Raplamaa ettevõtjate mentorklubi 2022

Kandideeri mentiiks- palume täita hiljemalt 16.02.2022 mentii ankeet SIIN

Mentiide arv on piiratud.


Mentorklubi ajakava 2022

Veebruarist juunini toimub viis kohtumist: 2. märts, 30. märts, 3. mai, 2.-3. juuni ja 21. juuni.
___________

2. märtsil kohtumise teema: Teadlikult ettevõtluses I: Eesmärkide seadmine ja plaani koostamine
Koht: Kultuuriklubis BAAS
Koolitust juhib Chanet Siret Simonen – coach (arengu toetaja) meeskondadele, ettevõtte juhtidele, kui kõigile neile, kes soovivad enda elus muutust. Sertifitseeritud International Coach Federation (ICF) lahenduskeskne coach, koolitaja ja andragoog. Tänaseks on teinud üle 500 coachingu tunni ning läbi koolituste toetanud juhte, meeskondi ja organisatsioone teadlikumate tulemuste saavutamisel. Aasta koolitaja nominent 2020.

Teadlikult ettevõtluses I
Teadlikult loodud visioon aitab sul oma soovides selgust luua, hoida motivatsiooni ja teha igapäevaelus valikuid, mis toetavad sinu või su ettevõtte arengut. Kõige positiivsema mõjuga tulemuste saavutamisel on selgelt määratud eesmärgid.
Kui selgelt sa näed enda ettevõtte visiooni ja eesmärke 6 kuu pärast? Aasta pärast? Kahe?
Kui tihti sa oled valikute ees, mida valida? Millele peaksid enda fookuse panema? Mis on see, mis sind tegelikult tagasi hoiab? Mis on sinu tegelik MIKS?
_____________

30. märts Ajaplaneerimiskoolitus

Kui palju aega ja energiat sa kaotad iga päev seetõttu, et su mõtetes valitseb segadus?
Me mõistame. Sinu elu on väga tihe. Tööprojektid, kodu ülesanded, ülikool, üritused, trennid… Lapsed? Koroonaviirus? Kõike on korraga nii palju, et stress kasvab, detailid lähevad meelest ja asjad on sassis. Loo ühe päevaga info ja ülesannete haldamiseks terviklik süsteem,
mis võimaldab sul tõhusalt ja pingevabalt tulemusi saavutada

3. mai Müügikoolitus

_____________

2.-3. juunil õppekäik Jõgevamaale koos turunduskoolitusega, koolitaja Andres Kuusik.

_____________

21. juunil Teadlikult ettevõtluses II – Chanet Siret Simonen
Kui oled läbinud Teadlikult ettevõtluses I, siis jätkukoolitus sellele on Teadlikult ettevõtluses II
Eelmisel korral paika pandud esimesed sammud on saavutatud ning uute eesmärkide poole teadlikult liigutud.
Koolituse päev pakub su väljakutsetele lahendusi ja selgust järgmistes sammudes. Koolitus on praktiline ning toetab sinu arengut liikuma enesekindlamalt enda unistuste suunas.

 

Raplamaa ettevõtjate mentorklubi korraldab RAEK ning toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond.
Mentii oma rahaline panus kogu klubisarja jooksul on 72 eurot.

Lisainfo: Tel 5648 8486 anu@raek.ee, Anu Kaar, mentorklubi projektijuht Raplamaal.


Mentorklubi on ellu kutsutud, et selles osalevad ettevõtjad oleksid edaspidi oma ettevõtlustegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad.

Oluline on tegevuse klubiline vorm. Kui me kuuleme teiste ettevõtjate kogemustest lähemalt, laiendab see silmaringi, inspireerib ja motiveerib. Mentori olemasolu tagab paremini selle, et mentii tunneb endal kindlamat vajadust oma ettevõtte eesmärkide sõnastamiseks ja tegevuse analüüsimiseks, sest tal on konkreetne kuulaja, kes tunneb tema tegevuse vastu huvi. Võimalusel võiksid mentor-mentii leppida kokku kohtumise ka väljaspool klubikohtumiste aega. Mentor võiks võimalusel külastada mentii ettevõtet, et tema tegevustest ja väljakutstest paremat ülevaadet saada. Iga kohtumise raames toimub ka üks ettevõtlusalane koolitus.

Kes on MENTII

• Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, saamaks mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;

• Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik millise mentorklubis tegutseva mentori poole;

• Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

Rapla mentorklubisse on eeskätt oodatud ettevõtjad:

• ettevõtte vanus on kuni kolm aastat, erandkorras ka kauem tegutsenud ettevõte;
• kes on motiveeritud osalema kõikidel kohtumistel, suhtlema aktiivselt mentorite ja teiste mentiidega.

Kes on MENTOR

• Mentori roll mentorklubis seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises;
• Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel ning vajalike “verstapostide” maha märkimisel;
• Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste “verstapostide” saavutamisele;
• Mentori poolt Mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.

Mentorid 2022 aasta Raplamaa klubisarjas on:

Jane Salu (Projektiagentuur OÜ),
Siret Elmi (Minna Sahver OÜ),
Ain Mihkelson (Kasvu Labor OÜ),
Andrus Tamm (OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam),
Marek Mettas (TaevaniMaani OÜ).

Vaata mentorite tutvustust SIIT.


5 põhjust osaleda mentorklubis:
1. Mentorklubi on edasiviiv jõud!- Siret Elmi, Minna Sahver OÜ Raplast
2. Väga palju olulist infot, mille omal käel otsimine oleks väga aeganõudev- Heimo Kasela, Kasela Grupp OÜ Märjamaalt
3. Spetsialistide poolt jagatud tarkused!- Lauri Laiapea, OÜ Puraviku Tuuleveski Valtust
4. Tutvused teiste ettevõtjatega!- Krista Silbaum, RA Infokeskus OÜ Kohilast
5. Julguse ja kindlustunde saavutamine!- Ene Laur, Enekun OÜ Kehtnast


Nõuded mentorklubis osalevatele ettevõtjatele (mentiidele):
1. mentorklubi on suunatud kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjale (erandina kauem tegutsenud);
2. mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht;
3. mentorklubis saab osaleda ainult ettevõtja esindajana, mitte üksnes füüsilise isikuna;
4. Programmis ei saa osaleda mentiina 31.03.2015 kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade esindajad:
3.2.13.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
3.2.13.2. Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
3.2.13.3. Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
3.2.13.4. Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
3.2.13.5. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18