KÜSK-i mõjuhindamise koolituse ühisvaatamine Raplas 02.05.24

RAEK-i vabaühenduste ja kogukondade arenguprogramm

Jätkusuutlikud kogukonnad Raplamaal” esitleb:

KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITALI
MÕJUHINDAMISE 
 KOOLITUSE
ühisvaatamine N, 02.05.24 kell 12:30-17:45
Rapla Riigimajas Tallinna mnt 14.

Projektitaotluste koostamisel on üheks keerukamaks väljakutseks projekti tulemuste ja mõju sõnastamine ning mõõtmine. Koolitus sobib ühendustele, kes soovivad projektitaotluste jaoks täpsemalt läbi mõtelda nii oma eesmärgid ja tulemused kui ka tegevuste seostatuse sihtrühmade vajadustega. Koolitaja Jaan Apsi plaan on koolituse jooksul võimalikult paljudele projektidele toetavat tagasisidet anda.

Koolitusel osalemise ja sellest kasu saamise eelduseks on konkreetse projektiidee olemasolu, aktiivne kaasatöötamine, harjutuste tegemine elektrooniliselt või paberil.

Täpsema info leiab https://kysk.ee/events/moju-hindamise-koolitus.

___________________________________________________________________

Koolitus ja selle ühisvaatamine on tasuta.

Kohti on piiratud arv.

Registeeru juba täna siin. Osaluse kinnitame e-kirjatsi.

PÄEVAKAVA:
– 12:30-13:00 Koguneme ja häälestume.
– 13:00-17:30 Koolitume!
– 17:30 Tõmbame kohapeal otsad kokku ja teame midagi uut.

KAASA võta kindlasti:
– oma projektiidee;
– küsimused, millele ühiselt vastuseid otsida;
– märkmete tegemise vahendid;
– soovi korral arvuti ja laadija, koolitusel osalemiseks ei ole need tingimata vajalikud.

PS. Soovitav on valida selline harjutuste tegemise viis, mille tulemusi on hiljem kerge ka oma tiimiga jagada.

Koosolemise vältel pakume joogipoolist ja energiaampse.

Uuri lisaks teele@raek või 5569 1954.
___________________________________________________________________

Programm toimub Raplamaa Partnerluskogu LEADER-i “Kogukonna edendamise” meetme RAEK-i ja Koolitaja OÜ ühisprojekti “Jätkusuutlikud kogukonnad Raplamaal” toel.