Raplamaa Majandusfoorum


Raplamaa Majandusfoorum 2023
“Investeeri Raplamaale! Investeeri ressurssidesse!”

5. oktoobril 2023 Rapla Riigimaja suures saalis.

Juba 10. korda toimunud Raplamaa majandusfoorumil keskenduti sel korral kestlikule toidusüsteemile.

Ettekannetega esinesid Arenguseire Keskuse juht Tea Danilov, materjaliteadlane ja ajakirjanik Marek Strandberg, Salutaguse Pärmitehase esindajad Polina Anisimova-Kurg ja Jelena Kirillova, Saarioinen Eesti OÜ tegevjuht Aivo Varem ning putukatööstur Erlend Sild ettevõttest BugBox OÜ. Päeva juhtis SA RAEK juhataja Janek Kadarik.
 • Eesti väljakutsed rohetehnoloogiate kasutuselevõtul, toidu tuleviku stsenaariumid Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja. Ettekande slaidid.
 • Mida peale hakata rohepöörlevas maailmas ja rohepöörlevas Eestis? Marek Strandberg, teadusajakirjanik ja materjaliteadlane. Ettekande slaidid.
 • Jätkusuutlik toiduinnovatsioon- kuidas globaalsed ja kohalikud trendid ühinevad Polina Anisimova-Kurg, Jelena Kirillova Salutaguse Pärmitehas AS. Ettekande slaidid.
 • Kestlik toidu (suur)tootmine. Aivo Varem, Saarioinen Eesti OÜ „MAMMA“ tegevjuht. Ettekande slaidid.
 • Meie toiduturg on putukate tulekuks valmis! Erlend Sild, BugBox OÜ asutaja ja juht, Eesti Putukatööstuse Liidu juht. Ettekande slaidid.

 


Raplamaa Majandusfoorum 2022
“Investeeri Raplamaale! Investeeri taastuvenergiasse!”

6. oktoobril 2022 Kehtna Kutsehariduskeskuse suures saalis.

Juba 9. korda toimuva Raplamaa Majandusfoorumi fookuses on sel korral investeerimine taastuvenergiasse, mis on tänasel päeval üks olulisemaid küsimusi terves maailmas. Räägime taastuvenergia vajadusest, energiasõltumatusest, päikese-, tuule- ning tuumaenergia
rakendamisest riigi, kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ning kodaniku tasandil.

 • Taastuvenergia trendid ja suunad nii Euroopas kui kogu maailmas. Ingrid Nielsen, Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert. Ettekande slaidid. Video
 • Võitlus tuuleveskitega, Priit Lepasepp, Sunly AS asutaja, omanik, juht. Ettekande slaidid. Video
 • Tuumajaam toob elektrihinna alla, Henri Ormus, Fermi Energia OÜ asutajaliige ja üks hinnatumaid tuumaeksperte Eestis. Ettekande slaidid. Video
 • Rohepöördest roheleppeni, Andres Metsoja, Riigikogu liige. Video
 • Kui katusele ei mahu ja põllule ei taha- pane seinad elektrit tootma, Go Vertic! Ain Kuusik, ACM Metal OÜ kaasasutaja ja -omanik. Ettekande slaidid. Video
 • Päikeseelektrijaama rajamine – planeerimisest teostuseni  Magno Kure, Smartecon OÜ kaasasutaja ja-omanik, tegevjuht. Ettekande slaidid. Video
 • PANEELDISKUSSIOON „Kelle monopol on taastuvenergia?“ Magno Kure, Hans-Jürgen Schumann, Allar Läll, Andres Metsoja, Priit Lepasepp. Video.


Raplamaa Majandusfoorum 2021
“Investeeri Raplamaale! Investeeri ettevõtluskeskkonda!”


7. oktoobril 2021 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis

8. Raplamaa Majandusfoorumi fookuses on sel korral investeerimine ettevõtluskeskkonda. Kuidas mõjutavad piirkonda üleriigilised suured taristuprojektid? Mis on need kõige olulisemad tulevikutrendid, mis meie, Euroopa ja maailma majandust mõjutavad? Kuidas elab Raplamaa ettevõtja? Millised on nende hinnangul suuremad projektid, mis tuleks lähema viie aasta jooksul ellu viia? Kes ja kuidas peavad investeerima Raplamaa ettevõtluskeskkonda?

 • Avasõnad Heiki Hepner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Riigikogu liige
 • Maailmamajanduse hetkeseis ning tulevikuvaated – Urmas Varblane, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor. Ettekande slaidid
 • Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringDemis Voss, DVProject OÜ. Slaidid
 • Eesti tarbijate elektri varustustuskindlusest – Taavi Veskimägi, Elering AS juhatuse esimees. Slaidid
 • Rail Baltic`u arengute hetkeseis ning võimalik mõju Raplamaa ettevõtluskeskkonnale – Tõnu Grünberg, OÜ Rail Baltic Estonia. Slaidid
 • Rahvusvahelise kontserni ootused kohalikule ettevõtluskeskkonnale – Elena Past, Akzo Nobel Baltics AS juhatuse liige.
 • PANEELDISKUSSIOON „Kes ja kuidas peab investeerima Raplamaa ettevõtluskeskkonda?“ Kristjan Aller (Stipend Real Estate), Heiki Hepner (ROL juhatuse esimees), Janek Kadarik (RAEK), Urmas Varblane (Tartu Ülikool), Elena Past (Akzo Nobel Baltics)