Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene, MTÜde esindajad

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, koolitusgruppide arv on piiratud. Registreeru SIIN

OSALUSTASU: 50€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

21.-22. september 2020 – Koolitaja Elmo Puidet
I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

26.-27. oktoober 2020 – Koolitaja Urmas Kamdron
II moodul: Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

09.-10. november 2020 – Koolitaja Kristo Krumm
III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

26.november – Koolitaja Elmo Puidet
IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Osalemisavalduse täitmisega kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.
Koolitust korraldab Sihtasutus RAEK.
Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond..

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Täida osalemissoov SIIN