Turismialased tegevused

RAEK tegevused turismivaldkonnas:

Rapla Turismiinfokeskuse haldamine ja tegevuste koordineerimine

Rapla Turismiinfokeskus asub Viljandi mnt 4, Rapla
Telefon 489 4359, e-post turism@raplamaa.ee
www.puhkaeestis.ee

avatud suveperioodil 15. maist kuni 15. septembrini E-R 10-17, L-P 9-14
talveperioodil 16. septembrist 14. maini E-R 10-15, LP suletud

Rapla Turismiinfokeskusest saab tasuta Raplamaad eesti ja inglise keeles tutvustavaid raamatuid “Metsaveererahvas”, “Raplamaa inimesed”, mitmeid eri keeltes Eestit tutvustavaid trükiseid, turismiettevõtjaid tutvustavaid voldikuid. Müügil on suveniirid, rahvuslikud tooted, raamatud, Raplamaa DVD jne. Rapla Turismiinfokeskuses ka Piletilevi piletite müük.


RAEK haldab Raplamaa Omavalitsuste Liidu loodud maakonna veebilehte Raplamaa.ee.


Sihtkohtade arenduse koostööprojekt “Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus”

Koostööprojekti üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine.

Projekti otsesteks eesmärkideks on:
1) kestliku ehk säästva turismi arendamine;
2) turvalise teenusepakkumise edendamine piirkonnas;
3) külalislahkuse arendamine;
4) klienditeekonna uuringu teostamine, sh kitsaskohtade väljaselgitamine ja parendamine;
5) piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine;
6) laiapõhjalise koostöö arendus läbi eelduste väljaselgitamise DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks.

Koostööprojekti juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa. Ligikaudne teenusepakkujate arv koostööpiirkonnas puhkaeestis.ee andmetel on 1800.

Piirkonna tervikliku tootearenduse, koostöövõimaluste ja sünergia otsingu eesmärgil kaasatakse tegevustesse piirkonna turismivõrgustikud, osalejad toovad partnerlusse oma vaatenurga, täiendava teabe ja kompetentsid. Tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kuuluvad elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osalevad tegevustes.

Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Kestus: 01.06.2021 – 31.08.2023

 

TURISMIETTEVÕTJATE TEADLIKKUSE TÕSTMISE PROGRAMMI INSPIREERIVAD VEEBINARID:

26. oktoober 2021 JÄRELVAATAMINE: Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus?”

16. november 2021 JÄRELVAATAMINE: Covid järgsed suundumused ja megatrendid turismis. Kuidas kohaneda muutuvas keskkonnas ja muutuseid juhtida?

26. jaanuar 2022 JÄRELVAATAMINE: Millised on ringmajanduse võimalused turismis? Kuidas arendada kestlikku (loodus)turismi? 

09. veebruar 2022 JÄRELVAATAMINE: Kvaliteedimärgiste kasu ettevõtjale. Keskkonnahoidliku turismitoote inspireerivad näited.

 

KEVADSEMINARID 2022:

4. aprill 2022  Megatrendid turismis ja kuidas see meid mõjutab? Video järelvaatamiseks

11. aprill 2022  Disainmõtlemine turismis ning toote- ja teenusearenduses, universaalse disaini põhimõtted ja nende rakendamine. Video järelvaatamiseks

2. mai 2022 Turismi ja külalislahkuse trendide prognoosimine. Video järelvaatamiseks

9. mail 2022 Ligipääsetavus, kui oluline osa turismiärist. Video järelvaatamiseks

 

Projekti raames valmis piirkonna siseturistide klienditeekonna uuring:  KÜLASTAJATEEKONNA UURING

 

Turismivaldkonna 3-päevane  koolitusprogramm: “Tootearenduse ja hinnastamise lähtekohad”
11.-13. oktoobril Tallinnas ja veebikeskkonnas Zoom.
Täpsem teave: SIIT