Uudised

Eriolukorrale vaatamata lõppes eile 2020 aasta Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor.

Raplamaal laekus kokku 41 projekti, millest meede 1 projekte oli 17 ja meede 2 projekte 24.
Kokku küsitakse toetuseks 108 646,89 eurot ning taotlejad ise on valmis panustama 36 772,80 eurot. Projektide kogumaht on 145 419,69 eurot.

Toetuse saanud projektid selguvad maikuus.

Loe edasi

Aitäh kõigile 2 018 ettevõtjale ja vabaühendusele, kes täitsid Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskuse platvormi kaudu ankeedi!

Oleme tulemused edastanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning alustanud ka enda teenuste üle vaatamisega, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida kriisiolukorras vajatakse. Ülevaate sellest saab juba peatselt!

Tulemustega saate tutvuda SIIN

Loe edasi

Viimase nädala jooksul on Eesti maakondlikud arenduskeskused kogunud andmeid ettevõtete ja teiste tööandjate olukorra kohta kriisisituatsioonis. Kokku oli teisipäeva, 24. märtsi lõunase seisuga ankeedile vastanud ligikaudu 140 erasektori tööandjat Raplamaalt ehk 6 protsenti tegutsevatest majandusüksustest.

Rapla vallast oli vastanuid 77, Kehtnast 22, Kohilast 21 ja Märjamaalt 17. Vastanute kogu töökohtade arv on 1109 ehk ligikaudu üks kuuendik kogu maakonna erasektori töökohtadest. Seega võib öelda, et tegemist on küllaltki esinduslike andmetega. Sellest küsimustikust joonistub välja, et mikroettevõtlus on esimene ja kõige suurem kannataja. Paljude jaoks on tegevus juba seiskunud, mis tähendab, et paljud inimesed on tööta ja mitmed teenused/tooted turult kadunud või kadumas. Söögikohad, turismiteenused, aga ka ühistransport ja muud teenused. Siinkohal üleskutse kriisi ajal ja ka selle järel eelistada raplamaist ning eestimaist toodangut ja teenusepakkujat.
Ankeedis küsitud küsimustest ehk kõige radikaalsem oli, kas ettevõtte tegevus on peatunud vähemalt kaheks kuuks. Sellele vastas jaatavalt 81 tööandjat ehk 59 protsenti vastanutest. Samuti on kõnekas, et 47 protsenti vastanutest kaalub koondamisplaane. Lähiajal on nad sunnitud koondama hinnanguliselt 250 töötajat. Oluline on märkida, et paljud vastused on edastatud enne Töötukassa meetmete väljatulemist eelmisel nädalal. Siinkohal on üleskutse ettevõtjatele, et enne tegevuse täielikku peatamist tutvuda RAEK-i ja Töötukassa lehel vastavate meetmetega, mis on ellu kutsutud just selleks, et majandus seisma ei jääks!
Mis puudutab käibe langust, siis 57 protsenti tööandjatest ehk 78 vastanut näevad ette enam kui 70-protsendilist kukkumist. Siin on selgelt välja joonistunud, et siseturule mõeldud teenused on kõige suuremas kukkumises ja rahvusvahelistel turgudel tegutsevatel keskmistel või suurematel ettevõtjatel on lootust, et lähikuudel suurt kukkumist ei tule. 13 ettevõtjat hindavad olukorda selliselt, et käive kukub 0-10 protsenti.
“Kindlasti ei tohiks täna olla liiga sinisilmne mitte keegi, sest osa mõjusid ei ole veel avaldunud,” ütles RAEK-i ettevõtluskonsultant Ermo Brecher. Ta lisas: “Näiteks osades valdkondades ilmneb probleeme toorme saamisel ja transpordi seisukohalt on probleeme Kesk- ja Lõuna Euroopa suunal. Samas on hea seis Skandinaavia maade transpordiühenduse osas, loodame, et nii ka jääb.”
Mõned näited sellest, mida ettevõtjad kõige kriitilisemaks peavad: Skandinaavia turgude ärakukkumine; teadmatus; kliendid on perega kodus ja nende teenuseid ei vaja; kõik tellimused juba kadunud seoses teenuste kolimisega e-kanalitesse; palka ja makse tuleb maksta, kuigi tegevused on nullis ja taastumist pole näha.
Selge on see, et iga ettevõte on eriline ja seetõttu on ka lahendused edaspidises olukorras toimetulekuks erinevad. Analüüsime saadud infot jooksvalt ja töötame välja lisaks tavapärastele nõustamistele ka teisi tugiteenuseid, millega ettevõtjaid kriisisituatsioonis toetada.

Kohtumised ja koolitused on kolinud veebi, selles osas on aktuaalne info peagi www.raek.ee. RAEK-i kodulehelt leiab ka meie konsultantide kontaktid, kellega vajadusel ühendust võtta.

 

Janek Kadarik
RAEK juhataja

 

Loe edasi

Hea ettevõtja!

Eelmisel nädalal koostatud Töötukassa meede, töötasu hüvitis, on nüüd Töötukassa kodulehelel üleval: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

NB! Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprilli alguses!

Seniks on võimalus tutvuda hüvitise saamise tingimuste, määruse ja seletuskirjaga. Kõik tööandjad on teretulnud vajadusel konsulteerima Raplamaa Töötukassa osakonnaga telefoni 483 0140 või Skype tkrapla teel.

Mitmed meie maakonna  ettevõtjad on liitunud ajutiste töökohtade lehega:

https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/jarvakandi-klaasitehas/

https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/coop-rapla/

Vajadusel liitu Sinagi!  https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/

 

Loomulikult aitavad Sind ka RAEK konsultandid, kelle kontaktid leiad SIIT

Sinu RAEK

Loe edasi

Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel valminud kriisiabikeskus.ee online platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. See aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks.

Alates tänasest, 18. märtsist oodatakse ettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad teenuseid, kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

SA Saare Arenduskeskus juhataja ja projekti koordinaatori Rainer Paenurga sõnul sai idee alguse osalemisest häkatonil “Hack the Crisis”, kus Saaremaa Turunduskoja initsiatiivil loodi testplatvorm Saaremaa ettevõtjate jaoks. Idee arendati üle-eestiliseks koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga, kuna pilootprojekt näitas ettevõtjate suurt huvi ja vajadust selle järele.

Platvormi kaudu kogutav info aitab paremini mõista ettevõtjate olukorda kriisisituatsioonis, lisaks annab see põhjaliku sisendi kriisiabipaketi väljatöötamiseks ja teisteks tugitegevusteks nagu näiteks maakondlike arenduskeskuste nõustamisteenuseks.

“Veebiplatvormi kaudu tuleb ettevõtjal täita 14 küsimusest koosnev ankeet, mille tulemused jõuavad nii ministeeriumi kui ka kõikide maakondlike arenduskeskusteni, ” selgitab Paenurk. Ankeedi täitmine võtab ettevõtjatel aega keskmiselt 3 minutit.

“Ettevõtted on igaüks oma spetsiifikaga, seetõttu on ka lahendused edaspidises olukorras toimetulekuks erinevad. Meie, maakondlikud arenduskeskused, analüüsime veebiplatvormi kaudu ettevõtjatelt saadavat infot põhjalikult ning jätkame ettevõtjate toetamist ning nõustamist vastavalt ilmnenud probleemidele, ” lisab Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul.

Eesti ettevõtete kriisiabikeskus on Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt pakutav platvorm Eesti ettevõtetele, kes on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel ning kes vajavad tuge majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks kriisiolukorras. Kriisiabikeskuse idee sai alguse Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel 13.-15.03 toimunud kriisihäkatonilt “Hack the Crisis”.

Lisainfo:

Kriisiabikeskus: www.kriisiabikeskus.ee

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik: www.arenduskeskused.ee

Loe edasi

Toetame koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks seatud piiranguid ning seetõttu oleme kuni 1. aprillini kättesaadavad nõustamiseks ja küsimustele vastamiseks telefoni,  skype või e-kirja teel.

Palume järgida Terviseameti soovitusi kui ka igapäevaselt Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni otsuseid!

Meeldivate kohtumisteni!

Loe edasi

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad

1)      mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

2)      sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotluste esitamise voor on avatud alates 1.märts – 1.aprill kell 16.30

Projektitaotlused tuleb saata aadressile kop@raek.ee

INFOPÄEV toimub 10.märtsil algusega 10.00 Rapla Riigimajas

Täpsem info: Karin Ratas, kop@raek.ee, tel 489 4755, www.raek.ee

Loe edasi

8.aprillil kell 11-15 toimub Sadolin Spordihoones järjekordne Raplamaa töö- ja karjäärimess. Messile ootame kõiki, kes otsivad tööd või soovivad minna õppima.
Messile tulevad sobivaid töötajaid otsima ja ennast tutvustama ettevõtjad nii meie maakonnast kui mujalt. Tööpakkumisi on lihttööst juhiametini, pakutakse osalise tööajaga tööd, hooajatööd, sobivaid ameteid noortele ning vähenenud töövõimega inimestele. Siit ka üleskutse Raplamaa tööandjatele: kui teie ettevõttes või organisatsioonis on vabu töökohti praegu või vajate töökäsi tulevikus või lisatööjõudu suveks, siis tulge messile ja leidke sobiv töötaja meie oma Raplamaa inimeste seast.

Registreeruda saab kodulehel www.toomess.ee.
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi aulas on algusega 11.15 inspiratsioonitund noortele „Tulevik algab nüüd“. Pärast seda tutvustavad oma ettevõtet lähemalt maakonna suurimad tööandjad: Kohila Vineer OÜ, Saarioinen Eesti OÜ, O-I Estonia AS ja Rapla Tarbijate Ühistu.
Messialal on lisaks ettevõtetele oma võimalustest rääkimas gümnaasiumid, kutseõppeasutused ja kõrgkoolid. Juba on teada, et kohal on Tallinna Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. Nimekiri täieneb pidevalt.
Ootame huvilisi ka töötubadesse – Tallinna Tehnikakõrgkool tutvustab ehituserialasid, TalTech inseneeria valdkonda, Kehtna Kutsehariduskeskus koka elukutset ja IT-erialasid. 16-19aastastele noortele on mõeldud virtuaalreaalsuse töötoad, kus saab olla meditsiiniõe või bioanalüütiku töövarjuks.
Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna töötajad jagavad messialal informatsiooni teenuste ja toetuste kohta. Vähenenud töövõimega inimestele pakutavatest teenustest räägitakse lähemalt kell 11.15-12.15 Vesiroosi kooli aulas. Nii töötavad kui tööd otsivad inimesed saavad pöörduda meie karjäärinõustajate poole.
Messil on kohal Raplamaa TRE Raadio saatejuhid, kes teevad l intervjuusid ja otselülitusi.
Töömess on kõigile osalejatele tasuta. Infotelefon 15501, www.toomess.ee

Kohtumiseni messil!

Loe edasi

Hea vabaühenduse liige!

Oled oodatud projektikirjutamise õpituppa.

Vaatame üle projektide koostamise põhitõed, süveneme põhjalikumalt mõistetesse Kohaliku Omaalgatuse programmi kaasabil.

20.veebruaril 10.00 -13.00 Rapla riigimajas ruumis 209.

Õpituba on osalejaile tasuta!

NB! GRUPP ON TÄIS!

Lisainfo karin@raek.ee või tel. 489 4755

Loe edasi

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vast alustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolituse kestus on 7+1 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd.  Pilootprojekti raames lisandub sel aastal 1 päev (8 akadeemilist tundi) e-kaubanduse koolituspäev. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Koolituspäevad: 26., 27. märtsil, 14., 15., 23., 24. ja 30. aprillil  ning 14. mail.

Täpsem teave ja registreerumine SIIN

Loe edasi

Õpe on praktilise iseloomuga ehk koosneb lisaks uue materjali omandamisele ka praktilistest harjutustest ning on juhte treeniva iseloomuga. Grupi suurus 12 inimest.

Suurema huvi korral tehakse grupi moodustamisel valik.

Koolituste kuupäevad 6.veebruar, 12.märts, 2.aprill ja 14.mai. Lisaks toimub tasuta kogemusreis Järvamaale maikuus.

Programmi maksumus on TASUTA!

Grupi suurus 12 inimest.

Registreerumine 30.jaanuarini

Registreerumine ja lisainfo SIIN.

Loe edasi

Kord aastas, Ühisnädalal, kuulutatakse  Raplamaal välja kodanikuühiskonna tublimad ning välja valitakse Raplamaa Aasta Tegu. Selle nominatsiooniga tunnustatakse suurepärast kodanikualgatust, kogukondi liitvat ettevõtmist, suure südamega tehtud vabatahtlikku tööd või koostöö projekti. Viieteistkümne aasta jooksul on Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel tunnustust väärinud  üle 200 eripalgelise ettevõtmise.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Karin Ratas: „On suur rõõm näha kuidas aasta aastalt kasvab vabatahtlike hulk ja ühe enam leidub ka inimesi, kes neid märkavad.“

27.novembril kell 16.00 Raplas, Taevanimaani meistrikojas toimuval pidulikul sündmusel saavad tunnustuse 21 tubli tegu, mille taga on suur hulk inimesi. Võitja selgub kohapeal.

Rahvastikuminister Riina Solman tunnustab nominente: „Te annate hindamatu panuse Raplamaa arendamisse. Tänu Teile on Raplamaa nii edukas, üksteisest hooliv ja kokkuhoidev. Kõik suured teod saavad alguse ideest ja soovist midagi paremaks muuta. Tänan, et märkate oma kodukoha probleeme ja mõtlete lahendusvõimalustele.“

 

Kõik nominendid on välja toodud RAEKi kodulehel.

 

Loe edasi