Toetusvõimalused

Kodanikuühendused saavad toetusi taotleda erinevatest fondidest, kohalikest omavalitsustest, kasutada sponsorite ning oma liikmete abi.
Suur osa infot on koondatud kodulehel.

Suurimad toetusfondid, kes korraldavad avatud taotlusvoore on:

Kohaliku omaalgatuse programm
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Eesti Kultuurkapital (KULKA)
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Rahvakultuuri Keskus

Lisaks veel:
Põhjamaade Ministrite nõukogu Eestis
LEADER programmi Raplamaa tegevusgrupp Raplamaa Partnerluskogu
Rohelise Jõemaa Koostöökogu
Raplamaa Omavalitsuste Arengufond
Raplamaa Omavalitsuste Liit – Kogukondliku turvalisuse toetus
Aktiivsete Kodanike Fond (ACF)