Turismialased tegevused

RAEK kuulub Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMOsse (Destination Management Organization),

mis on turismisihtkohtade strateegiliseks juhtimiseks, arendamiseks ja turundamiseks loodud koostöövõrgustik, mis koostöös teiste piirkonna turismisektori osapooltega planeerib, koordineerib ja viib ellu sihtkoha arendus- ja turundustegevusi ning panustab toetava keskkonna loomisse. Piirkonna arendustegevusi kaasfinantseerib turismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide programmi alusel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.
Programmi eesmärk on strateegiliselt juhitud Eesti turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid ning toimiv sisuline koostöö Eesti turismisektori osapoolte vahel.

DMO juhtpartner on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartnerid on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Koostöövõrgustikku kuuluvad kõik piirkonna omavalitsused (v.a Tallinn), LEADER tegevusrühmad, turismiettevõtjate ühendused (Visit Lahemaa, Visit Kõrvemaa, Loode-Eesti turismivõrgustik jt), turismiettevõtjad ja teised turismi külastuskeskkonda panustavad organisatsioonid ja inimesed.

Täpsem teave Harju-, Rapla ja Läänemaa veebilehelt.


RAEK haldab Raplamaa turismiobjekte veebilehel www.puhkaeestis.ee


RAEK haldab Raplamaa turismiveebi www.visitraplamaa.ee