Uudised

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös SA KredExiga kutsub korteriühistute esindajaid osa võtma infotunnist teemal „Kortermajade renoveerimine KredExi abiga”. Infot edastab ja küsimustele vastab SA KredEx partnerlussuhete haldur Jana Toome. Jagame infot KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule sobivate teenuste, tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti taotluste täitmisest ja esitamisest.

Infotund toimub 13. oktoobril kell 17.00-18.15 Kehtna Klubi vanas saalis. Vajalik eelregistreerimine 11.oktoobrini. Oodatud on eelkõige Kehtna valla ühistute esindajad. Kohtade arv on piiratud, vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka teiste valdade inimesed.

Registreerumiseks palume täita vorm.

NB! RAEK järgib Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti kehtestatud nõudeid, mis reguleerivad COVID-19 nakkusohutuse tõendamist ja tagamist, sündmuste läbiviimisel.
Kehtivad nõuded leiate SIIT

Karin Ratas
MTÜ konsultant
Sihtasutus RAEK
e-mail:  karin@raek.ee

Loe edasi

Alates 06. septembrist saavad tootmisettevõtted, kes tegutsevad väljaspool Tallinna ja Tartu linna, taotleda toetust digitaliseerimisega alustamiseks. Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtjate teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada neid tegema esimest sammu digitehnoloogiatesse investeerimise suunas. Toetatakse ka tehnilise lahenduse soetamist. Toetuse suurus on kuni 2 000 € ja omafinantseering vähemalt 50%. Toetuse taotlemiseks saavad ettevõtjad nõu Sihtasutusest RAEK (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus). 

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul otsivad ettevõtjad pidevalt käibe ja kasumi kasvu võimalusi, kuna tööjõukulud järjest kasvavad ja tähelepanu tuleb pöörata protsesside efektiivsuse ning produktiivsuse suurendamisele.

„Hindamaks konkreetse investeeringu tasuvust, tuleb luua visioon ja tegevuskava, koguda infot olemasoleva situatsiooni kohta ning teha protsessipõhine andmeanalüüs,” selgitab Huul.
Tema sõnul on mõistlik kaasata sõltumatu ekspert, et vähendada vigu ja liikuda kiiremini edasi ning üheks võimaluseks on kasutada uut toetust, mis on mõeldud esimeste sammude tegemiseks.

Toetuse saamise eelduseks on ettevõtte enesehinnangu Diginnotool küsimustiku täitmine ja  osalemine vähemalt ühel programmi kuuluval tasuta veebiseminaril, mis tutvustab praktiliste näidete kaudu, kuidas digimuutusi ettevõttes ellu viia.

Toetuse projektijuhi Ermo Brecheri sõnul aitab enesehinnangu läbimine kui ka osalemine veebiseminaridel paremini mõista enda ettevõtte digitaliseerimise taset ja vajalikkust ning on seega abiks kogu taotluse koostamisel.
„Korraldame kokku 5 veebiseminari, millest vähemalt ühes tuleb igal taotlejal osaleda. Veebiseminaridel tuleb juttu sellest, kuidas organisatsioonis planeerida digitaliseerimist, kuidas andmeid ära kasutades raha teenida ning millised on digitaalsed lahendused ettevõtete protsessides täna ja tulevikus“, selgitab Brecher.

Digitaliseerimise alustamise toetust annab välja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasaabil. Veebiseminare korraldatakse koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL).

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on suurim üle-eestiline nõustamisvõrgustik, kuhu kuuluvad kõik 15 maakondlikku arenduskeskust, sh Sihtasutus RAEK. Võrgustik pakub tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele igas maakonnas.

Lisainfo: https://www.arenduskeskused.ee/digitaliseerimisega-alustamise-toetus/

Ermo Brecher
Ettevõtluskonsultant, digitaliseerimise toetuse projektijuht
SA RAEK
ermo.brecher@arenduskeskused.ee
tel 515 8238

Loe edasi

Sellel nädalal alustas tööd uus e-äriregistri portaal aadressil ariregister.rik.ee, mis koondab mugavalt ühte keskkonda kõik senised äriregistri teenused.

„Kui varasemalt tuli avalduste, majandusaasta aruannete ja erakonnaliikmete muudatuste esitamiseks kasutada ettevõtjaportaali ning juriidiliste isikute andmete kontrollimiseks äriregistri teabesüsteemi, siis nüüd asuvad kõik teenused ettevõtja jaoks mugavalt ühes keskkonnas. Uus lahendus on rikkam ka automaatteavituste süsteemi võrra, mis võimaldab ettevõtjale meelde tuletada olulisi tähtaegasid registritoimingutes. E-äriregistrit uuendatakse järgnevatel aastatel veelgi, et muuta riigiga suhtlemise kanal ettevõtjate ja e-residentide jaoks võimalikult kasutajakeskseks ning parandada e-teenuste kättesaadavust

Uus e-äriregister sisaldab endas ka mugava otsimisvõimalusega abiinfo keskkonda (https://abiinfo.rik.ee), mis juhendab ning selgitab tegevusi e-äriregistri portaali kasutamiseks. E-äriregistri projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Registrite ja infosüsteemide keskusel valmis uue e-äriregistri portaali võimaluste tutvustamiseks video, millega saab tutvuda siin.

Lisainfo: https://www.just.ee/et/uudised/sellest-nadalast-saab-kasutada-uut-e-ariregistrit

Loe edasi

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI INFOPÄEV toimub 8. septembril algusega 10.00 Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis.

Palume registreeruda SIIN.

NB! RAEK järgib Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti kehtestatud nõudeid, mis reguleerivad COVID-19 nakkusohutuse tõendamist ja tagamist, sündmuste läbiviimisel.
Kehtivad nõuded leiate siit: https://www.kriis.ee/et

Täpsem info taotlusvooru kohta ilmub meie kodulehele ja Facebooki 1.septembril.

Loe edasi

Hea Raplamaa ettevõtja!

Palume 10 minutit Teie väärtuslikku aega, et aidata kujundada Raplamaa ettevõtluskeskkonna tulevikku.
Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega on algatanud Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringu, mille fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab avalik sektor suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast.
Küsitlus on otseseks sisendiks regionaalarengu toetuste kaasamiseks järgnevatel aastatel, mis loovad eeldusi investeeringute, uute ettevõtete ja töökohtade tekkeks ning üldise ettevõtluskeskkonna arenguks.

Ettevõtjate küsitluse eesmärgiks on:
1. selgitada välja ettevõtlust takistavad ja soodustavad tegurid kohapeal ettevõtjate pilgu läbi;
2. selgitada välja ettevõtjate ootused, kuidas kohalik omavalitsus ja maakondlik ettevõtluse tugivõrgustik saab parendada kohalikku ettevõtluskeskkonda.

Küsitlusele saab vastata SIIN

Uuringu vahetulemusi tutvustatakse Raplamaa Majandusfoorumil 7. oktoobril.
Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Teie tagasiside on meile väga oluline!

Ette tänades

Raplamaa Omavalitsuste Liit
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Loe edasi

Projekt „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ oli Ettevõtluse Arendamise SA sihtkohtade koostööprojektide konkursil edukas.  Algava turismialase koostöö vilju saab maitsta kogu piirkonna turismisektor ning projekti rõhuasetus on kogu regiooni turismialasele arengule hoo juurde andmine.

Koostööprojekti üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine. Projekti otsesteks eesmärkideks on kestliku ehk säästva turismi arendamine; turvalise teenusepakkumise edendamine piirkonnas; külalislahkuse arendamine; klienditeekonna uuringu teostamine, sh kitsaskohtade väljaselgitamine ja parendamine; piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine ning laiapõhjalise koostöö arendus läbi eelduste väljaselgitamise DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks.

Koostööprojekti juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Sihtasutus RAEK) ja SA Läänemaa. Piirkonna tervikliku tootearenduse, koostöövõimaluste ja sünergia otsingu eesmärgil kaasatakse tegevustesse piirkonna turismivõrgustikud, osalejad toovad partnerlusse oma vaatenurga, täiendava teabe ja kompetentsid. Tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kuuluvad elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osalevad tegevustes.

Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Kaks aastat kestva koostööprojekti eelarve maht on 200 000 eurot.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 aasta kevadvooru laekus 34 projekti. Kõik projektid läbisid tehnilise kontrolli. Üks taotleja võttis oma projekti tagasi. Toetuste koondsumma on 66 501 eurot . Kevadvoorus jagatakse 39 901 eurot ja see summa on kinnitatud. Kokku on projektide summa 157 558, 78, taotletakse 85 776,77 eurot.

Toetautd projektid leiad SIIT

Loe edasi

Täna selgusid Raplamaa 2020. aasta parimad ettevõtjad. Võitja kuulutas välja Äritegu 2019 laureaat Priit Palk, OÜ Tohi Distillery tegevjuht.

Konkursi „Raplamaa Parimad Ettevõtted 2020“ tunnustusõhtu toimus Tohi Külastuskeskuses Kohila vallas. Konkurssi korraldas juba 24. aastat järjest Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Partnerluskoguga, kes toetas tunnustamist ühisprojekti „Kindel käeulatus“ raames.

Konkursile esitati 67 kandidaati. Tunnustati ettevõtjaid viies  kategoorias ja lisaks anti välja eripreemia: kiideti tubli õpilasfirmat ning juhendajat. Juba neljandat aastat järjest valis rahvas kõikide kategooriate kolme parema hulgast Rahva lemmiku.

Raplamaa Parimad Ettevõtted 2020:

Äritegu 2020:  Uue äri- ja kortemaja valmimine Raplas, Expolio OÜ

Vana Kala 25 laureaadid:
Siiri Tamm, Harviker OÜ
Ave Tislar, Fleur OÜ
Väino Sassi, Rapla Tarbijate Ühistu
Andres Aasaväli, Trakmets OÜ
Žanna Randmaa, Sanni Kaubanduse OÜ
Malle Heinsalu, Nerilon OÜ

Väike ja Tubli: Ahtima OÜ

Uustulnuk: Maidla Resort OÜ

Rabav Toode: professionaalsed jõulukaunistused, AS Adam Bd

Eriauhind Raplamaa parim Õpilasfirma 2020: ÕF ReCom, juhendaja Margot Sarv

Rahva Lemmik: Lillesahver OÜ

Kategooriate võitjad said meeneks massiivse klaasist vaasi, mille valmistas Järvakandi Klaasistuudio.
Vana Kala 25 laureaate tunnustati Puraviku tuuleveski sepikoja sepislandiga, mis tähistab pikaajaliste ettevõtjate leidlikkust, visadust ja edumeelsust. Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas kategooriate võitjaid hõbedase rinnamärgiga, Äritegu 2020 võitjat kuldse rinnamärgiga.

Õhtu suupistete eest hoolitses OÜ Servistor. Muusikalise etteaste esitas Raplamaalt pärit Jüri Pootsmann.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) tänab kõiki laureaate, nominente, kõiki kandidaatide esitajaid, külalisi ja partnereid.

Fotode autor: Siim Solman

 

Loe edasi

Konkurss Raplamaa Parimad Ettevõtted 2020 on jõudnud lõpusirgele. Auväärne komisjon on valinud kolm parimat neljas kategoorias (Uustulnuk, Väike ja tubli, Rabav toode ja Äritegu), kelle hulgast valime nüüd Rahva lemmiku.

Sul on 1 hääl, et saata oma eelistus!

Nominentidega tutvuda ja oma hääle saad anda 14. juunini SIIN

Loe edasi

25. mail toimus projekti “Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs” avakoosolek, kuhu oli kaasatud nii projektimeeskond kui Raplamaa kohalike omavalitsuste esindajad. Uuringu fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast, seda nii olemasolevate ettevõtete laienemise kui ka uute investeeringute ligimeelitamise võtmes. Analüüs on sisendiks maakonna strateegia uuendamisele ja hiljem seeläbi kohaliku ettevõtluskeskkonna ning regionaalarengu toetuste kaasamisele järgnevatel aastatel.

Ühe tegevusena viiakse augustis läbi küsitlus maakonna ettevõtjate seas, millised on ettevõtjate ootused kohalikele omavalitsustele jt tugistruktuuridele ettevõtluskeskkonna arendamisel. Projekti vahetulemusi esitletakse oktoobri alguses toimuval Raplamaa majandusfoorumil.

Uuring viiakse ellu Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ koostöös.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Janek Kadarik
SA RAEK

Loe edasi

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule sobivate teenuste tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti aitab arenduskeskuse konsultant vajadusel taotlusi täita ja esitada. 

„Viimastel aastatel on ühistute vajadused ja ka võimalused korterelamute renoveerimiseks oluliselt kasvanud. Raplamaal on viiel aastal toetust saanud paarkümmend korterelamut, kuid huvi nii seniste kui uute teenuste kasutamiseks on kordades suurem,“ lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liikme Janek Kadariku sõnul kinnitab ka klientide tagasiside ja senine kogemus, et vajadus nõu ja abi järele on olemas. „Oleme koostöös KredExiga hinnanud, et kokku vajab Raplamaal lähikümnenditel kordategemist veel paarsada hoonet, seega vajadus lisateabe, materjalide ja taotlemise nõustamise järele on kasvav. Meil on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning tunneme ka piirkonna probleeme ja võimalusi, mis on suureks eeliseks teadlikkuse kasvatamiseks ühistute seas,“ lisas arenduskeskuse juht.

KredEx pakub korteriühistutele erinevaid teenuseid – renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arenduskeskusest saab küsida konsultatsiooni nii teenuste tingimuste ja sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka taotluse täitmisel ja esitamisel ning vajalike dokumentide kokkupanekul.

„Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja töötingimused, keskkond ning heaolu paraneks. Seega on korterelamute kordategemine ja renoveerimine meie kõigi huvides. See toob otsese kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja mõnusa sisekliima näol, kuid kaudselt mõjutab see kogu piirkonda kaasaegsema elukeskkonna näol,“ lisas Kadarik.

Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul ühendust võtta Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega, kontaktid on kättesaadavad SIIT

Loe edasi

Toetusmeetme eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel ja majanduse taastumisel.

Toetusmeetme sihtgruppideks on majutusettevõtjad, spaad, veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad.

Meetme täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt: COVID-19 mõjude leevendamise toetused – EAS ja toetusmeetme määrusest: Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega – Riigi Teataja

Avame taotlemise kahes etapis:

  • 17. mail kell 9:00 avame taotlemise jaekaubandusettevõtetele. Vooru sulgemise tähtaeg on 26. mai kell 16.00
  • 18. mail kell 9:00 avame taotlemise majutusettevõtjatele, spaadele, veekeskustele, toitlustusettevõtjatele, reisiettevõtjatele, nõupidamiste ja messide korraldajatele, turismiteenuse pakkujatele ja sõitjate muud maismaavedu teostavatele ettevõtjatele. Vooru sulgemise tähtaeg on 27. mai kell 16.00

 

Vooruline taotluste esitamine tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees (taotluse esitamine ei sõltu ajalisest kiirusest) ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.

Juhime tähelepanu, et taotlemine on avatud lühikest aega. Seega palume kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist:

  • Palume jälgida, et kui Teie ettevõte kuulub kontserni, siis on kontserni majandusaasta andmed 31.12.2019 seisuga lisatud taotlusele, juhul kui need ei ole avalikult kättesaadavad. See info on vajalik, et kontrollida raskustes olemist, vt lähemalt siit;
  • Kui toetuse saamise eelduseks on kindla EMTAK põhitegevusala koodi olemasolu, siis on Teie ettevõtte osas esitatud äriregistrisse õige info;
  • Kui toetuse saamine eeldab puhkaeestis.ee andmebaasis teatud kategoorias teenuste pakkumine, siis on Teie ettevõtte  sisestatud www.puhkaeestis.ee andmebaasi õigesse kategooriasse.
    Vt juhiseid siit.

Rohkem infot ja detailsema loetelu vajaminevatest dokumentidest leiab SIIT.

Toetuse eelarve maht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot on suunatud turismisektorile ning 19 miljonit eurot jaekaubandusettevõtetele. Toetuste määrused ja tingimused otsustas valitsus.

Loe edasi

Teil on MTÜ, mille tegevus aastaid seisab ja kaalute selle lõpetamist?

Kui nii, siis ootame teid 18. mail kell 10.00 tasuta veebiseminarile, kus räägime täpsemalt, millest alustada lõpetamise protsessi, sh:

Mis vahe on lõpetamisel ja likvideerimisel?
Kuidas koostada likvideerimisbilanss ja –tulemiaruanne?
Kes määratakse likvideerijateks?
Mida silmas pidada, kui teha MTÜ lõpetamise teade?
Kuidas käib MTÜ likvideerimine?
Mida tähendab lõppbilanss ja vara jaotusplaan?

Teemasid selgitavad teile maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine SIIN.

Loe edasi