ETTEVÕTJATELE

TEENUSED ETTEVÕTJALE

  • Alustava ettevõtja nõustamine
  • Äriplaanide koostamise nõustamine
  • Teabe- ja koolituspäevade korraldamine
  • Toetuste vahendamine
  • Projektitaotluste koostamise ja elluviimise nõustamine
  • Tegutseva ettevõtja nõustamine
  • Uudiskirjade koostamine ja edastamine ettevõtjatele
  • Ettevõtjate e-kataloogi www.rek.ee haldamine
  • Ettevõtlusalane kontaktivahendus

Esmane info edastamine ja nõustamine on kõikide teenuste osas tasuta. Suurema mahuliste tööde osas lepitakse hind eraldi kokku.

Tasuta teenuseid võimaldab pakkuda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega sõlmitud leping toetusskeemi „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ raames ja koostööleping Raplamaa Omavalitsuste Liiduga.

Keskus pakub koostöös EASiga Toetusskeemi punktides 2.1.1 ja 2.1.2 nimetatud potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele (edaspidi Sihtrühm) nõustamist ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi.

Ettevõtjate arv Rapla maakonnas on leitav SIIT