Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi eelinfo

Head KOP taotlejad. Saame teile jagada eelinfot, et KOP 2021. a kevadvooru avanemiskuupäev on hetkel veel lahtine. Uues voorus saab taotlemine olema taotluskeskkonnas, mille kasutajaks soovitame end teha juba eelnevalt. https://etoetus.struktuurifondid.ee

Lisaks on koostamisel ka uus määrus, mis toob kaasa samuti mitmeid olulisi muudatusi.

Niipea kui on olemas rohkem infot, saame jagada ka infopäeva kuupäeva. Infopäev toimub kindlasti veebi vahendusel.

Küsimuste korral palun pöörduge karin@raek.ee


KOP infopäeva slaidikava 09.09.2020


Raplamaa KOP komisjoni koosseis:

Tavo Kikas – ROLi arendusjuht
Katrin Anto – Kehtna vallavolikogu liige
Merle Beljäev –Kohila valla avalike suhete nõunik
Kirsti Mau – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Villem Uustalu – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

Hindamismetoodika leiad SIIT.

Programmi määrusega saab tutvuda SIIN.


Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

·  Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.

·   Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Teavitamine!
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide “Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm”.

 

Lisainfo:

Karin Ratas
MTÜ konsultant
Sihtasutus RAEK
karin@raek.ee
tel 504 2452

Projektid ja aruanded palume saata aadressil kop@raek.ee