Kohaliku omaalgatuse programm

Raplamaa Omavalitsuste Liidu  juhatus kinnitas 11.11.2022 kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta sügisvooru toetuste otsused. Loe lähemalt siit.

Otsused saadetakse taotlejatele hiljemalt 18.11, toetused makstakse välja hiljemalt 25.11.22.


Kõik juhendid leiad SIIT.

Küsimuste korral palun pöörduge teele@raek.ee


Raplamaa KOP komisjoni koosseis:

Tavo Kikas – ROLi arendusjuht
Toivo Matkevicius – MTÜ Arendusselts Koduaseme juhatuse liige
Herkki Olo – Kohila valla arendusnõunik
Kirsti Mau – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Raul Aalde – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

Hindamismetoodika leiad SIIT.

Programmi määrusega saab tutvuda SIIN.


Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) saavad olla määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad järgmised ühendused:

  1) mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

  2) sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  1. meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  2. meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Teavitamine: Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”. Midagi muud ei ole lubatud!