Uudised

Toetusmeetme eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel ja majanduse taastumisel.

Toetusmeetme sihtgruppideks on majutusettevõtjad, spaad, veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad.

Meetme täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt: COVID-19 mõjude leevendamise toetused – EAS ja toetusmeetme määrusest: Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega – Riigi Teataja

Avame taotlemise kahes etapis:

 • 17. mail kell 9:00 avame taotlemise jaekaubandusettevõtetele. Vooru sulgemise tähtaeg on 26. mai kell 16.00
 • 18. mail kell 9:00 avame taotlemise majutusettevõtjatele, spaadele, veekeskustele, toitlustusettevõtjatele, reisiettevõtjatele, nõupidamiste ja messide korraldajatele, turismiteenuse pakkujatele ja sõitjate muud maismaavedu teostavatele ettevõtjatele. Vooru sulgemise tähtaeg on 27. mai kell 16.00

 

Vooruline taotluste esitamine tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees (taotluse esitamine ei sõltu ajalisest kiirusest) ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.

Juhime tähelepanu, et taotlemine on avatud lühikest aega. Seega palume kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist:

 • Palume jälgida, et kui Teie ettevõte kuulub kontserni, siis on kontserni majandusaasta andmed 31.12.2019 seisuga lisatud taotlusele, juhul kui need ei ole avalikult kättesaadavad. See info on vajalik, et kontrollida raskustes olemist, vt lähemalt siit;
 • Kui toetuse saamise eelduseks on kindla EMTAK põhitegevusala koodi olemasolu, siis on Teie ettevõtte osas esitatud äriregistrisse õige info;
 • Kui toetuse saamine eeldab puhkaeestis.ee andmebaasis teatud kategoorias teenuste pakkumine, siis on Teie ettevõtte  sisestatud www.puhkaeestis.ee andmebaasi õigesse kategooriasse.
  Vt juhiseid siit.

Rohkem infot ja detailsema loetelu vajaminevatest dokumentidest leiab SIIT.

Toetuse eelarve maht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot on suunatud turismisektorile ning 19 miljonit eurot jaekaubandusettevõtetele. Toetuste määrused ja tingimused otsustas valitsus.

Loe edasi

Teil on MTÜ, mille tegevus aastaid seisab ja kaalute selle lõpetamist?

Kui nii, siis ootame teid 18. mail kell 10.00 tasuta veebiseminarile, kus räägime täpsemalt, millest alustada lõpetamise protsessi, sh:

Mis vahe on lõpetamisel ja likvideerimisel?
Kuidas koostada likvideerimisbilanss ja –tulemiaruanne?
Kes määratakse likvideerijateks?
Mida silmas pidada, kui teha MTÜ lõpetamise teade?
Kuidas käib MTÜ likvideerimine?
Mida tähendab lõppbilanss ja vara jaotusplaan?

Teemasid selgitavad teile maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine SIIN.

Loe edasi

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital tellimusel viis Tallinna Ülikooli uurimisrühm 2020. aastal läbi uuringu kodanikuühenduste rahastamisest Eesti kohalikes omavalitsustes. Tutvustatud uuringu tulemustest selgus, et Eestis ei ole ühtki kohalikku omavalitsust, kus vabakonna tegevust ühel või teisel viisil rahaliselt ei toetataks.

Tegemist on korduvuuringuga, mille esimene osa viidi läbi 2016. aastal ja teine 2020. aastal. Nüüd selgus, et vabakonna rahastamine KOV-ides on nelja aasta jooksul suurenenud ning muutunud selgemaks. Eelmine uuring viidi läbi enne haldusreformi. Kui 2016. aasta tulemuste põhjal ei olnud vabaühenduste rahalise toetamise võimalust 7% omavalitsustest, siis nüüd selliseid omavalitsusüksusi enam ei ole. Uuringu tulemustest selgus ka, et rahastamist puudutava info avalikustamine on üldkokkuvõttes paranenud.

Lisainfo leiad SIIT.

Uuringu tutvustus asub SIIN.

Loe edasi

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele, investoritele; aidanud kaasa maakonna positiivsele mainele ja arengule.

Hindamise aluseks on kandidaadi 2020. aasta tegevus ja majandustulemused.

Ettevõtjaid tunnustatakse järgmistes kategooriates:

 • Uustulnuk 2020
 • Väike ja Tubli 2020
 • Rabav Toode 2020
 • Rahva Lemmik 2020 (Valitakse kõikide komisjoni poolt kinnitatud nominentide hulgast)
 • Vana Kala 25
 • Äritegu 2020

Konkursi statuut on leitav SIIT

Kõik asutused, ettevõtted, vabaühendused ja eraisikud saavad kandidaate esitada 24. maini 2021 täites ankeedi, mis leitav SIIT

Võitjad tehakse teatavaks pidulikul tunnustusõhtul juunikuus Tohi Distillery  Külastuskeskuses (Raplamaa Äritegu 2019 võitja).

Konkurss Raplamaa Parimaid Ettevõtted 2020 toimub koostöös järgmiste organisatsioonidega: Rapla vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Raplamaa Sõnumid, TRE Raadio, Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus, Raplamaa Ettevõtjate Ühing, Ettevõtlikud Naised Raplamaal, Raplamaa Turism ja Rabav Raplamaa.

Täpsem teave:

Reelika Vaabel
reelika@raek.ee
tel 5383 8430

Ootame aktiivset osalemist kandidaatide esitamisel!

Loe edasi

Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku” koostöös Eesti Giidide Liiduga

Eesmärk: Tõsta giidide ja lugude jutustajate professionaalset taset. Propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või töövõtjana tegutseda, luua soovijatele valmisolek taotleda giidi kutset. Tuua giidinduse juurde uusi inimesi ja anda tegutsevatele giididele motivatsiooni ja uusi ideid. Luua giidide võrgustik.

KESK-EESTI GIIDIDE ARENGUPROGRAMMI AJAKAVA

Giidinduse üldised teadmised 1.moodul

05.mai kell 16.00-19.00 – ZOOMis.
Giidinduse uued ja tänapäevased nõudmised – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann
Giidide uued kutsestandardid: kultuurigiid, loodusgiid, maaelulaadi giid jm – Ene Sarapuu, Monika Sooneste, Sirje Vällmann

20.mai kell 16.00-19.00 – ZOOMis
Giiditöö alused 1 – Kaire Reiljan

03.juuni kell 16.00-19.45 – ZOOMis
Klienditeenindus – Rita Tammela, Sirje Vällmann
Giidinduse äriline ja majanduslik pool, ettevõtlus vs töövõtt, turundus, koostöö võimalused – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

17.juuni kell 16.00-19.00 – ZOOMis
Giiditöö alused 2 – Ivo Tsetõrkin

30.juuni kell 16-19.45 – ZOOMis
Erivajadustega külastajad – Anneli Habicht
Turismimajanduse alused – Moonika Sooneste

14.juuli kell 16.00-17.30 – ZOOMis
Giiditöö alused 3 – Ivo Tsetõrkin

Giidi praktilised teadmised 2.moodul

28.juuli 16.00-18.15 – koht täpsustub
Giidi baasteadmised Eestist – Kaire Reiljan, Marje Loide

11.august 10.00-16.00 – koht täpsustub
Giidi baasteadmised oma piirkonnast – Järvamaa ja Raplamaa– Karen Klandorf, Andrus Rospu

25.august 16.00-19.55 – koht täpsustub
Lugude jutustamine – Piret Päär
Giiditeksti koostamise põhimõtted, giiditeksti loomine, olemasolevatest teadmistest sobiva ja vajaliku valimine, esitamine – Rita Tammela

08.september 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Oma piirkonna (maakond, vald, asum, muuseum) programmi koostamine, Reisimarsruudi koostamine, reisi eelarve ja ajakava koostamine – Kaire Reiljan, Marje Loide

22.september 10.00-15.25 – koht täpsustub
Videotreening – Sirje Vällmann, Bruno Uustal

06.oktoober 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Eneseväljendusoskus: avalik esinemine, diktsioon, konfliktide lahendamine – Kaire Reiljan, Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

20.oktoober 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Võõrkeeles oma valitud piirkonna tutvustamine vene keel, inglise keel – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

Registreerumine lingil: 2021 Giidid registreering

Osalustasu 60 eurot. Registreerunutele esitatakse arve.

Lisainfo:
Järvamaalt Sille Pudel sille@japnet.ee  ja Riina Trumm koostoo@koostookogu.ee või Raplamaalt Andra Liibek andra.liibek@raplaleader.ee ja Jaune Riim jaune@raek.ee

Loe edasi

Tasuta koolitus Rapla- ja Jõgevamaa ühingutele 13.mail.
Raplamaa ühingutele on koolitusel kohti 8!

Palume registreeruda SIIN 10.maini.

Registreerunutele saadetakse koolituse link.

Koolituse ajakava:

9.45 kogunemine zoom keskkonnas
10.00-11.30 MTÜ olemus ja õiguslik staatus. Inimesed ühingu sees ja väljas.
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid. Esindusõigus ja selle piiramine. Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus.
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 Juhatuse ülesanded ja tööjaotus. Juhatuse koosolekud. Juhatuse liikme leping.

Koolitajaks on Kaidi Holm, OÜ Juhatuse kompetentsikeskus. Kaidil on pikk staaž MTÜde juhtide koolitamisel ja nõustamisel. Samuti on ta välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA töö parendamiseks ja hindamiseks. Samuti on ta välja töötanud Hea valitsemise tava käsiraamatu ühingute juhtidele.

Küsimuste korral kirjuta karin@raek.ee või helista 5042452

Loe edasi

Kuidas lähendada omavahel Rapla maakonna kohalike kogukondade ja looduskaitse huvisid või
taastada poollooduslike koosluseid ning soid, kui finantsilisi vahendeid kohalikul tasemel napib?
Üheks selliseks Euroopa otsetoetuseks on LIFE programm, mille abil on kohalikel
omavalitsustel, riigiasutustel ja ettevõtjatel võimalus oma projektile rahastust taotleda.
LIFE programm annab võimaluse ja vahendid midagi Raplamaa looduse ja keskkonna heaks ära
teha nii, et see ka reaalselt olulist mõju avaldaks. Lahendused peavad sealjuures arvestama meid
ümbritseva keskkonnaga, pakkudes ka majanduslikku ja sotsiaalset mõju.

Palju häid näiteid
LIFE programmist võivad rahastuse saada väga erineva suunitlusega keskkonnaprojektid.

Loe edasi SIIT

 

Taotlemise ja programmi info leiad SIIT

Loe edasi

Kuigi praegu saab turismis pakkuda üksnes majutust ning looduses viibimisega seotud teenuseid, valmistume ajaks, kui elu on taas avatum.

Tarbijamärgist „Siin on turvaline“ saavad taotleda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et järgivad kõiki Terviseameti juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Märgise eesmärk on suurendada külastaja usaldust turismiteenuste pakkujate vastu.
Loe märgise kohta rohkem SIIT

Liitunud ettevõtetele antakse kodulehel kasutamiseks vastav märgis ning soovi korral ka ukse/akna kleebis.Turismiveebides Puhkaeestis.ee ja Visitestonia.com, tuleb tarbijamärgisega „Siin on turvaline“ liitunud ettevõtja andmetele juurde vastav info, mis on teenuste valikul abiks igale reisijale.

Märgisega liitumiseks vajaliku küsimustiku leiad SIIT

Loe edasi

Google alustab Eestis uue, tasuta veebikoolituste sarjaga, mis toob sinuni vajalikud oskused, et digimaailmas edukalt tegutseda ja äri kasvatada.

Haara kinni suurepärasest võimalusest!

Osale sealt, kus parasjagu asud!
Koolitused toimuvad veebis ning kõik, mida vajad, on püsiv internetiühendus, arvuti või telefon. Osalema on oodatud kõik huvilised, olenemata sellest, kas oled ettevõtja, töötad või oled tööotsingul.
Koolitustel osalemine on kõigile tasuta, kuid selleks on vaja eelnevalt registreeruda!

Tutvu koolituskalendriga SIIN


Google alustab Eestis koolitusprogrammiga, et aidata kaasa majanduse taastumisele

Rahvusvaheline tehnoloogiakontsern Google alustab aprilli alguses Eestis koolitusprogrammiga „Õpi koos Google’iga“, et aidata kaasa Eesti majanduse taastumisele pandeemiakriisist ning tõsta aasta lõpuks vähemalt 4000 inimese ja ettevõtte digitaalseid oskusi.

 Google pakub koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Maakondlike Arenduskeskustega kõigile huvilistele tasuta koolitusi, et suurendada nende teadmisi näiteks veebilehe või -poe arendamisest, digimaailmas nähtavuse tõstmisest, sotsiaalmeedia turundusest, digistrateegiate koostamisest ja paljust muust. Lisaks annetab Google Eesti Ametiühingute Keskliidule 150 000 dollarit ehk umbes 125 000 eurot, et tõsta spetsiifilisemalt 1000 madalapalgalise töötaja digioskusi.

 „Koroonapandeemia on näidanud, et tänu digitaalsele tehnoloogiale saavad inimesed omavahel paremini ühenduses olla, samuti aitab see ettevõtetel jätkata oluliste teenuste pakkumist neile, kes seda enim vajavad. Eesrindliku digiriigina on Eestil head eeldused, et sillutada tee tehnoloogiapõhisele, jätkusuutlikule ja kaasavale taastumisele, millest saaksid osa kõik Eesti inimesed. Google tahab siin õla alla panna, andes Eesti inimestele ja ettevõtetele vajalikud teadmised ja tööriistad, et tulevikus veelgi edukam olla,“ selgitas Google’i Euroopa president Matt Brittin.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et kõigi ühiskonnagruppide digioskuste tõstmine on olulise punktina kirjas ka uue valitsuse koalitsioonilepingus. „Selleks, et me saaksime pandeemiakriisist tugevamalt ja konkurentsivõimelisemalt välja tulla, peame me majanduses tegema digipöörde. See eeldab endas IT-alaste teadmiste tõstmist ühiskonnas, nii inimeste kui ettevõtete seas ning Google’i uus algatus toetab seda eesmärki väga hästi.  Vaatamata sellele, et meie ühiskonna digipädevus on maailma mõistes kõrgel kohal, on meil alati võimalus oma teadmisi ja oskusi täiendada,“ ütles Sutt.

Lisaks koolitustele annetab Google oma heategevusliku haru Google.org kaudu Eesti Ametiühingute Keskliidule 150 000 dollarit. Sellega õpetatakse digitaalsete tehnoloogiate ja tööriistade kasutamist inimestele, kelle praegune töökoht võib tulevikus kaduda. Ametiühingute juhi Peep Petersoni sõnul on Google’i otsus märgiline, aidates kaasa sellele, et madala kvalifikatsiooni ja sissetulekuga inimesed leiaksid tulevikus endale parema töö.

„Koroonakriis kiirendas töökohtade automatiseerimist ning näitas veelgi selgemalt, kui oluline on digitaalsete tehnoloogiate elementaarne tundumine, et igapäevases elus toime tulla. Olgu selleks kaugtöö tegemine või endale meelepäraste kaupade e-tellimine. Paraku ei näe madalapalgalised töötajad tihti vajadust oma digioskusi arendada ja täiendada. Samas on just nemad need, kelle töökohad tulevikus kõige enam löögi alla satuvad. Täname Google’it toetuse eest ja pingutame koos teiste osapooltega maksimaalselt, et muutused tööturul sujuksid valutumalt,“ selgitas Peterson.

 Mis on „Õpi koos Google’iga“?

 „Õpi koos Google’iga“ programm on mõeldud kõigile väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad oma digioskuseid parandada ja edukust veebis tõsta. Osalema on oodatud ka töötajad, samuti inimesed, kes alles plaanivad ettevõtlusega alustada.

Programm pakub koolitusi 10 erineval teemal. Muuhulgas õpetatakse, kuidas koostada hästi toimivat veebilehte, kuidas luua edukas veebipood ja teha oma ettevõtte veebis rohkem nähtavaks. Veel koolitatakse osalejaid sotsiaalmeedia-, otsingu- ja videoturunduse teemadel ning aidatakse luua toimivaid digistrateegiaid. Samuti räägitakse, kuidas jõuda veebimüügi laiendamise kaudu uutele turgudele.

Ettevõttel või inimesel tuleb end registreerida aadressil https://grow.google/intl/ee või https://www.arenduskeskused.ee/opi-koos-googleiga/ ja valida endale meelepärane koolitus. Koolitused algavad aprillis, need toimuvad eesti keeles ja veebiseminari vormis. Läbiviijad on oma ala eksperdid. Koolitusel osalevate ettevõtete töötajate arv pole kuidagi piiratud.

Lisaks paneb Google välja 100 stipendiumit, millega pakutakse vähekindlustatud inimestele koolitusi IT-toe vallas. Koolituse läbinud inimesed saavad vastava sertifikaadi, mis võiks neid edaspidises karjääris aidata. Kokku lubab Google 2021. aasta lõpuks välja koolitada vähemalt 4000 inimest ja ettevõtet. 

Täpsem informatsioon on leitav kodulehel: https://grow.google/intl/ee ja https://www.arenduskeskused.ee/opi-koos-googleiga/.

Loe edasi

Soovid alustada e-kaubandusega, kuid ei tea millest alustada? Koolitusprogramm “E-kaubandusega alustaja ABC” aitab Sul alustada!

Programmi raames toimuvad kolmel erineval teemal veebikoolitused nii eesti kui vene keeles, mis annavad alustavale e-kauplejale baasteadmised ja oskused seadusandlusest, turgudest ja trendidest, e-poe loomisest jpm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I veebiseminar: “Millest alustada e-poe loomisel?”, 22. märtsil kell 10-16:00 Zoomis

Registreeru SIIN kuni 17.03.

Koolitaja: Manimal OÜ tegevjuht Marko Medar.

Koolituse sisu:

ülevaade e-kaubandusest: trendid ja suundumused

ülevaade e-poe platvormidest, makselahendustest, ostmise- ja müügiprotsessid

e-poe loomisega seotud kulud, millega tuleks arvestada

praktilised juhised e-poe ärinõuete analüüsiks, arendaja ja e-poe platvormi valikukriteeriumid, e-poe arenduse kitsaskohad, SEO seadistamise nõuanded orgaanilises otsingus tulemuste parandamiseks.


II veebiseminar: “Esimesed sammud e-kaubanduses”, 14. aprillil kell 10-16:00 Zoomis

Registreeru SIIN kuni 12.04

Koolitaja: TesteShop e-kaubanduse strateeg Signe Kõiv

Koolituse sisu:

Sissejuhatus e-kaubandusse, e-kaubanduse algusaastatest Eestis ja e-kaubandusega seotud organisatsioonide kujunemisest, suurimaid e-kaubanduse turud maailmas.

Eesti e-kaubanduse trendid: kuidas leida valdkonna kohta usaldusväärset statistikat, ülevaade erinevatest makse- ja tarnelahendustest e-poes ning tarbijaeelistustest e-poest ostmisel.

Tarbija õigused ja e-kaubandusega seotud regulatsioonidest Eestis ja EU-s, näiteid tarbijavaidlustest, usaldusväärse e-poe tunnused.


III veebiseminar: “Praktiline digiturundus e-kaubanduses”, 5. mail kell 10-16:00 Zoomis

Registreeru SIIN kuni 03.05.

Koolitajad: Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät ja Lavii turundusstrateeg Timo Porval

Koolituse sisu:

Ülevaade e-kaubandusest, e-kaubanduse mahud ja käibed Eestis ja Euroopas, tulevikutrendid

E-poe äriline vundament, e-poe efektiivsuse tõstmine, rahvusvaheliste müügiplatvormide (Amazon ja Etsy) plussid-miinused

töötavad e-poe turunduskanalid ja toimiv analüütika turunduskulude optimeerimisel, vajalikud tööriistad ja abivahendid.


Osalemine on tasuta. Osalevatelt ettevõtetelt arvestatakse osalemist vähesetähtsusega riigiabina ehk VTAna.

Lisainfo kõikide veebiseminaride kohta: https://www.arenduskeskused.ee/e-kaubandusega-alustaja-abc/

 

Loe edasi