Uudised

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTEDon Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele, investoritele; aidanud kaasa maakonna positiivsele mainele ja arengule.

Hindamise aluseks on kandidaadi 2021. aasta tegevus ja majandustulemused.

Konkursi statuut on leitav SIIT

– kandidaate saavad esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, vabaühendused, üksikisikud;
ettepanekud koos põhjendustega palume saata Google drive ankeediga SIIT hiljemalt 18.05.2022;
– parimate väljakuulutamine toimub 16. juunil 2022 Raplamaa Äritegu 2020 OÜ Expolio Äri-ja Kortermaja valdustes.
– kandidaat peab omama majandustegevust Raplamaal ning on heade töötingimustega ettevõte;
– arvestab oma tegevuses sotsiaalseid aspekte ja on positiivse mainega;
– konkursile esitatud ettevõttel ei tohi olla ajatamata maksuvõlga;
– äriühing või ettevõte peab olema eraomandusse kuuluv;
– ühe kandidaadi saab esitada mitmes kategoorias.

Kategooriad:
Uustulnuk 2021
Väike ja Tubli 2021
Rabav Toode 2021
Raplamaa Äritegu 2021
Vana Kala 25

Igast kategooriast kolm parimat nominenti osalevad rahvahääletusel ja selgub Rahva Lemmik 2021

Konkurss Raplamaa Parimaid Ettevõtted 2021 toimub koostöös järgmiste organisatsioonidega: Rapla vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Raplamaa Sõnumid, TRE Raadio, Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus, Raplamaa Ettevõtjate Ühing, Ettevõtlikud Naised Raplamaal, Raplamaa Turism ja Rabav Raplamaa.

 

Loe rohkem SIIT

 

Loe edasi

KOP kevadvooru info

07.04.2022

Raplamaa KOP kevadvooru laekus 29 projekti. Nendest 14 projekti Kogukonna arengu meetmesse ning 15 projekti Kogukonna investeeringute meetmesse.

Kokku küsitakse toetuseks 75 315,68 eurot ning projektide kogumaksumus on 91 735,15.

Kevadvoorus jagatakse toetusteks  40 700 eurot.

Projektide menetlusprotsessi kestus võib olla üldjuhul 50 tööpäeva, alates 05.04.2022.

Info ja küsimused karin@raek.ee

Loe edasi

01.03 avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

 • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
 • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.04.2022 kell 16.30. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste keskkonnas.

Programmi infopäev toimub 9. märtsil kell 14.00 zoom keskkonnas.

2022 aasta toetuste kogusumma on 67824 eurot, millest kevadvoorus jagatakse 60% ja sügisvoorus 40%.

Kõik vajalik info on leitav: https://raek.ee/kodanikuuhendustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/

 

Info ja küsimused kop@raek.ee Karin Ratas

Loe edasi

Veebruaris 2022 läbi viidud küsitluse tulemuste kokkuvõte on tehtud ja sellest lähtuvalt planeerime edasisi tegevusi, mida pakkuda kogukondade suunal. Kokku laekus 44 vastust.

FORMAADI EELISTUS: Koolitused, Kogemuskohtumised ja Eesmärgistatud õppereisid kogusid kõik peaaegu võrdsed punktid, seega ei saa öelda, et ühte eelistati teisele.

TOIMUMISKOHA VALIK: 64% vastanuist eelistab reaalseid kohtumisi ning 12% jaoks ei oma suhtluskanal tähtsust.

AEG: 64% vastanute jaoks ei ole tähtis, millisel perioodil aastas tegevused toimuvad. 47% jaoks ei oma tähtsust ka nädalapäev ega kellaaeg. Ülejäänud vastanute vahel jaotus kellaaja (enne- või pealelõunat) eelistus peaaegu võrdselt. Nädalavahetusel toimuvaid tegevusi eelistas 18% . Enim eelistati tegevusi teisipäevast neljapäevani.

Koolituste osas oleme tabelis välja toonud üldnimetused. Olid ka mõned sellised teemad, mida me siin ei kajasta, sest need ei ole otseselt meie poolt pakutavate kogukondade suunaga seotud. Rohkem kui ühe korra sooviti Juriidika, kaasamise ja turunduse alaseid koolitusi. Heameel on tõdeda, et kõiki neid teemasid olema ka varasematel aastatel koolituste näol pakkunud.

Lisaks oli avaldatud ka konkreetseid nõu saamise soove. Nende osas palume endiselt pöörduda  vabaühenduste konsultandi Karin Ratase poole karin@raek.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loe edasi

Lühikesed koolitused “E-kaubandusega alustaja ABC” programmi raames. TASUTA.

Koolitused, 3-4 ak. tundi.
Koolituste programmi lehel on detailsed koolituste kirjeldused ja registreerimise lingid. Registreerumine 1. koolitusel on avatud. Teiste registreerumised avanevad jooksvalt ja lõpevad 2 päeva enne koolituse algust.

Koolitus “Esimesed sammud e-kaubanduses” (3 ak.tundi)
K 09. märts 2022, koolitaja Tõnu Väät. Registreerumine 7. märtsini (k.a).

Koolitus “Oma e-poe loomine” (3 ak.tundi)
K 23. märts 2022, koolitaja Signe Kõiv

Koolitus “Töötavad e-poe turunduskanalid” (4 ak.tundi)
K 06. aprill 2022, koolitaja Priit Kallas

Koolitus “Analüütika, mida ja kuidas mõõta, tööriistad ja abivahendid” (3 ak.tundi)
K 20. aprill 2022, koolitaja Priit Kallas

Koolitus “E-poe tegevust reguleeriv seadusandlus” (4 ak.tundi)
K 27. aprill 2022, koolitaja Signe Kõiv

Koolitus “E-poe kasvustrateegiad ja äriplaan” (3 ak.tundi)
K 18. mai 2022, koolitaja Signe Kõiv

 

​​​​​​​Pikad koolitused, mis on 3-päevased e-kaubanduse baasoksuste koolituste sarjast. Ühe koolituse osalustasu 45 EUR

Toimub 2 koolitust ja ainult kevadel.
Programmi lehelt leiate infot mõlema koolituse kohta.

Koolitus “Praktiline e-poe loomine WordPressi pluginaga WooCommerce”
N 10.03., N 17.03. ja N 31.03.2022.
Registreerumine 28. veebruarini SIIN

Koolitus “Praktiline digiturundus. Seadusandlus ja tarneviisid”
N 14.04., N 28.04. ja K 25.05.2022.
Registreerumine 4. aprillini SIIN

Loe edasi

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

Koolitus toimub kaheksal päeva vahemikus: 09.03. – 21.04.2022.a 
Koolituspäevad: 09., 10., 22. ja 24. märtsil ning 04., 07., 14. ja  21. aprillil.

Täpsem teave ja registreerumine SIIT

Loe edasi

2021 aasta Kohaliku Omaalgatuse programmist rahastati järgmisi projekte:

Meede Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Projekti nimi- Tikkimis- ja overlokmasina soetamine Wäega Wärgi Pärimusmajja – taotleja Mittetulundusühing Wäega Wärk- toetuse summa 3 980,97

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Hageri palvemaja köögitehnika soetamine- Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hageri Lambertuse Kogudus – 3 805,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Õuepaviljon Sutlema seltsimaja mänguväljakule – Sutlema Küla Selts – 4 000,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Vahendid kogukonna väliürituste tarbeks – MTÜ Lipa Küla – 1 868,50

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Vana-Vigala Hiieoru maa-ala korrastamine Folklooriselts Kiitsharakad 2 306,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Kaks 3×6 telki Purila väliüritusteks – mittetulundusühing Purila – 1 717,20

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Kogukonna galerii Raplas – RIINIMANDA KOORISTUUDIO – 3 960,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Suusaradade rajamasin – MTÜ Lumider – 664,13

Raplamaa KOP sügisvoor 2021″Kogukonna areng”
Juubelkontsert-etenduse „Sulle, kes sa oled…” lavale toomine – mittetulundusühing Gaudeo – 650,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Kogukonna areng”
Paluküla disc-golfi võistlus ja koolitus. – Paluküla Klubi – 898,20

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Kogukonna areng”
Rapla maakonna 2022. aasta Laulu- ja Tantsupeo korraldamine – Rapla Haridusselts – 1 650,00

Raplamaa KOP sügisvoor 2021 “Kogukonna areng”
Muusikaõhtud Teenuse mõisas – TEENUSE NAISTE ÜHENDUS – 1 100,00

Toetuste summa kokku 26 600,00

Loe edasi

Kohalikud omavalitused on saanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ülesande koguda infot ja välja selgitada huvilisi “Lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeetme” osas väljaspool linnalisi asulaid.
Ettevõtjate arvamused ja vajadused aitavad kujundada meedet, mida hakkavad taotlema sidevõrgu ehitajad.

Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad pöörduvad RAEK abil maakonna ettevõtjate poole ja paluvad vastata alljärgnevatele küsimustele enne 22. detsembrit käesoleval aastal.

Küsitluse leiad SIIT

Loe edasi

Alates kevadest nõustavad maakondlikud arenduskeskused (MAK) üle Eesti korteriühistuid tasuta erinevate KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal.

“KredEx teeb alates kevadest koostööd maakondlike arenduskeskustega, et pakkuda
ühistutele ja tulevikus ka eraisikutele parimat võimalikku kohapealset nõustamist ning seda kohalikke olusid hästi tundvate ekspertide poolt,” lausus KredExi eluaseme- ja
energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. “Esimeste kuude statistika näitab, et tegemist oli ülimalt vajaliku ja oodatud teenusega, kuna üle Eesti on nõustamisvõimalust kasutanud 430 ühistut.”

Sihtasutuse Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Janek Kadariku sõnul on
ühistud selle võimaluse tänuga vastu võtnud ning kokku on viimasel neljal kuul
korterelamute energiatõhusamaks muutmise võimaluste ja KredExi toetusmeetmete vastu
huvi tundnud 38 ühistut.

“Huvi on tuntud kõigi korterelamutele suunatud teenuste ehk nii renoveerimislaenu,
käenduste kui ka rekonstrueerimistoetuste vastu. Ühistute tagasiside kohaselt on väga
positiivne just võimalus infot oma kodukohast saada, kuna see annab lisamotivatsiooni ja
lihtsustab korterelamu uuendamise ja energiatõhususe suurendamisega edasi liikumiseks,” lausus Janek Kadarik.

Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu
koosolekule, et ühistuliikmed saaksid otse eksperdilt neid huvitavaid erinevaid küsimusi
küsida ning Raplamaal on konsultant juba ühe ühistu liikmetega kohtumas käinud. Lisaks
korraldati üks infopäev Kehtnas ja võimalusel tehakse neid uuel aastal ka teistes maakonna kohtades. “Usume, et järgmisel aastal, kui on lähenemas uus taotlusvoor, kasvab ka ühistute huvi konsultante koosolekule kutsuda,” lisas ta.

Eelmisel aastal jagati korterelamutele erakorraliselt 100 miljonit eurot toetust, millega
tehakse korda umbes 310 maja Eestis. Järgnevatel aastatel jagab KredEx toetustena
stabiilselt 50-60 miljonit eurot aastas ehk igal aastal saab korda teha vähemalt paarsada
maja.

KredEx pakub korterelamute korrastamiseks ja energiasäästu kasvatamiseks erinevaid
toetusi, otselaenu ja käendust. Alates 2015. aastast on KredExi toel üle Eesti korda tehtud
ligi 750 korterelamut.

Maakondlikust arenduskeskusest saavad korteriühistud abi küsida nii erinevate teenuste
tingimuste ja sobivuse, taotluste nõuete, ajakava kui vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel
pakuvad konsultandid abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.

Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul võtta kohtumise kokkuleppimiseks
ühendust Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultandiga, lähemalt leiab infot SIIT.

Loe edasi
Täna, 23. novembril toimus Laukataguse puhkeküla uhiuues peamajas Raplamaa Aasta Tegu 2021 pidulik vastuvõtt, koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Partnerluskoguga, kes toetab tunnustamist ühisprojekti „Kindel käeulatus“ raames. Hubast meeleolu aitas luua muusik Mari Jürjens. Suupistelaua katsid Servistor OÜ ja Koogisahver OÜ.
Tunnustuse pälvis 15 nominenti ning Raplamaa Aasta Tegu 2021 nimetusega pärjati Märjamaal tegutseva MTÜ Wäega Wärk, perenaise Eve Burmeistri, eestvedamisel Wäega Wärgi pärimusmaja loomine.
Palju õnne veelkord kõigile tublidele Raplamaa tegijatele!
Fotod: Aare Hindremäe.

Raplamaa Aasta Tegu 2021 nominendid tähestikulises järjekorras:

 • Aare Hindremäe – Raamat “Kildudest korjatud” fototööd
 • Alar Lepikult – Ingliste discgolfi raja loomine
 • Ants Tammar – Raamat „Rapla kahe koolimajaga kooli lugu“
 • Inna Laanmets – Kohila Paberivabriku uus elu
 • Katrin Klaebo – Maanaiste päev “Kartulid ja jõhvikad”
 • Kristi Luik – Raamat “MEIE kooli lugu”
 • Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts – Pikaajaline tegevus vabatahtlike päästjatena
 • Marika Jahilo – Kohila Paberivabriku uus elu
 • MTÜ Kohila Jalgpallikool – Kohila Läänekalda spordiväljakud
 • MTÜ Märjamaa Disc golf – Eesti paarismeistrivõistlused discgolfis Järtas
 • MTÜ Nurtu kool – Nurtu koolimaja taastamine
 • MTÜ Rapla kirikumuusika festival – Stipendiumifondi “Raplamaa noor muusik” loomine
 • MTÜ Raplamaa Lasterikkad – Lasterikaste perede suvepäevad 2021
 • Märjamaa Lasteaed – Pillerpall Madalseiklusraja rajamine
 • Sten-Olle Moldau – Albumi “Rapla” väljaandmine
 • Tõnis Tõnisson – Raamat “Kildudest korjatud”
 • Õie Kopli-Mäekivi – Rapla ÄKK 2021
 • Ülle Laasner – Rapla ÄKK 2021
Loe edasi