Koolitused

Koolitus vabaühendustele – Kaasamine ja motiveerimine, 29.septembril 2021.a
Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis algusega 10.00

Koolitaja Eha Paas: Olen viimased 27 aastat tegutsenud inimeste kaasamise ja kogukonna arendamise teemadega. Viimased seitse aastat juhtisin  Liikumise Kodukant juures vabatahtliku tegevuse programmi. Erinevate tegevuste juhtimise kõrvalt on mulle siiski enim meeldinud koolitaja ja nõustaja töö. Selleks, et hoida enda mõttetööd värskena, läksin eelisel sügisel Tartu Ülikooli magistrantuur kogukonna juhtimist ja heaolu õppima

Sihtgrupp Ühingute juhatuse liikmed, aktiivsed liikmed, kes puutuvad kokku kogukondade, inimeste kaasamisega.

Koolitusel otsime üheskoos vastuseid küsimusel: kuidas kogukondi aktiviseerida?  Olles ühingu juhatuses või aktiivselt tegutsemas, siis paratamatult seisame pidevalt silmitsi küsimusega, kuidas ma inimesed endaga kaasa saan? Kuidas neid motiveerida? Eriti keeruline võib see olla peale ligi kahte aastat koroonaaega, mil inimesed väga palju kokku pole saanud, omavahelised suhted on hääbumas. Või on hoopis koroonaaega meile vastupidi mõjunud, oleme üksteist avastanud läbi hoolimise ja aitamise ja saame siit uue hooga edasi minna?

Koolituskava:

10.00- 11.30 Kaasamine – mida see tegelikult meie jaoks tähendab. Arutleme kaasamise sisu ja tähenduse üle ühingu või sündmuse eestvedaja vaatevinklist. Millest saab alguse meie tahe inimesi kaasata, kas ja palju olen mina kaasajana motiveeritud?
Motivatsiooniharjutus – AUS ja endast lähtuv motivatsiooniintervjuu, mina kui  kaasaja, rollist lähtuvalt. Ühine ring peegeldamaks harjutuses kogetut.

11.30 jalasirutus

11.45 Kaasaja meisterlikkus – tegurid, mis teevad meid kaasamise meistriteks!

12.30 lõunapaus

13.00 – 14.30 Natuke sihtgruppidest, kogukondadest, keda me kaasata tahame.
Osalejate kaasamise kogemused, praktilised näpunäited  ja kaasaja sammud edasiseks.

14.30-14.45 jalasirutus

14.45 – 15.30 Loome rühmatöödest ühist mustrit, mis joonistub välja.
Natuke metoodikatest, mida erinevate sihtgruppide kaasamisel saab kasutada. Kust midagi juurde lugeda, uurida.

15.20-15.30 Kokkuvõte koolituspäevast

Palume registreeruda SIIN.

NB!
RAEK järgib Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti kehtestatud nõudeid, mis reguleerivad COVID-19 nakkusohutuse tõendamist ja tagamist, sündmuste läbiviimisel.
Kehtivad nõuded leiate siit: https://www.kriis.ee/et


Toimunud 2021:

29.04.2021 Elujõulise MTÜ kavandamine ja juhtimine. Koolitaja Kaidi Holm, OÜ Juhatuse kompetentsikeskus

13.05.2021 MTÜ juhatuse liikmed ja juhatuse töökorraldus 

18.05.2021 MTÜde veebiseminar ühingu lõpetamisest 


Toimunud 2020:

20.02 PROJEKTIDE KOOSTAMISE ÕPITUBA

RAPLAMAA VABAÜHENDUSTE JUHTIDE KOOLITUSPROGRAMM
“JUHIST LIIDRIKS” 

6.02 Juhi isik – juht kui isiksus, juhi tööriistad edukaks juhtimistegevuse rakendamiseks
12.03 Meeskonna motiveerimine – motivatsiooniteooriad ja meeskonna koostoimimist tagavad tööriistad
27.05 Otsustamine – tööriistad ehk meetodid kvaliteetse otsuse vastuvõtmiseks moel, mis tagab meeskonnal tahte otsuseid ellu viia
11.06 2020 Arengu planeerimine – juhi isikut, meeskonna ühtsena tegutsemist ja organisatsiooni arengut tagavad teooriad ja meetodid

22.09 ÕPPEVISIIT Järvamaale

 


Toimunud 2019:

13.06 MTÜde ÕPPEPÄEV: Omatulu teenimine- Praktikult praktikule!

RAPLA-TEENUSE-LINNAMÄE-RISTI-ÜDRUMA-RAPLA

28.05 Koolitus – Kuidas korraldada edukat sündmust!
Näpunäited hea sündmuse edukaks korraldamiseks.

14.05 Kaasamine ja motivatsioon ühingus kui meeskonnatöö käivitajad
Meeskonnatöö ja kaasamise alused

10.04 Ühingu majandamine ja omatulu teenimine
Jätkusuutliku majandamise alused

12.02 Kogemuste õpituba – Reklaam ja turundamine ühingus.
Lihtsate veebiprogrammidega tutvumine.


Lisainfo: MTÜde konsultant Karin Ratas 489 4755, karin@raek.ee

Koolitusi toetab KÜSK