Raplamaa ettevõtjate mentorklubi 2023

 

Mentorklubi ajakava 2023

14. veebruar – Kaardistame hetkeolukorra ja seame uusi eesmärke.
Koolitaja ja coach Külli Lilleorg (Fontes PMP OÜ).
Ettevõtjad on julged otsustajad, ideid loovad, aktiivsed tegutsejad, kõrge energiaga, uute oludega kohanejad, eesmärgis veendunud , pingutusest ja muutusest innustuvad. Edukam ja õnnelikum on kindlasti ettevõtja, kes suudab oma ettevõtet/algatust ehitades ja arendades kogeda LOOMEINDU – hetke, kus tema potentsiaal on täiega rakkes. See on  seisund, kus nii väiksemad kui suuremad väljakutsed klapivad tema loomupäraste eelduste, võimete ja oskustega. Seega on oluline mingi aja tagant ikka võtta aega ja kaardistada oma loomuomaseid andeid, analüüsida nende rakendust ja mõtestada nende tegevuste mõju ja tähendust laiemalt. Mõista terviklikku kooskõla iseendas ja ümbritsevaga – säilitamaks rõõmu, hoogu ning nägemaks arengukohti ja võimalusi kasvamiseks ettevõtja teekonnal.

07. märts – Turunduskoolitus.
Koolitaja Jaanika Järvlepp (JNCreative OÜ)
10.-11. aprill Viljandimaa õppereis
Koolitus Maksude ABC – praktilised ülesanded ja grupitööd nii käibemaksu, tulumaksu, erisoodustuste jms kohta.
Teisel päeval Viljandi maakonna ettevõtete külastused.
16. mai- Müügikoolitus. Mida alustav ettevõtja peaks teadma maksudest ja kuidas mitte teadmatusest põruda.
05. juuni – teema täpsustub.

Detailne sisu on täpsustamisel, aga vaatame üle oma eesmärgid, seame uusi sihte ning räägime kõikidel alustavale ettevõtjale vajalikel teemadel – turundus, müük, finantsid.

Registreerimisel saad jätta ka omapoolse ootuse mentorklubile ning mis teemadest oled täpsemalt huvitatud.


Raplamaa ettevõtjate mentorklubi korraldab RAEK ning toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond.
Mentii oma rahaline panus kogu klubisarja jooksul on 85 eurot.

Lisainfo: Tel 5648 8486 anu@raek.ee, Anu Kaar, mentorklubi projektijuht Raplamaal.


Mentorklubi on ellu kutsutud, et selles osalevad ettevõtjad oleksid edaspidi oma ettevõtlustegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad.

Oluline on tegevuse klubiline vorm. Kui me kuuleme teiste ettevõtjate kogemustest lähemalt, laiendab see silmaringi, inspireerib ja motiveerib. Mentori olemasolu tagab paremini selle, et mentii tunneb endal kindlamat vajadust oma ettevõtte eesmärkide sõnastamiseks ja tegevuse analüüsimiseks, sest tal on konkreetne kuulaja, kes tunneb tema tegevuse vastu huvi. Võimalusel võiksid mentor-mentii leppida kokku kohtumise ka väljaspool klubikohtumiste aega. Mentor võiks võimalusel külastada mentii ettevõtet, et tema tegevustest ja väljakutstest paremat ülevaadet saada. Iga kohtumise raames toimub ka üks ettevõtlusalane koolitus.

Kes on MENTII

• Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, saamaks mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;

• Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik millise mentorklubis tegutseva mentori poole;

• Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

Rapla mentorklubisse on eeskätt oodatud ettevõtjad:

• ettevõtte vanus on kuni kolm aastat, erandkorras ka kauem tegutsenud ettevõte;
• kes on motiveeritud osalema kõikidel kohtumistel, suhtlema aktiivselt mentorite ja teiste mentiidega.

Kes on MENTOR

• Mentori roll mentorklubis seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises;
• Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel ning vajalike “verstapostide” maha märkimisel;
• Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste “verstapostide” saavutamisele;
• Mentori poolt Mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.

Mentorid 2023 aasta Raplamaa klubisarjas on:

Jane Helandi (Projektiagentuur OÜ),
Siret Elmi (Minna Sahver OÜ),
Ain Mihkelson (Kasvu Labor OÜ),
Andrus Tamm (OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam),
Jane Reinaas (Tammer OÜ)

Mentorite tutvustuse leiad SIIT.


5 põhjust osaleda mentorklubis:
1. Hädavajalik ning läbimõeldud koolituskava alustavale ettevõtjale oma ala parimatelt tipptegijatelt. -Liina Vahenurm, Vuutsi OÜ
2. Väga palju olulist infot, mille omal käel otsimine oleks väga aeganõudev- Heimo Kasela, Kasela Grupp OÜ Märjamaalt
3. Spetsialistide poolt jagatud tarkused!- Lauri Laiapea, OÜ Puraviku Tuuleveski Valtust
4. Tutvused teiste ettevõtjatega!- Krista Silbaum, RA Infokeskus OÜ Kohilast
5. Julguse ja kindlustunde saavutamine!- Ene Laur, Enekun OÜ Kehtnast


Nõuded mentorklubis osalevatele ettevõtjatele (mentiidele):
1. mentorklubi on suunatud kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjale (erandina kauem tegutsenud);
2. mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht;
3. mentorklubis saab osaleda ainult ettevõtja esindajana, mitte üksnes füüsilise isikuna;
4. Programmis ei saa osaleda mentiina 31.03.2015 kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade esindajad:
3.2.13.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
3.2.13.2. Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
3.2.13.3. Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
3.2.13.4. Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
3.2.13.5. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18