Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev 8.septembril Raplas.

Kõik juhendid leiad SIIT

Infopäeva slaidid leiad SIIT

Toetuste kogusumma on 66 501 eurot. (kevadvoorus jagati 39 901 eurot, sügisel 26 600)

Küsimuste korral palun pöörduge karin@raek.ee


Raplamaa KOP komisjoni koosseis:

Tavo Kikas – ROLi arendusjuht
Katrin Anto – Kehtna vallavolikogu liige
Merle Beljäev – Kohila valla avalike suhete nõunik
Kirsti Mau – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Raul Aalde – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

Hindamismetoodika leiad SIIT.

Programmi määrusega saab tutvuda SIIN.


Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) saavad olla määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad järgmised ühendused:

  1) mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

  2) sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  1. meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  2. meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Teavitamine: Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”. Midagi muud ei ole lubatud!

 

Lisainfo:

Karin Ratas
MTÜ konsultant
Sihtasutus RAEK
karin@raek.ee
tel 504 2452