OÜ

Vana Kala 25 laureaadid:
Siiri Tamm, Harviker OÜ
Ave Tislar, Fleur OÜ
Väino Sassi, Rapla Tarbijate Ühistu
Andres Aasaväli, Trakmets OÜ
Žanna Randmaa, Sanni Kaubanduse OÜ
Malle Heinsalu, Nerilon OÜ

Väike ja Tubli: Ahtima OÜ

Uustulnuk: Maidla Resort OÜ

Rabav Toode: professionaalsed jõulukaunistused, AS Adam Bd

Eriauhind Raplamaa parim Õpilasfirma 2020: ÕF ReCom, juhendaja Margot Sarv

Rahva Lemmik: Lillesahver OÜ

Kategooriate võitjad said meeneks massiivse klaasist vaasi, mille valmistas Järvakandi Klaasistuudio.
Vana Kala 25 laureaate tunnustati Puraviku tuuleveski sepikoja sepislandiga, mis tähistab pikaajaliste ettevõtjate leidlikkust, visadust ja edumeelsust. Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas kategooriate võitjaid hõbedase rinnamärgiga, Äritegu 2020 võitjat kuldse rinnamärgiga.

Õhtu suupistete eest hoolitses OÜ Servistor. Muusikalise etteaste esitas Raplamaalt pärit Jüri Pootsmann.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) tänab kõiki laureaate, nominente, kõiki kandidaatide esitajaid, külalisi ja partnereid.

Fotode autor: Siim Solman

 

Loe edasi

Konkurss Raplamaa Parimad Ettevõtted 2020 on jõudnud lõpusirgele. Auväärne komisjon on valinud kolm parimat neljas kategoorias (Uustulnuk, Väike ja tubli, Rabav toode ja Äritegu), kelle hulgast valime nüüd Rahva lemmiku.

Sul on 1 hääl, et saata oma eelistus!

Nominentidega tutvuda ja oma hääle saad anda 14. juunini SIIN

Loe edasi

25. mail toimus projekti “Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs” avakoosolek, kuhu oli kaasatud nii projektimeeskond kui Raplamaa kohalike omavalitsuste esindajad. Uuringu fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast, seda nii olemasolevate ettevõtete laienemise kui ka uute investeeringute ligimeelitamise võtmes. Analüüs on sisendiks maakonna strateegia uuendamisele ja hiljem seeläbi kohaliku ettevõtluskeskkonna ning regionaalarengu toetuste kaasamisele järgnevatel aastatel.

Ühe tegevusena viiakse augustis läbi küsitlus maakonna ettevõtjate seas, millised on ettevõtjate ootused kohalikele omavalitsustele jt tugistruktuuridele ettevõtluskeskkonna arendamisel. Projekti vahetulemusi esitletakse oktoobri alguses toimuval Raplamaa majandusfoorumil.

Uuring viiakse ellu Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ koostöös.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Janek Kadarik
SA RAEK

Loe edasi

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule sobivate teenuste tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti aitab arenduskeskuse konsultant vajadusel taotlusi täita ja esitada. 

„Viimastel aastatel on ühistute vajadused ja ka võimalused korterelamute renoveerimiseks oluliselt kasvanud. Raplamaal on viiel aastal toetust saanud paarkümmend korterelamut, kuid huvi nii seniste kui uute teenuste kasutamiseks on kordades suurem,“ lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liikme Janek Kadariku sõnul kinnitab ka klientide tagasiside ja senine kogemus, et vajadus nõu ja abi järele on olemas. „Oleme koostöös KredExiga hinnanud, et kokku vajab Raplamaal lähikümnenditel kordategemist veel paarsada hoonet, seega vajadus lisateabe, materjalide ja taotlemise nõustamise järele on kasvav. Meil on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning tunneme ka piirkonna probleeme ja võimalusi, mis on suureks eeliseks teadlikkuse kasvatamiseks ühistute seas,“ lisas arenduskeskuse juht.

KredEx pakub korteriühistutele erinevaid teenuseid – renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arenduskeskusest saab küsida konsultatsiooni nii teenuste tingimuste ja sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka taotluse täitmisel ja esitamisel ning vajalike dokumentide kokkupanekul.

„Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja töötingimused, keskkond ning heaolu paraneks. Seega on korterelamute kordategemine ja renoveerimine meie kõigi huvides. See toob otsese kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja mõnusa sisekliima näol, kuid kaudselt mõjutab see kogu piirkonda kaasaegsema elukeskkonna näol,“ lisas Kadarik.

Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul ühendust võtta Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega, kontaktid on kättesaadavad SIIT

Loe edasi

Toetusmeetme eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel ja majanduse taastumisel.

Toetusmeetme sihtgruppideks on majutusettevõtjad, spaad, veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad.

Meetme täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt: COVID-19 mõjude leevendamise toetused – EAS ja toetusmeetme määrusest: Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega – Riigi Teataja

Avame taotlemise kahes etapis:

 • 17. mail kell 9:00 avame taotlemise jaekaubandusettevõtetele. Vooru sulgemise tähtaeg on 26. mai kell 16.00
 • 18. mail kell 9:00 avame taotlemise majutusettevõtjatele, spaadele, veekeskustele, toitlustusettevõtjatele, reisiettevõtjatele, nõupidamiste ja messide korraldajatele, turismiteenuse pakkujatele ja sõitjate muud maismaavedu teostavatele ettevõtjatele. Vooru sulgemise tähtaeg on 27. mai kell 16.00

 

Vooruline taotluste esitamine tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees (taotluse esitamine ei sõltu ajalisest kiirusest) ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.

Juhime tähelepanu, et taotlemine on avatud lühikest aega. Seega palume kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist:

 • Palume jälgida, et kui Teie ettevõte kuulub kontserni, siis on kontserni majandusaasta andmed 31.12.2019 seisuga lisatud taotlusele, juhul kui need ei ole avalikult kättesaadavad. See info on vajalik, et kontrollida raskustes olemist, vt lähemalt siit;
 • Kui toetuse saamise eelduseks on kindla EMTAK põhitegevusala koodi olemasolu, siis on Teie ettevõtte osas esitatud äriregistrisse õige info;
 • Kui toetuse saamine eeldab puhkaeestis.ee andmebaasis teatud kategoorias teenuste pakkumine, siis on Teie ettevõtte  sisestatud www.puhkaeestis.ee andmebaasi õigesse kategooriasse.
  Vt juhiseid siit.

Rohkem infot ja detailsema loetelu vajaminevatest dokumentidest leiab SIIT.

Toetuse eelarve maht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot on suunatud turismisektorile ning 19 miljonit eurot jaekaubandusettevõtetele. Toetuste määrused ja tingimused otsustas valitsus.

Loe edasi

Teil on MTÜ, mille tegevus aastaid seisab ja kaalute selle lõpetamist?

Kui nii, siis ootame teid 18. mail kell 10.00 tasuta veebiseminarile, kus räägime täpsemalt, millest alustada lõpetamise protsessi, sh:

Mis vahe on lõpetamisel ja likvideerimisel?
Kuidas koostada likvideerimisbilanss ja –tulemiaruanne?
Kes määratakse likvideerijateks?
Mida silmas pidada, kui teha MTÜ lõpetamise teade?
Kuidas käib MTÜ likvideerimine?
Mida tähendab lõppbilanss ja vara jaotusplaan?

Teemasid selgitavad teile maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine SIIN.

Loe edasi

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital tellimusel viis Tallinna Ülikooli uurimisrühm 2020. aastal läbi uuringu kodanikuühenduste rahastamisest Eesti kohalikes omavalitsustes. Tutvustatud uuringu tulemustest selgus, et Eestis ei ole ühtki kohalikku omavalitsust, kus vabakonna tegevust ühel või teisel viisil rahaliselt ei toetataks.

Tegemist on korduvuuringuga, mille esimene osa viidi läbi 2016. aastal ja teine 2020. aastal. Nüüd selgus, et vabakonna rahastamine KOV-ides on nelja aasta jooksul suurenenud ning muutunud selgemaks. Eelmine uuring viidi läbi enne haldusreformi. Kui 2016. aasta tulemuste põhjal ei olnud vabaühenduste rahalise toetamise võimalust 7% omavalitsustest, siis nüüd selliseid omavalitsusüksusi enam ei ole. Uuringu tulemustest selgus ka, et rahastamist puudutava info avalikustamine on üldkokkuvõttes paranenud.

Lisainfo leiad SIIT.

Uuringu tutvustus asub SIIN.

Loe edasi

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele, investoritele; aidanud kaasa maakonna positiivsele mainele ja arengule.

Hindamise aluseks on kandidaadi 2020. aasta tegevus ja majandustulemused.

Ettevõtjaid tunnustatakse järgmistes kategooriates:

 • Uustulnuk 2020
 • Väike ja Tubli 2020
 • Rabav Toode 2020
 • Rahva Lemmik 2020 (Valitakse kõikide komisjoni poolt kinnitatud nominentide hulgast)
 • Vana Kala 25
 • Äritegu 2020

Konkursi statuut on leitav SIIT

Kõik asutused, ettevõtted, vabaühendused ja eraisikud saavad kandidaate esitada 24. maini 2021 täites ankeedi, mis leitav SIIT

Võitjad tehakse teatavaks pidulikul tunnustusõhtul juunikuus Tohi Distillery  Külastuskeskuses (Raplamaa Äritegu 2019 võitja).

Konkurss Raplamaa Parimaid Ettevõtted 2020 toimub koostöös järgmiste organisatsioonidega: Rapla vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Raplamaa Sõnumid, TRE Raadio, Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus, Raplamaa Ettevõtjate Ühing, Ettevõtlikud Naised Raplamaal, Raplamaa Turism ja Rabav Raplamaa.

Täpsem teave:

Reelika Vaabel
reelika@raek.ee
tel 5383 8430

Ootame aktiivset osalemist kandidaatide esitamisel!

Loe edasi

Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku” koostöös Eesti Giidide Liiduga

Eesmärk: Tõsta giidide ja lugude jutustajate professionaalset taset. Propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või töövõtjana tegutseda, luua soovijatele valmisolek taotleda giidi kutset. Tuua giidinduse juurde uusi inimesi ja anda tegutsevatele giididele motivatsiooni ja uusi ideid. Luua giidide võrgustik.

KESK-EESTI GIIDIDE ARENGUPROGRAMMI AJAKAVA

Giidinduse üldised teadmised 1.moodul

05.mai kell 16.00-19.00 – ZOOMis.
Giidinduse uued ja tänapäevased nõudmised – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann
Giidide uued kutsestandardid: kultuurigiid, loodusgiid, maaelulaadi giid jm – Ene Sarapuu, Monika Sooneste, Sirje Vällmann

20.mai kell 16.00-19.00 – ZOOMis
Giiditöö alused 1 – Kaire Reiljan

03.juuni kell 16.00-19.45 – ZOOMis
Klienditeenindus – Rita Tammela, Sirje Vällmann
Giidinduse äriline ja majanduslik pool, ettevõtlus vs töövõtt, turundus, koostöö võimalused – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

17.juuni kell 16.00-19.00 – ZOOMis
Giiditöö alused 2 – Ivo Tsetõrkin

30.juuni kell 16-19.45 – ZOOMis
Erivajadustega külastajad – Anneli Habicht
Turismimajanduse alused – Moonika Sooneste

14.juuli kell 16.00-17.30 – ZOOMis
Giiditöö alused 3 – Ivo Tsetõrkin

Giidi praktilised teadmised 2.moodul

28.juuli 16.00-18.15 – koht täpsustub
Giidi baasteadmised Eestist – Kaire Reiljan, Marje Loide

11.august 10.00-16.00 – koht täpsustub
Giidi baasteadmised oma piirkonnast – Järvamaa ja Raplamaa– Karen Klandorf, Andrus Rospu

25.august 16.00-19.55 – koht täpsustub
Lugude jutustamine – Piret Päär
Giiditeksti koostamise põhimõtted, giiditeksti loomine, olemasolevatest teadmistest sobiva ja vajaliku valimine, esitamine – Rita Tammela

08.september 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Oma piirkonna (maakond, vald, asum, muuseum) programmi koostamine, Reisimarsruudi koostamine, reisi eelarve ja ajakava koostamine – Kaire Reiljan, Marje Loide

22.september 10.00-15.25 – koht täpsustub
Videotreening – Sirje Vällmann, Bruno Uustal

06.oktoober 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Eneseväljendusoskus: avalik esinemine, diktsioon, konfliktide lahendamine – Kaire Reiljan, Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

20.oktoober 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Võõrkeeles oma valitud piirkonna tutvustamine vene keel, inglise keel – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

Registreerumine lingil: 2021 Giidid registreering

Osalustasu 60 eurot. Registreerunutele esitatakse arve.

Lisainfo:
Järvamaalt Sille Pudel sille@japnet.ee  ja Riina Trumm koostoo@koostookogu.ee või Raplamaalt Andra Liibek andra.liibek@raplaleader.ee ja Jaune Riim jaune@raek.ee

Loe edasi

Tasuta koolitus Rapla- ja Jõgevamaa ühingutele 13.mail.
Raplamaa ühingutele on koolitusel kohti 8!

Palume registreeruda SIIN 10.maini.

Registreerunutele saadetakse koolituse link.

Koolituse ajakava:

9.45 kogunemine zoom keskkonnas
10.00-11.30 MTÜ olemus ja õiguslik staatus. Inimesed ühingu sees ja väljas.
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid. Esindusõigus ja selle piiramine. Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus.
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 Juhatuse ülesanded ja tööjaotus. Juhatuse koosolekud. Juhatuse liikme leping.

Koolitajaks on Kaidi Holm, OÜ Juhatuse kompetentsikeskus. Kaidil on pikk staaž MTÜde juhtide koolitamisel ja nõustamisel. Samuti on ta välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA töö parendamiseks ja hindamiseks. Samuti on ta välja töötanud Hea valitsemise tava käsiraamatu ühingute juhtidele.

Küsimuste korral kirjuta karin@raek.ee või helista 5042452

Loe edasi