Alustava ettevõtja baaskoolitus

2024. a alustava ettevõtja baaskoolituse kohta edastame info hiljemalt veebruaris 2024.
Huvi korral palun kirjutada oma soovist raek@raek.ee


Alustava ettevõtja baaskoolitus 2023.

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene, MTÜde esindajad
OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv grupis on piiratud.
OSALUSTASU: 50 € (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.

Koolitused toimuvad:
21. ja 28. märtsil, 04., 24.
 aprillil, 08. ja 15.mail Rapla Riigimajas (II korruse saalis, ruum 212, Tallinna mnt 14.)
13. aprillil toimub koolitus Rapla Kultuurikeskuse (Tallinna mnt 17a) II korruse Weinbergi saalis (kinosaali vastas),
23. mail kultuuriklubis BAAS, Tallinna mnt 5, Rapla.

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

I moodul 21. ja 28.03.2023: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes- koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogramm
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seose
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul 04. ja 13.04.2023: Turundus ja müük- koolitaja Andres Kiviselg

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul 24.04 ja 08.05.2023: Finantsjuhtimine ja –planeerimine- koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul 15. ja 23.05.2023: Juhtimine. Äriplaanide esitlused- koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Kogemuslugu ettevõtjalt
 • Äriplaanide esitlemine

Päevakava:
09:45 – 10:00 kogunemine, tervituskohv
10:00 – 12:00 koolitus
12:00 – 12:40 lõuna, omal käel
12:40 – 15:00 koolitus
15:00 – 15:20 kohvipaus
15:20 – 17:00 koolitus

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.
Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

 

Koolituse korraldaja SA RAEK.