Uudised

20. septembrist on avatud taotlusvoor omavalitsustele, omavalitsusliitudele ja maakondlikele arenduskeskustele uuringute, analüüside ja koolituste läbi viimiseks, ekspertide palkamiseks või juhendmaterjalide ja metoodikate koostamiseks.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on toetus kohalikele organisatsioonidele abiks piirkonna arengu kavandamisel ning maakonna arengustrateegia ja omavalitsuse arengukava eesmärkide saavutamisel. „Toetusraha võimaldab kindlasti algatada mõjusaid projekte, mis aitavad kaasa paremate teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule. Ootame algatusi, mida kavandatakse mitme omavalitsuse peale või siis kogu maakonna ulatuses,“ selgitas minister.

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul valitakse toetuse saajad välja igas maakonnas kohapeal. „Igas maakonnas moodustatakse kohaliku kogukonna vajadusi enim tundvatest ekspertidest eraldi hindamiskomisjonid, kelle ülesandeks on välja selgitada maakonnale kõige vajalikumad projektid,“ selgitas Kertu Sepp.
„Samuti tasub tähele panna, et projekti teostamiseks on oluline kaasata vajalikud partnerid teistest omavalitsustest või riigi, era- ja mittetulundussektorist,“ rääkis Sepp ning lisas „Taotlusvooru kogueelarve on 1 200 000 eurot, millest eraldatakse igale maakonnale kindel summa“.

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu alates 20. septembrist 2022 ja kestab kuni maakonnale eraldatud toetusvahendite lõppemiseni või 31. detsembrini 2024. Taotlusvooruga seotud info ja materjalid leiab RTK veebilehelt.

Toetusmeedet kaasrahastakse Euroopa Liidu meetmest „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks“. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Rahandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Loe edasi

Mittetulundusühingute konsultandi ametikoha nimetus on nüüdsest vabaühenduste konsultant, ent nõustamisteenused on ikka samad, mis varem.
Teele töises pagasis on nii era- (assisteerimist, kliendituge…) kui avalikku sektori (kohaliku omavalitsuse) kogemusi. Lisaks on ta alati aktiivne kodanik olnud, algatanud ja vedanud nii eraviisiliselt kui vabaühenduste ridades. Teele väärtustab tiimitööd, avatud suhtlust ja raamidest väljas lahendusi. Kontaktid leiad siit .

“Koos töötamisest koostööni!”
Vahur Tõnissoo

Foto autor Aare Hindremäe

Loe edasi

Teatame rõõmuga, et Raplamaa Partnerluskogu rahastab LEADER programmi “Kogukonna edendamise” meetmest Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse projekti “Jätkusuutlikud kogukonnad Raplamaal”.

Projekti kestus on 01.08.2022-31.12.2023. Selle käigus toimuvad kogukondadele erinevad koolitused ja kohtumised ning viiakse läbi kaks maakondlikku tunnustuskonkurssi “Raplamaa Aasta Tegu”.

Koolituste-kohtumiste teemade valikul püüame lähtuda aasta alguses läbi viidud kogukondade küsitluse tulemustest.

Loe edasi

Jönköping, Rootsis, 13.-17.november 2022

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus RAEK koostöös maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga korraldab külastuse Rootsi, töötleva tööstuse messile ELMIA Subcontractor 2022 (https://www.elmia.se/en/subcontractor/), mis toimub Jönköpingus. Messil on esindatud erinevad tööstusvaldkonnad: metall; plastik, ehitusmaterjalid; masinaehitus; tööstustarkvara; teras ja lehtmetallid; töötleva tööstusvaldkonnaga seotud tugiteenused.

Messil oli esindatud 1200 eksponenti, 30 erinevast riigist. Messi külastab iga-aastaselt umbes 15 000 inimest.

Põhja-Euroopa juhtiv töötleva tööstuse allhankemess on 60-aastase kogemusega näituse- ja kohtumispaik, kuhu tulevad nii tootjad kui tarnijad, nii insenerid kui investorid, et vahetada infot ja ideid, sõlmida lepinguid ja leida uusi koostööpartnereid.

Lisaks messile külastame Stockholmi saabudes Eesti Suursaatkonda, kus majandusdiplomaat Janne Kendla annab ülevaate Eesti-Rootsi majandussuhetest ning saatkonna poolsetest tugiteenustest Eesti ettevõtjatele sisenemaks Rootsi turule

Osalejate arv messikülastusele on piiratud. Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 esindajat. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Ettevõtte esindaja(d) katavad poole külastusega seotud kuludest ning teine pool osaleja kuludest rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Vt täpsemaid messikülastusel osalemise tingimusi ja ka registreerimiseks vajalikud vormid SA RAEK kodulehel SIIT.

Kontakt: Ermo Brecher, ettevõtluskonsultant,+372 5158238, ermo@raek.ee

Loe edasi

01.09 avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Taotluste esitamise tähtaeg on 03.10.2022 kell 16.30. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste keskkonnas.

Programmi infopäev toimub 9. septembril kell 15.00 Microsoft Teams keskkonnas.
Liitumine SIIT.

Kõik vajalik info on leitav: https://raek.ee/kodanikuuhendustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/

Info ja küsimused kop@raek.ee

Loe edasi

7.-21. septembrini on võimalik esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid.

Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masina, seadme või muu sisseseade soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetatav on ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.

 

Loe edasi

Täna selgusid Raplamaa 2021. aasta parimad ettevõtjad. Äritegu 2021 tiitli kuulutas välja eelmise aasta võitja Rene Heinsalu, OÜ Expolio juht ja omanik.

Konkursi „Raplamaa Parimad Ettevõtted 2021“ tunnustusõhtu toimus Expolio äri- ja kortermaja õuel Raplas, Viljandi mnt 90.  Konkurssi korraldas juba 25. aastat Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Partnerluskoguga, kes toetas tunnustamist ühisprojekti „Kindel käeulatus“ raames.

Konkursile esitati 53 kandidaati. Auväärt komisjon tunnustas ettevõtjaid viies kategoorias ja lisaks anti välja eripreemia: kiideti kolme õpilasfirmat ning juhendajaid. Juba viiendat aastat järjest valis rahvas kõikide kategooriate kolme parima hulgast Rahva lemmiku.

Raplamaa Parimad Ettevõtted 2021:

Äritegu 2021:  Uue ja kaasaegse tootmishoone käivitamine OÜ HARVIKER

Vana Kala 25 laureaadid:
OÜ Nädaline Tõnis Tõnisson
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Tanel-Taavi Bulitko
OÜ Juurimaa tall Eve Raudnagel
OÜ Anrein Kadi Kalda
AS Salutaguse Pärmitehas Tiina Valk
OÜ Liisu Rõivad Natalia Lüllmaa
OÜ Pajuks Indrek Paumets
Kärneri-Jõe OÜ Ago Kirsipuu
O-I Estonia AS Kaido Turro

Väike ja Tubli: Anchor Salt World OÜ
Uustulnuk: Green Gravels OÜ
Rabav Toode: Rabade maitsed – marmelaad tumedas šokolaadis, Minna Sahver OÜ

Raplamaa parim õpilasfirma 2021:

ÕF Rähnik, juhendaja Margot Sarv
ÕF Ole, juhendaja Anu Kaar
ÕF Acardi, juhendaja Anu Kaar

Noorte ettevõtlikkuse edendaja: Kristi Luik

Rahva Lemmik: Nõmme Kõrts ja Peoruum OÜ

Kategooriate võitjad said meeneks massiivse klaasist vaasi, mille valmistas Järvakandi Klaasistuudio.

Vana Kala 25 laureaate tunnustati Puraviku tuuleveski sepikoja sepislandiga, mis tähistab pikaajaliste ettevõtjate leidlikkust, visadust ja edumeelsust. Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas kategooriate võitjaid hõbedase rinnamärgiga.

Õhtu suupistete eest hoolitses OÜ Servistor. Muusikalise etteaste esitasid Uku Suviste ja Peter Põder.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) tänab kõiki laureaate, nominente, kõiki kandidaatide esitajaid, külalisi ja partnereid.

Fotode autor: Siim Solman

 

Loe edasi

KOP kevadvoor 2022 meetmest “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” said toetust:

Projekt “Lelle ajaloopingid” – taotleja Meie Lelle Selts, toetus 3 228,12€
Projekt “Hea kuulmine – Hea elu” – Raplamaa Vaegkuuljate Ühing, toetus 3 600,00€
Projekt “Prügimaja Kuimetsa”  – TÜ Kuimetsa kodukant, toetus   3 888,00€
Projekt “Vahastu küla käsipumbaga kaevu renoveerimine” – MTÜ Vahastu Vabatahtlik Päästekomando, toetus 1 035,00 €
Projekt “Järvakandi mõisa pargi korrastamine ja teenuste käivitamine” – Jerwakant MTÜ, toetus 3 982,62€
Projekt “Pirgu Terviseraja tarzani rada” – mittetulundusühing Pirgu Küla, toetus 3 132,00€

Meetmest „Kogukonna areng“:

Projekt “Kohila Hoovide Teater 2022” –  taotleja MTÜ Minu Koduselts, toetus 2 473,80€
Projekt “Raplamaa ATH Ühingu Perelaager “Lapsed õue”” – Raplamaa ATH Ühing, toetus 1 476,00€
Projekt “Saunaküla külapäev” – Valtu Jahimeeste Selts,  toetus 1 093,50€
Projekt “Vigala XX laste folkloorilaager” – Folklooriselts Kiitsharakad, toetus 2 499,30€
Projekt “Teenuse kogukond – hoiame kokku!” – Teenuse Naiste Ühendus, toetus 1 315,80€
Projekt “Hooldatud ja heakorrastatud elukeskkond” – MTÜ Lipa Küla, toetus 2 500,00€
Projekt “Loodusega koos!” – Noorteklubi Samm, toetus 1 511,46€
Projekt “Teadlik lapsevanem – parim tugi lapsele. Koolitused vanematele Kohila vallas.”  – MTÜ Kohila Mõisakool, toetus 1 316,70€
Projekt “Kaerepere 610. aastapäeva tähistamine kodukandipäevadena”- Arendusselts Koduaseme, toetus 2 286,00€
Projekt “Raikküla kogukonnapäev ja jaanik” – MTÜ Raikküla Kärajad, toetus 2 217,00€
Projekt “Päritud tarkus noorte tegevuses- mitmekesise tegevuspagasiga laagrid Märjamaa kogukonnas” – MTÜ Wäega Wärk, toetus 2 500,00€
Projekt “Postikate V kokkutulek” MTÜ VABAKOND, toetus 644,70€

Loe edasi

Hea Raplamaa ettevõtja!

Oleme väga tänulikud, kui leiate 10-15 minutit, et vastata küsimustikule, millega soovime välja selgitada, kuidas eelnev LEADER rahastusperiood aastatel 2014-2020(2022) Raplamaal õnnestus, millega taotlejad rahule jäid, kuidas programm aitas ettevõtlusel edeneda ja maaelu mitmekesistada, samuti aitate vastates teada saada, millised olid projektitoetuste taotlemise kitsaskohad.

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu on koostamas Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 2023-2027 uut strateegiat ning on oluline teada, mida saaksime uuel perioodil teisiti teha, kuidas ettevõtlust paremini toetada, leida uusi arendamist vajavaid ettevõtlusvaldkondi.
Oma vastustega olete osalised MTÜ Raplamaa Partnerluskogu uue strateegia koostamisel.

Küsitlus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Vasta küsimustikule SIIN

Loe edasi

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTEDon Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele, investoritele; aidanud kaasa maakonna positiivsele mainele ja arengule.

Hindamise aluseks on kandidaadi 2021. aasta tegevus ja majandustulemused.

Konkursi statuut on leitav SIIT

– kandidaate saavad esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, vabaühendused, üksikisikud;
ettepanekud koos põhjendustega palume saata Google drive ankeediga SIIT hiljemalt 18.05.2022;
– parimate väljakuulutamine toimub 16. juunil 2022 Raplamaa Äritegu 2020 OÜ Expolio Äri-ja Kortermaja valdustes.
– kandidaat peab omama majandustegevust Raplamaal ning on heade töötingimustega ettevõte;
– arvestab oma tegevuses sotsiaalseid aspekte ja on positiivse mainega;
– konkursile esitatud ettevõttel ei tohi olla ajatamata maksuvõlga;
– äriühing või ettevõte peab olema eraomandusse kuuluv;
– ühe kandidaadi saab esitada mitmes kategoorias.

Kategooriad:
Uustulnuk 2021
Väike ja Tubli 2021
Rabav Toode 2021
Raplamaa Äritegu 2021
Vana Kala 25

Igast kategooriast kolm parimat nominenti osalevad rahvahääletusel ja selgub Rahva Lemmik 2021

Konkurss Raplamaa Parimaid Ettevõtted 2021 toimub koostöös järgmiste organisatsioonidega: Rapla vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Raplamaa Sõnumid, TRE Raadio, Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus, Raplamaa Ettevõtjate Ühing, Ettevõtlikud Naised Raplamaal, Raplamaa Turism ja Rabav Raplamaa.

 

Loe rohkem SIIT

 

Loe edasi

KOP kevadvooru info

07.04.2022

Raplamaa KOP kevadvooru laekus 29 projekti. Nendest 14 projekti Kogukonna arengu meetmesse ning 15 projekti Kogukonna investeeringute meetmesse.

Kokku küsitakse toetuseks 75 315,68 eurot ning projektide kogumaksumus on 91 735,15.

Kevadvoorus jagatakse toetusteks  40 700 eurot.

Projektide menetlusprotsessi kestus võib olla üldjuhul 50 tööpäeva, alates 05.04.2022.

Info ja küsimused karin@raek.ee

Loe edasi

01.03 avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

  • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.04.2022 kell 16.30. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste keskkonnas.

Programmi infopäev toimub 9. märtsil kell 14.00 zoom keskkonnas.

2022 aasta toetuste kogusumma on 67824 eurot, millest kevadvoorus jagatakse 60% ja sügisvoorus 40%.

Kõik vajalik info on leitav: https://raek.ee/kodanikuuhendustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/

 

Info ja küsimused kop@raek.ee Karin Ratas

Loe edasi

Veebruaris 2022 läbi viidud küsitluse tulemuste kokkuvõte on tehtud ja sellest lähtuvalt planeerime edasisi tegevusi, mida pakkuda kogukondade suunal. Kokku laekus 44 vastust.

FORMAADI EELISTUS: Koolitused, Kogemuskohtumised ja Eesmärgistatud õppereisid kogusid kõik peaaegu võrdsed punktid, seega ei saa öelda, et ühte eelistati teisele.

TOIMUMISKOHA VALIK: 64% vastanuist eelistab reaalseid kohtumisi ning 12% jaoks ei oma suhtluskanal tähtsust.

AEG: 64% vastanute jaoks ei ole tähtis, millisel perioodil aastas tegevused toimuvad. 47% jaoks ei oma tähtsust ka nädalapäev ega kellaaeg. Ülejäänud vastanute vahel jaotus kellaaja (enne- või pealelõunat) eelistus peaaegu võrdselt. Nädalavahetusel toimuvaid tegevusi eelistas 18% . Enim eelistati tegevusi teisipäevast neljapäevani.

Koolituste osas oleme tabelis välja toonud üldnimetused. Olid ka mõned sellised teemad, mida me siin ei kajasta, sest need ei ole otseselt meie poolt pakutavate kogukondade suunaga seotud. Rohkem kui ühe korra sooviti Juriidika, kaasamise ja turunduse alaseid koolitusi. Heameel on tõdeda, et kõiki neid teemasid olema ka varasematel aastatel koolituste näol pakkunud.

Lisaks oli avaldatud ka konkreetseid nõu saamise soove. Nende osas palume endiselt pöörduda  vabaühenduste konsultandi Karin Ratase poole karin@raek.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loe edasi