Alustava ettevõtja baaskoolitus

NB! Seoses COVID-19 levikuga võivad mõned koolitused edasi lükkuda või toimuda e-õppena! Koolituse toimumise aja ja formaadi osas anname registreerunutele täpsustavat teavet e-kirja teel.

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vast alustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolituse kestus on 7+1 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd.  Pilootprojekti raames lisandub sel aastal 1 päev (8 akadeemilist tundi) e-kaubanduse koolituspäev. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED
Koolitused toimuvad: 26., 27. märtsil, 14., 15., 23., 24. ja 30. aprillil Rapla Riigimaja (Tallinna mnt 14) II korruse saalis ning 14. mail Kultuuriklubis BAAS (Tallinna mnt 5). Koolituse algus kell 10.00-17.00.
Osalemistasu: 50.- eurot (kogu programmi eest), milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 19. märtsiks.
Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud.

Osalemisavaldus palume täita hiljemalt 13. märtsiks SIIN

PROGRAMM
Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

I. moodul 26.03 ja 27.03.2020: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes- koolitaja Elmo Puidet
– Sissejuhatus koolitusprogramm
– Äriidee ja visioon
– Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seose
– Strateegia
– Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
– Väliskeskkonna analüüs

II. moodul 14.04. ja 15.04.2020: Turundus ja müük- koolitaja Urmas Kamdron
– Turundusuuringud
– Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
– Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
– Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
– Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
– Müügiplaani koostamine

III. moodul 23.04 ja 30.04.2020: Finantsjuhtimine ja –planeerimine- koolitaja Siiri Einaste
– Ettevõtlusega seotud maksud
– Finantsaruanded ja raamatupidamine
– Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
– Investeeringute planeerimine
– Finantsprognooside koostamine

IV. moodul 14.05.2020: Juhtimine. Äriplaanide esitlused- koolitaja Elmo Puidet
– Juhi roll ja enesejuhtimine
– Meeskond ja partnerid
– Äriplaanide esitlemine

E-kaubanduse koolituspäev 24.04.2020 Koolitaja – Martin Lond
– Sissejuhatus e-kaubandusse (millega on tegu; millised on trendid ja suundumused Eestis ja lähiturgudel)
– Kuidas alustada e-kaubandusega? (ülevaade võimalikest e-poe platvormidest ning teistest online ostukanalitest nagu Amazon, Ebay, Etsy jt)
– Digiturundus e-kaubanduses (Google, Facebook, Instagram, meiliturundus, jt)

Osalemisavalduse palume täita SIIN

Osalemisavalduse täitmisega kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.
Koolitust korraldab Sihtasutus RAEK.
Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.