NOORTELE

RAEK korraldab erinevaid noortele suunatud üritusi ettevõtlusteadlikkuse kasvuks.

Organiseerib õpilasfirmade mentorklubi, mille eesmärk on viia kokku tegutsevate õpilasfirmade liikmed ettevõtlusega tegelevate inimestega maakonnas, kes jagavad oma kogemusi, annavad näpunäiteid ja vastavad tekkinud küsimustele.

Aitab korraldada kord aastas toimuvat õpilasfirmade laata, mis on osa õppeprotsessist.

Korraldab koolidele väljasõite erinevatesse ettevõtlusega seotud asutustesse üle Eesti.

Korraldab huvilistele rahamängu Cashflow mängupäevi.