Toetusvõimalused

Eksperdi kaasamise toetus ressursitõhususe ja energiasäästu lahenduste väljatöötamiseks

EESMÄRK: Toetuse kaasamise tulemusena suureneb ettevõtja teadlikkus ressursitõhususe ja taastuvenergia võimalustest ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma tootmise efektiivust. Toetuse abil töötab ettevõtja välja konkreetse(d) lahenduse(d) saavutamaks ressursside ja energia kokkuhoidu.

LUBATUD TEGEVUSED:

Ressursitõhususele (sh. energiasäästule) kaasa aitavad arendustegevused v.a investeeringud seadmetesse.

MAKSIMAALNE TOETUS: 4 000€

OMAFINANTSEERING: 10%

PROJEKTIPERIOOD: Tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 30.11.2023.

TINGIMUSED:

 • toetust saab taotleda Raplamaal tegutsev ettevõtja;
 • ettevõte on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta;
 • taotleja annab täisajaga tööd vähemalt 2 inimesele;
 • ettevõtjal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga;
 • ettevõttele rakendatakse VTA-d ehk vähese tähtsusega abi, mille kohta saab täpsemalt lugeda https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi
 • ettevõtja läbib eelnõustamise RAEK-is.

TOETATAVAD TEGEVUSED:

 • valdkondliku eksperdi kaasamine, konsultatsioon, sisekoolitus;
 • ressursi kasutuse analüüs;
 • tehnilise lahenduse tasuvusanalüüs, väljatöötamine;
 • projekteerimine;
 • muudatuste elluviimiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja kooskõlastamine.

TAOTLEMISE PROTSESS:

 • Eelnõustamine RAEK-is;
 • Sobiva teenusepakkuja leidmine, projektikirjelduse ja hinnapakkumise esitamine;
 • Eduka taotlemise protsessi läbimisel allkirjastatakse taotleja ja RAEK-i vahel toetuse saamise leping;
 • Ettevõtja omaosalus arve ja tasumise kinnituse esitamine;
 • Toetus makstakse välja pärast tegevuste elluviimist otse teenuse/toote pakkujale.
 • Projektitegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 30. novembriks 2023.

Täida ANKEET kohe või võta ühendust Janek Kadarikuga janek@raek.ee

 

Raplamaa roheinnovatsiooni programmi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond
projekti „Raplamaa PATEE 2020-2023 raames“.


Toetusprogrammid ettevõtjale: 


Põllumajandus- ja maaelutoetuste info on PRIA kodulehel www.pria.ee


Elukestva õppe ja haridusvaldkonna alastetoetusprogrammide kohta leiate infot Sihtasutus Innove kodulehelt www.innove.ee.


Töötukassa võimalused ettevõtjatele ja koostööpartneritele leiad SIIT


Koolitustoetus tööandjatele. Täpsem teave SIIT


EL Struktuurifondide veebilehel on avanenud meetmete kohta otselink http://www.struktuurifondid.ee


Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register on leitav: http://www.fin.ee/riigiabi