Toetusvõimalused

Toetusprogrammid ettevõtjale: 

___________________

Põllumajandus- ja maaelutoetuste info on PRIA kodulehel www.pria.ee

___________________

Elukestva õppe ja haridusvaldkonna alastetoetusprogrammide kohta leiate infot Sihtasutus Innove kodulehelt www.innove.ee.

___________________

Korterelamute rekonstrueerimistoetuse ja
ehitusekspertiisi toetuse kohta leiate infot KredEx-i kodulehelt 
www.kredex.ee.

___________________

Töötukassa võimalused ettevõtjatele ja koostööpartneritele leiad SIIT

___________________

Koolitustoetus tööandjatele. Täpsem teave SIIT

___________________

EL Struktuurifondide veebilehel on avanenud meetmete kohta otselink http://www.struktuurifondid.ee

___________________

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register on leitav: http://www.fin.ee/riigiabi