Raplamaa Majandusfoorum


Raplamaa Majandusfoorum 2021
“Investeeri Raplamaale! Investeeri ettevõtluskeskkonda!”
7. oktoobril 2021 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis

8. Raplamaa Majandusfoorumi fookuses on sel korral investeerimine ettevõtluskeskkonda. Kuidas mõjutavad piirkonda üleriigilised suured taristuprojektid? Mis on need kõige olulisemad tulevikutrendid, mis meie, Euroopa ja maailma majandust mõjutavad? Kuidas elab Raplamaa ettevõtja? Millised on nende hinnangul suuremad projektid, mis tuleks lähema viie aasta jooksul ellu viia? Kes ja kuidas peavad investeerima Raplamaa ettevõtluskeskkonda?

Avasõnad Heiki Hepner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Riigikogu liige

Maailmamajanduse hetkeseis ning tulevikuvaated – Urmas Varblane, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor. Ettekande slaidid

Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringDemis Voss, DVProject OÜ. Slaidid

Eesti tarbijate elektri varustustuskindlusest – Taavi Veskimägi, Elering AS juhatuse esimees. Slaidid

Rail Baltic`u arengute hetkeseis ning võimalik mõju Raplamaa ettevõtluskeskkonnale – Tõnu Grünberg, OÜ Rail Baltic Estonia. Slaidid

Rahvusvahelise kontserni ootused kohalikule ettevõtluskeskkonnale – Elena Past, Akzo Nobel Baltics AS juhatuse liige.

PANEELDISKUSSIOON „Kes ja kuidas peab investeerima Raplamaa ettevõtluskeskkonda?“ Kristjan Aller (Stipend Real Estate), Heiki Hepner (ROL juhatuse esimees), Janek Kadarik (RAEK), Urmas Varblane (Tartu Ülikool), Elena Past (Akzo Nobel Baltics)


Raplamaa Majandusfoorum 2020

„Investeeri äriedusse! Investeeri Raplamaale!“
 8. oktoobril 2020  TOHI Distillery Külastuskeskuses

Juba 7. korda RAEK-I eestvedamisel toimunud Raplamaa Majandusfoorumi fookuses oli sel korral investeerimisvõimalused pealinna kuldsest ringist väljaspool.

Päeva jooksul käsitleti järgnevaid teemasid:

Maailmamajanduse seis ja Eesti väljavaated peale COVID-19 taandumist – Raul Eamets, Tartu Ülikool majandusteadlane. Video ja ettekande slaidid

Ärikinnisvara rahastamise eripärad „linnas“ ja „maal“ –  Aira Nigul-Lepp, Swedbank AS Äripanganduse juht. Video ja slaidid

Kriisi mõjud ja erilisest olukorrast tingitud võimalused oma äri laiendamiseks – Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus juhatuse esimees. Video ja slaidid

Eduka investeeringu valikukriteeriumid investori vaates – Tõnis Kaasik, ettevõtja, investor, EY Aasta Ettevõtja 2019. Video, slaidid 1 ja slaidid 2

Uue tootmisüksuse ost – kindersurprise või „põrsas kotis“? – Siiri Tamm, Harviker OÜ. Video ja slaidid.

Paneeldiskussioonis teemal “Investeering Raplamaale, kas must auk või kullaauk?” avaldasid arvamust Margus Jaanson (Rapla Vallavolikogu), Siiri Tamm (Harviker OÜ), Raul Rosenberg (MES), Aira Nigul-Lepp (Swedbank)ja Herkki Olo (Kohila Vallavalitsus). Video.

Majandusfoorum toimus Raplamaa Äritegu 2019 võitja Tohi Distillery OÜ tootmishoones, kus nüüdseks on valminud ka kaasaegsed ja stiilsed seminariruumid.

Päeva juhtis Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Ermo Brecher.

Sündmuse korraldamist toetasid Raplamaa Partnerluskogu, Rapla, Kohila, Kehtna ning Märjamaa vald.