Alustava ettevõtja baaskoolitus

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED

 • Koolitused toimuvad: 21., 25. oktoobril, 06., 21. ja 28. novembril Rapla Riigimaja (Tallinna mnt 14) II korruse saalis. 29. oktoobril Rapla Kultuurikeskuse (Tallinna mnt 17a) I korruse Valgre toas. 12.detsembril TaevaniMaani Meistrikojas (Koidu 20/2, Rapla), kell 10.00-17.00.
 • Osalemistasu: 50.- eurot (kogu programmi eest), milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 15. oktoobriks.
 • Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud.
 • Osalemisavaldus palume täita hiljemalt 14. oktoobriks SIIN

PROGRAMM

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:
I moodul 21.10 ja 25.10.2019: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes- koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogramm
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

 II moodul 29.10. ja 06.11.2019: Turundus ja müük- koolitaja Andro Kullerkupp

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul 21.11 ja 28.11.2019: Finantsjuhtimine ja –planeerimine- koolitaja Siiri Einaste

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul 12.12.2019: Juhtimine. Äriplaanide esitlused- koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlemine

Osalemisavalduse palume täita SIIN

Osalemisavalduse täitmisega kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.
Koolitust korraldab Sihtasutus RAEK.
Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond..

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.