Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

KOP-i 2023. aasta esimese vooru taotluste esitamine toimub 01.03 kuni 03.04 kell 16.30. Vooru täpsema ülevaate ja juhised leiad siit või paremal asuvast menüüst vastava vooru alamlehelt.

Kevadvooru üleriigilised infopäevad toimusid Zoomis 07.03, 08.03, 13.03 (vene keeles) ja 14.03. Esitluse leiab siit ja kirjalikult esitatud küsimused koos vastustega siit. Infopäevasid ei salvestatud.

Projektikirjutamise ja e-toetuse keskkonna tehnilise kasutamise küsimustega pöördu aegsasti vabaühenduste konsultandi Teele Ojasalu (teele@raek.ee, 5569 1954) poole. Kui oled taotluse sisestamist keskkonnas juba alustanud, palun saada kiri keskkonna postkastist.


Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Alusdokumendid, juhendid jm viited:
– määrus;
– kirjalikud juhendid;
– videojuhend;
– e-toetuse keskkond.

Programmi viiakse ellu kaks korda aastas kevadel ja sügisel toimuvate taotlusvoorude kaudu kahes meetmes:
– „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
– „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda:
– mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;
– sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotluste ja aruannete esitamine toimub ainult veebis e-toetuste keskkonnas.

Toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest peab toetuse saaja teavitama avalikkust kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel, erinevatel infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, trükistel, renoveeritud või korrastatud objektidel ja muudel juhtudel kasutada viidet “Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist” (samas tekstis korduval viitamisel sobib ka lühend KOP).


Raplamaa hindamiskomisjoni koosseis:

Herkki Olo – Kohila valla arendusnõunik
Kirsti Mau – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Raul Aalde – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Tavo Kikas – ROLi arendusjuht
Toivo Matkevicius – MTÜ Arendusselts Koduaseme juhatuse liige

Hindamismetoodikaga saad tutvuda siin.

Programmi üldine koordineerija, väljatöötaja ja järelevalve korraldamise eest vastutaja on Rahandusministeerium ning riikliku tasandi rakendaja on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Programmi rakendajateks maakondades on maakondlikud arendusorganisatsioonid – meie maakonnas Raplamaa Omavalitsuste Liit, mis on delegeerinud taotluste menetlemise RAEK-ile.