Raplamaa ettevõtjate mentorklubi 2024

Registreeru SIIN


Mentorklubi ajakava 2024

16.02.  Teadlikult ettevõtluses I
Toimumiskoht:  Laukataguse puhkeküla (Lau küla, Rapla vald)

Teadlikult loodud visioon aitab sul oma tegevustes selgust luua, hoida motivatsiooni ja teha
igapäevaelus valikuid, mis toetavad sinu või su ettevõtte arengut. Selgus sammudes annab sulle julguse tegutseda enda valitud teekonnal.
Kui tihti sa oled valikute ees, mida valida? Millele peaksid enda fookuse panema? Mis teeb sind peatumatuks enda teekonnal?
Koolitus on praktiline ning selle käigus saad selgust enda tegevustes ning
suure tõenäosusega teed elumuutvaid valikud ja otsuseid.

Koolitaja Chanet Siret Simonen – aitan ettevõtjatel teadlikult tegutseda ja meeskonna arengu kaudu tõesta ettevõtte tulemuslikkust. Sertifitseeritud International Coach Federation (ICF) PCC  coach juhtidele ja meeskondadele, koolitaja ja andragoog. Tänaseks on teinud üle 1000 coachingu tunni ning läbi koolituste toetanud juhte, meeskondi ja organisatsioone teadlikumate tulemuste saavutamisel. Aasta koolitaja nominent 2020.


18.03. Avaliku esinemise koolitus

Toimumiskoht: Kultuuriklubi BAAS (Tallinna mnt. 5, Rapla)

  • Kõneosavuse seitse kasutegurit
  • Heal toonil suhtlejate saladused
  • Soovitused, mis aitavad esinemisele kaasa
  • Kuidas anda intervjuud?
  • Kuidas teha tööintervjuud?

Koolitaja Marko Kaljuveer – aastakümnete pikkuse kogemusega spordiajakirjanik, teleprodutsent ja nüüdseks Kohila Gümnaasiumi direktor. On selle aja jooksul teinud tuhandeid intervjuusid, pidanud arvukalt teleõiguste läbirääkimisi, töötanud pingelistes olukordades ja langetanud kiireid otsuseid, sest igapäevane töö nõudis otsustavust, selget juhtimist ja inimestega arvestamist.


09.04.  Maksukoolitus – milliste maksudega puutub ettevõtja kokku?
Toimumiskoht:  Rapla riigimaja (Tallinna mnt 14, Rapla) saal 212a

Koolituse sisu ja koolitaja täpsustuvad.


09.05. Müügi- ja turunduskoolitus
Toimumiskoht: Fra Mare Thalasso Spa seminariruum (Haapsalu)

Koolituse käigus vaatame otsa müügi ja turunduse baasile. Mis on see, mida peab enda tootest, turust ja inimpsühholoogiast teadma selleks, et aidata jõuda inimestel otsuseni. Kuidas ehitada kestlik süsteem, mis Eesti kontekstis innovatiivne, samas baseerudes tavalisel inimpsühholoogial. Kas esmalt tasub hakata pihta hinnast või on hoopis midagi muud tähtsam. Kuidas seda teha läbi müügi otsekontaktis nii, et see oleks meeldiv ja kuidas seda teha “kaugemalt” läbi turunduse. Tehtavat õpime läbitegemise abil ning läbi lugude, mis tulevad kestlikkuse festivali Impact Day ja Erkki varasemate mõjuettevõtete tegemistest.

Koolitaja Erkki Kubber – Erkki on tõeline enesearengu entusiast. Ta loeb aastas 50+ raamatut ja 10 000+ lehekülge, jookseb maratone erinevates maailma paikades ja investeerib regulaarselt. Tema eelmist mõjufirmat Changemakers on tunnustanud Vabaühenduste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Integratsiooni Sihtasutus ja ENL. Praegusel hetkel on ta Impact Day korraldaja, mis toob kokku kestlikkuse huvilised üle Baltikumi ja Põhjamaade. Ta on üles ehitanud nullist festivali müügisüsteemi ning programmi mida külastas 2023. aastal ligi 2700 inimest ja kuhu oli kaasatud 91 partnerit.


10.05. õppereis Hiiumaale, kohalike ettevõtete külastus
Ööbimine Kassari puhkekeskuses, külastatavad ettevõtted täpsustuvad


07.06. Teadlikult ettevõtluses II – pikk plaan ja eesmärkide seadmine
Toimumiskoht:  Parvematkad (Kabala, Rapla vald)

Koolituse sisu on täpsustamisel.

Koolitaja Chanet Siret Simonen – aitan ettevõtjatel teadlikult tegutseda ja meeskonna arengu kaudu tõesta ettevõtte tulemuslikkust. Sertifitseeritud International Coach Federation (ICF) PCC  coach juhtidele ja meeskondadele, koolitaja ja andragoog. Tänaseks on teinud üle 1000 coachingu tunni ning läbi koolituste toetanud juhte, meeskondi ja organisatsioone teadlikumate tulemuste saavutamisel. Aasta koolitaja nominent 2020.


Raplamaa ettevõtjate mentorklubi korraldab RAEK ning toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond.
Mentii enda rahaline panus kogu klubisarja eest on 95 eurot, mis sisaldab koolitajate tasusid, toitlustust ja õppereisi majutust, toitlustust ja transporti.

Lisainfo: Tel 5648 8486 anu@raek.ee, Anu Kaar, mentorklubi projektijuht Raplamaal.


Mentorklubi on ellu kutsutud, et selles osalevad ettevõtjad oleksid edaspidi oma ettevõtlustegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad.

Oluline on tegevuse klubiline vorm. Kui me kuuleme teiste ettevõtjate kogemustest lähemalt, laiendab see silmaringi, inspireerib ja motiveerib. Mentori olemasolu tagab paremini selle, et mentii tunneb endal kindlamat vajadust oma ettevõtte eesmärkide sõnastamiseks ja tegevuse analüüsimiseks, sest tal on konkreetne kuulaja, kes tunneb tema tegevuse vastu huvi. Võimalusel võiksid mentor-mentii leppida kokku kohtumise ka väljaspool klubikohtumiste aega. Mentor võiks võimalusel külastada mentii ettevõtet, et tema tegevustest ja väljakutstest paremat ülevaadet saada. Iga kohtumise raames toimub ka üks ettevõtlusalane koolitus.

Kes on MENTII

• Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, saamaks mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;

• Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik millise mentorklubis tegutseva mentori poole;

• Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

Rapla mentorklubisse on eeskätt oodatud ettevõtjad:

• ettevõtte vanus on kuni kolm aastat, erandkorras ka kauem tegutsenud ettevõte;
• kes on motiveeritud osalema kõikidel kohtumistel, suhtlema aktiivselt mentorite ja teiste mentiidega.

Kes on MENTOR

• Mentori roll mentorklubis seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises;
• Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel ning vajalike “verstapostide” maha märkimisel;
• Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste “verstapostide” saavutamisele;
• Mentori poolt Mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.

Mentorid 2023 aasta Raplamaa klubisarjas on:

Jane Helandi (Projektiagentuur OÜ),
Siret Elmi (Minna Sahver OÜ),
Ain Mihkelson (Kasvu Labor OÜ),
Andrus Tamm (OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam),
Jane Reinaas (Tammer OÜ)

Mentorite tutvustuse leiad SIIT.


5 põhjust osaleda mentorklubis:
1. Hädavajalik ning läbimõeldud koolituskava alustavale ettevõtjale oma ala parimatelt tipptegijatelt. -Liina Vahenurm, Vuutsi OÜ
2. Väga palju olulist infot, mille omal käel otsimine oleks väga aeganõudev- Heimo Kasela, Kasela Grupp OÜ Märjamaalt
3. Spetsialistide poolt jagatud tarkused!- Lauri Laiapea, OÜ Puraviku Tuuleveski Valtust
4. Tutvused teiste ettevõtjatega!- Krista Silbaum, RA Infokeskus OÜ Kohilast
5. Julguse ja kindlustunde saavutamine!- Ene Laur, Enekun OÜ Kehtnast


Nõuded mentorklubis osalevatele ettevõtjatele (mentiidele):
1. mentorklubi on suunatud kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjale (erandina kauem tegutsenud);
2. mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht;
3. mentorklubis saab osaleda ainult ettevõtja esindajana, mitte üksnes füüsilise isikuna;
4. Programmis ei saa osaleda mentiina 31.03.2015 kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade esindajad:
3.2.13.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
3.2.13.2. Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
3.2.13.3. Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
3.2.13.4. Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
3.2.13.5. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18