KODANIKU­ÜHENDUSTELE

Sihtasutus RAEK pakub mittetulundusühendustele tasuta nõustamist.
Pakume kodanikuühendustele ja -algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

  • eestvedajate motiveerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamine
  • ühingu tegevuste rahastamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu areng ja lõpetamine

Muud teenused:

  • koolituste ja teabepäevade korraldamine
  • konsultantide võrgustiku vahendamine
  • uudiskirjade edastamine