Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene, MTÜde esindajad
OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv grupis on piiratud.
OSALUSTASU: 50 € (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.
Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Toimumise aeg: 18.10.2022. – 23.11.2022.a   kell 9:45 – 17:00
(Koolituspäevad: 18., 19., 25., 28. oktoobril ja 01.,10., 22., 23. novembril.)

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

18.-19. oktoober 2022 – Koolitaja Elmo Puidet (Weinbergi saalis, Rapla Kultuurimajas)
I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

25. ja 28. oktoober 2022 – Koolitaja Andres Kiviselg (Rapla Riigimajas, Tallinna mnt 14)
II moodul: Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine.
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

01. ja 10. november 2022 – Koolitaja Kristo Krumm (Rapla Riigimajas, Tallinna mnt 14)
III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

22. november 2022 – Koolitaja Elmo Puidet (Rapla Riigimajas, Tallinna mnt 14)
IV moodul: Juhtimine.

 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnerid

23. november 2022 – Koolitaja Elmo Puidet (Kultuuriklubis BAAS, Tallinna mnt 5).

 • Kogemuslugu ettevõtjalt
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.
Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN

Koolituse korraldaja SA RAEK.

Lisainfo ettevõtluskonsultant Tatjana Jääger, tel  520 6300, tatjana@raek.ee

Prindi koolitusprogramm SIIT