Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene, MTÜde esindajad
OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv grupis on piiratud.
OSALUSTASU: 50 € (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.
Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Toimumise aeg: 09.03.2022. – 21.04.2022.a  kell 9:45 – 17:00.
(Koolituspäevad: 09., 10., 22. ja 24. märtsil ning 04., 07., 14. ja  21. aprillil.)

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

09-10. märts 2022 – Koolitaja Elmo Puidet
I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

22. ja 24. märts 2022 – Koolitaja Andres Kiviselg
II moodul: Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine.
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

04. ja 07. aprill 2022 – Koolitaja Kristo Krumm
III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

14. aprill 2022 – Koolitaja Elmo Puidet
IV moodul: Juhtimine.

 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnerid

21. aprill 2022 – Koolitaja Elmo Puidet

 • Kogemuslugu ettevõtjalt
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.
Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN

Koolituse korraldaja SA RAEK.

Lisainfo ettevõtluskonsultant Tatjana Jääger, tel  520 6300, tatjana@raek.ee