Uudised

7.-21. septembrini on võimalik esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid.

Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masina, seadme või muu sisseseade soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetatav on ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.

 

Loe edasi

Täna selgusid Raplamaa 2021. aasta parimad ettevõtjad. Äritegu 2021 tiitli kuulutas välja eelmise aasta võitja Rene Heinsalu, OÜ Expolio juht ja omanik.

Konkursi „Raplamaa Parimad Ettevõtted 2021“ tunnustusõhtu toimus Expolio äri- ja kortermaja õuel Raplas, Viljandi mnt 90.  Konkurssi korraldas juba 25. aastat Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Partnerluskoguga, kes toetas tunnustamist ühisprojekti „Kindel käeulatus“ raames.

Konkursile esitati 53 kandidaati. Auväärt komisjon tunnustas ettevõtjaid viies kategoorias ja lisaks anti välja eripreemia: kiideti kolme õpilasfirmat ning juhendajaid. Juba viiendat aastat järjest valis rahvas kõikide kategooriate kolme parima hulgast Rahva lemmiku.

Raplamaa Parimad Ettevõtted 2021:

Äritegu 2021:  Uue ja kaasaegse tootmishoone käivitamine OÜ HARVIKER

Vana Kala 25 laureaadid:
OÜ Nädaline Tõnis Tõnisson
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Tanel-Taavi Bulitko
OÜ Juurimaa tall Eve Raudnagel
OÜ Anrein Kadi Kalda
AS Salutaguse Pärmitehas Tiina Valk
OÜ Liisu Rõivad Natalia Lüllmaa
OÜ Pajuks Indrek Paumets
Kärneri-Jõe OÜ Ago Kirsipuu
O-I Estonia AS Kaido Turro

Väike ja Tubli: Anchor Salt World OÜ
Uustulnuk: Green Gravels OÜ
Rabav Toode: Rabade maitsed – marmelaad tumedas šokolaadis, Minna Sahver OÜ

Raplamaa parim õpilasfirma 2021:

ÕF Rähnik, juhendaja Margot Sarv
ÕF Ole, juhendaja Anu Kaar
ÕF Acardi, juhendaja Anu Kaar

Noorte ettevõtlikkuse edendaja: Kristi Luik

Rahva Lemmik: Nõmme Kõrts ja Peoruum OÜ

Kategooriate võitjad said meeneks massiivse klaasist vaasi, mille valmistas Järvakandi Klaasistuudio.

Vana Kala 25 laureaate tunnustati Puraviku tuuleveski sepikoja sepislandiga, mis tähistab pikaajaliste ettevõtjate leidlikkust, visadust ja edumeelsust. Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas kategooriate võitjaid hõbedase rinnamärgiga.

Õhtu suupistete eest hoolitses OÜ Servistor. Muusikalise etteaste esitasid Uku Suviste ja Peter Põder.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) tänab kõiki laureaate, nominente, kõiki kandidaatide esitajaid, külalisi ja partnereid.

Fotode autor: Siim Solman

 

Loe edasi

KOP kevadvoor 2022 meetmest “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” said toetust:

Projekt “Lelle ajaloopingid” – taotleja Meie Lelle Selts, toetus 3 228,12€
Projekt “Hea kuulmine – Hea elu” – Raplamaa Vaegkuuljate Ühing, toetus 3 600,00€
Projekt “Prügimaja Kuimetsa”  – TÜ Kuimetsa kodukant, toetus   3 888,00€
Projekt “Vahastu küla käsipumbaga kaevu renoveerimine” – MTÜ Vahastu Vabatahtlik Päästekomando, toetus 1 035,00 €
Projekt “Järvakandi mõisa pargi korrastamine ja teenuste käivitamine” – Jerwakant MTÜ, toetus 3 982,62€
Projekt “Pirgu Terviseraja tarzani rada” – mittetulundusühing Pirgu Küla, toetus 3 132,00€

Meetmest „Kogukonna areng“:

Projekt “Kohila Hoovide Teater 2022” –  taotleja MTÜ Minu Koduselts, toetus 2 473,80€
Projekt “Raplamaa ATH Ühingu Perelaager “Lapsed õue”” – Raplamaa ATH Ühing, toetus 1 476,00€
Projekt “Saunaküla külapäev” – Valtu Jahimeeste Selts,  toetus 1 093,50€
Projekt “Vigala XX laste folkloorilaager” – Folklooriselts Kiitsharakad, toetus 2 499,30€
Projekt “Teenuse kogukond – hoiame kokku!” – Teenuse Naiste Ühendus, toetus 1 315,80€
Projekt “Hooldatud ja heakorrastatud elukeskkond” – MTÜ Lipa Küla, toetus 2 500,00€
Projekt “Loodusega koos!” – Noorteklubi Samm, toetus 1 511,46€
Projekt “Teadlik lapsevanem – parim tugi lapsele. Koolitused vanematele Kohila vallas.”  – MTÜ Kohila Mõisakool, toetus 1 316,70€
Projekt “Kaerepere 610. aastapäeva tähistamine kodukandipäevadena”- Arendusselts Koduaseme, toetus 2 286,00€
Projekt “Raikküla kogukonnapäev ja jaanik” – MTÜ Raikküla Kärajad, toetus 2 217,00€
Projekt “Päritud tarkus noorte tegevuses- mitmekesise tegevuspagasiga laagrid Märjamaa kogukonnas” – MTÜ Wäega Wärk, toetus 2 500,00€
Projekt “Postikate V kokkutulek” MTÜ VABAKOND, toetus 644,70€

Loe edasi

Hea Raplamaa ettevõtja!

Oleme väga tänulikud, kui leiate 10-15 minutit, et vastata küsimustikule, millega soovime välja selgitada, kuidas eelnev LEADER rahastusperiood aastatel 2014-2020(2022) Raplamaal õnnestus, millega taotlejad rahule jäid, kuidas programm aitas ettevõtlusel edeneda ja maaelu mitmekesistada, samuti aitate vastates teada saada, millised olid projektitoetuste taotlemise kitsaskohad.

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu on koostamas Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 2023-2027 uut strateegiat ning on oluline teada, mida saaksime uuel perioodil teisiti teha, kuidas ettevõtlust paremini toetada, leida uusi arendamist vajavaid ettevõtlusvaldkondi.
Oma vastustega olete osalised MTÜ Raplamaa Partnerluskogu uue strateegia koostamisel.

Küsitlus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Vasta küsimustikule SIIN

Loe edasi

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTEDon Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele, investoritele; aidanud kaasa maakonna positiivsele mainele ja arengule.

Hindamise aluseks on kandidaadi 2021. aasta tegevus ja majandustulemused.

Konkursi statuut on leitav SIIT

– kandidaate saavad esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, vabaühendused, üksikisikud;
ettepanekud koos põhjendustega palume saata Google drive ankeediga SIIT hiljemalt 18.05.2022;
– parimate väljakuulutamine toimub 16. juunil 2022 Raplamaa Äritegu 2020 OÜ Expolio Äri-ja Kortermaja valdustes.
– kandidaat peab omama majandustegevust Raplamaal ning on heade töötingimustega ettevõte;
– arvestab oma tegevuses sotsiaalseid aspekte ja on positiivse mainega;
– konkursile esitatud ettevõttel ei tohi olla ajatamata maksuvõlga;
– äriühing või ettevõte peab olema eraomandusse kuuluv;
– ühe kandidaadi saab esitada mitmes kategoorias.

Kategooriad:
Uustulnuk 2021
Väike ja Tubli 2021
Rabav Toode 2021
Raplamaa Äritegu 2021
Vana Kala 25

Igast kategooriast kolm parimat nominenti osalevad rahvahääletusel ja selgub Rahva Lemmik 2021

Konkurss Raplamaa Parimaid Ettevõtted 2021 toimub koostöös järgmiste organisatsioonidega: Rapla vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Raplamaa Sõnumid, TRE Raadio, Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus, Raplamaa Ettevõtjate Ühing, Ettevõtlikud Naised Raplamaal, Raplamaa Turism ja Rabav Raplamaa.

 

Loe rohkem SIIT

 

Loe edasi

KOP kevadvooru info

07.04.2022

Raplamaa KOP kevadvooru laekus 29 projekti. Nendest 14 projekti Kogukonna arengu meetmesse ning 15 projekti Kogukonna investeeringute meetmesse.

Kokku küsitakse toetuseks 75 315,68 eurot ning projektide kogumaksumus on 91 735,15.

Kevadvoorus jagatakse toetusteks  40 700 eurot.

Projektide menetlusprotsessi kestus võib olla üldjuhul 50 tööpäeva, alates 05.04.2022.

Info ja küsimused karin@raek.ee

Loe edasi

01.03 avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

  • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.04.2022 kell 16.30. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste keskkonnas.

Programmi infopäev toimub 9. märtsil kell 14.00 zoom keskkonnas.

2022 aasta toetuste kogusumma on 67824 eurot, millest kevadvoorus jagatakse 60% ja sügisvoorus 40%.

Kõik vajalik info on leitav: https://raek.ee/kodanikuuhendustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/

 

Info ja küsimused kop@raek.ee Karin Ratas

Loe edasi

Veebruaris 2022 läbi viidud küsitluse tulemuste kokkuvõte on tehtud ja sellest lähtuvalt planeerime edasisi tegevusi, mida pakkuda kogukondade suunal. Kokku laekus 44 vastust.

FORMAADI EELISTUS: Koolitused, Kogemuskohtumised ja Eesmärgistatud õppereisid kogusid kõik peaaegu võrdsed punktid, seega ei saa öelda, et ühte eelistati teisele.

TOIMUMISKOHA VALIK: 64% vastanuist eelistab reaalseid kohtumisi ning 12% jaoks ei oma suhtluskanal tähtsust.

AEG: 64% vastanute jaoks ei ole tähtis, millisel perioodil aastas tegevused toimuvad. 47% jaoks ei oma tähtsust ka nädalapäev ega kellaaeg. Ülejäänud vastanute vahel jaotus kellaaja (enne- või pealelõunat) eelistus peaaegu võrdselt. Nädalavahetusel toimuvaid tegevusi eelistas 18% . Enim eelistati tegevusi teisipäevast neljapäevani.

Koolituste osas oleme tabelis välja toonud üldnimetused. Olid ka mõned sellised teemad, mida me siin ei kajasta, sest need ei ole otseselt meie poolt pakutavate kogukondade suunaga seotud. Rohkem kui ühe korra sooviti Juriidika, kaasamise ja turunduse alaseid koolitusi. Heameel on tõdeda, et kõiki neid teemasid olema ka varasematel aastatel koolituste näol pakkunud.

Lisaks oli avaldatud ka konkreetseid nõu saamise soove. Nende osas palume endiselt pöörduda  vabaühenduste konsultandi Karin Ratase poole karin@raek.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loe edasi

Lühikesed koolitused “E-kaubandusega alustaja ABC” programmi raames. TASUTA.

Koolitused, 3-4 ak. tundi.
Koolituste programmi lehel on detailsed koolituste kirjeldused ja registreerimise lingid. Registreerumine 1. koolitusel on avatud. Teiste registreerumised avanevad jooksvalt ja lõpevad 2 päeva enne koolituse algust.

Koolitus “Esimesed sammud e-kaubanduses” (3 ak.tundi)
K 09. märts 2022, koolitaja Tõnu Väät. Registreerumine 7. märtsini (k.a).

Koolitus “Oma e-poe loomine” (3 ak.tundi)
K 23. märts 2022, koolitaja Signe Kõiv

Koolitus “Töötavad e-poe turunduskanalid” (4 ak.tundi)
K 06. aprill 2022, koolitaja Priit Kallas

Koolitus “Analüütika, mida ja kuidas mõõta, tööriistad ja abivahendid” (3 ak.tundi)
K 20. aprill 2022, koolitaja Priit Kallas

Koolitus “E-poe tegevust reguleeriv seadusandlus” (4 ak.tundi)
K 27. aprill 2022, koolitaja Signe Kõiv

Koolitus “E-poe kasvustrateegiad ja äriplaan” (3 ak.tundi)
K 18. mai 2022, koolitaja Signe Kõiv

 

​​​​​​​Pikad koolitused, mis on 3-päevased e-kaubanduse baasoksuste koolituste sarjast. Ühe koolituse osalustasu 45 EUR

Toimub 2 koolitust ja ainult kevadel.
Programmi lehelt leiate infot mõlema koolituse kohta.

Koolitus “Praktiline e-poe loomine WordPressi pluginaga WooCommerce”
N 10.03., N 17.03. ja N 31.03.2022.
Registreerumine 28. veebruarini SIIN

Koolitus “Praktiline digiturundus. Seadusandlus ja tarneviisid”
N 14.04., N 28.04. ja K 25.05.2022.
Registreerumine 4. aprillini SIIN

Loe edasi

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

Koolitus toimub kaheksal päeva vahemikus: 09.03. – 21.04.2022.a 
Koolituspäevad: 09., 10., 22. ja 24. märtsil ning 04., 07., 14. ja  21. aprillil.

Täpsem teave ja registreerumine SIIT

Loe edasi

2021 aasta Kohaliku Omaalgatuse programmist rahastati järgmisi projekte:

Meede Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Projekti nimi- Tikkimis- ja overlokmasina soetamine Wäega Wärgi Pärimusmajja – taotleja Mittetulundusühing Wäega Wärk- toetuse summa 3 980,97

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Hageri palvemaja köögitehnika soetamine- Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hageri Lambertuse Kogudus – 3 805,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Õuepaviljon Sutlema seltsimaja mänguväljakule – Sutlema Küla Selts – 4 000,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Vahendid kogukonna väliürituste tarbeks – MTÜ Lipa Küla – 1 868,50

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Vana-Vigala Hiieoru maa-ala korrastamine Folklooriselts Kiitsharakad 2 306,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Kaks 3×6 telki Purila väliüritusteks – mittetulundusühing Purila – 1 717,20

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Kogukonna galerii Raplas – RIINIMANDA KOORISTUUDIO – 3 960,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Suusaradade rajamasin – MTÜ Lumider – 664,13

Raplamaa KOP sügisvoor 2021″Kogukonna areng”
Juubelkontsert-etenduse „Sulle, kes sa oled…” lavale toomine – mittetulundusühing Gaudeo – 650,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Kogukonna areng”
Paluküla disc-golfi võistlus ja koolitus. – Paluküla Klubi – 898,20

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Kogukonna areng”
Rapla maakonna 2022. aasta Laulu- ja Tantsupeo korraldamine – Rapla Haridusselts – 1 650,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Kogukonna areng”
Muusikaõhtud Teenuse mõisas – TEENUSE NAISTE ÜHENDUS – 1 100,00

Toetuste summa kokku 26 600,00

Loe edasi