PATEE 2020-2023

Raplamaa piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks perioodil 2020-2023.

Peamised eesmärgid:

 • tõsta noorte ettevõtlusteadlikkust ja ettevõtlikkust;
 • võimestada Raplamaa ettevõtluskeskkonda;
 • suurendada hariduslike erivajadustega noorte suundumist tööhõivesse;
 • tutvustada Raplamaad atraktiivse turismi- ja elukeskkonnana;
 • tõsta teadlikkust roheinnovatsioonist.

4 suunda:

 1. Ettevõtluse areng ja kasv
 2. Noorte ettevõtlikkuse kasv
 3. Turismi- ja elukeskkonna turundus
 4. Vana-Vigala Tööhõivekeskus
 5. Raplamaa roheinnovatsiooni arenguprogramm

Tegevused:

1. Ettevõtluse areng ja kasv

 • Arenguprogrammid ettevõtjatele
 • Valdkondlikud seminarid, koolitused
  • ettevõtjatele, k.a EV ühingutele
  • toidutootjatele, -pakkujatele
  • tööstusalade võtmeisikutele
 • Õppereisid Eestis või lähivälisriigis
 • Väliseksperdi kaasamine
 • Ettevõtluskeskkonna turundustegevused
 • DigiTugi turismi-ettevõtjatele

2. Noorte ettevõtlikkuse kasv

 • Õpilasfirmade arenguprogramm- mentorklubi, laatadel osalemine, tunnustamised;
 • Haridusasutuste võrgustikutöö arendamine, hoidmine ja tugimine.

3. Turismi- ja elukeskkonnaturundus

 • Koostöövõrgustike võimestamine;
 • Maakonda tutvustavate videode tootmine ja levitamine;
 • Messidel ja väliüritustel osalemine, turundusmaterjalid, turundus meedias;
 • Maakonnaportaali täiendamine uue

4. Vana-Vigala Tööhõivekeskus

 • Ettevõtjate mentorlus, nõustamine, seminarid, ümarlauad;
 • Õpilaste õppereisid ettevõtetesse, töömesside külastused.

5. Raplamaa roheinnovatsiooni arenguprogramm

 • Roheinnovatsiooni teadlikkuse tõstmine
 • Eksperdi kaasamine

Projektijuhid valdkondade kaupa: Reelika Vaabel (ettevõtluse areng ja kasv); Anu Kaar (noorte ettevõtlikkuse kasv); Jaune Riim (turismi- ja elukeskkonna turundus); Ülle Kiviste (Vana-Vigala Tööhõivekeskus).
Kontaktid leiad SIIT.

Projekti tegevuste kogumaht:

Taotletud toetuse summa:        553 043,87 (84%)
Omafinantseeringu summa:    105 341,69 (16%)
KOKKU                                        658 385,56 eurot

 

Rahastajad:

Euroopa Regionaalarengu Fond
Raplamaa Omavalitsuste Liit
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool


Väike ülevaatlik video projekti tegevustest: