2021 kevadvoor

2021 aasta kevadvooru laekus 34 projekti. Kõik projektid läbisid tehnilise kontrolli. Üks taotleja võttis oma projekti tagasi. Toetuste koondsumma on 66 501 eurot . Kevadvoorus jagatakse 39 901 eurot ja see summa on kinnitatud. Kokku on projektide summa 157 558, 78, taotletakse 85 776,77 eurot.

10. juunil toimunud Kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosolekul otsustati toetada järgmisi kevadvooru esitatud projekte:

MTÜ Raplamaa Külade Liit – Teadlikud ja tegusad külakogukonnad – toetuse summa 2372,00 eurot.
MTÜ Minu Koduselts – Kohila Hoovide Teater – 2500,00 eurot
MTÜ Lipa küla – Korvpalliplats kogukonnale – 3962,41 eurot
Eidapere piirkonna külade selts – Kassi-Võllimäe lava – 1327,66 eurot
Arendusselts Koduaseme – Kumma küla kokkutulek 2021 – 1203,00 eurot
Vaopere külaselts – Vaopere küla pakendimaja – 1800,00 eurot
Mittetulundusühing Wäega Wärk – Päritud tarkus-koolituste sari Wäega Wärgi pärimusmajas – 2500,00 eurot
MTÜ Ulmulised – Heakorratalgud ja infotahvli püstitamine EAÕK Juuru Vassili Suure kirikuaias – 299,70 eurot
Meie Lelle selts – Lelle aleviku pakendikonteinerite varjualuse 2.etapp – 1778,61 eurot
Järvakandi Arendusselts – Kiigepark Järvakandi Staadioni tn.mänguväljakule – 4000,00 eurot
Salutaguse MTÜ – Salutaguse puhke- ja mänguala – 3960,00 eurot
Hageri Haridusselts – Madalseiklusrada kogukonnale – 4000,00 eurot
Kaiu Vabatahtliku Tuletõrje selts – Kaiu vabatahtlike tulekustutusriided – 3551,04 eurot
Arendusselts Koduaseme – Kumma külaplatsi uuendamine – 2879,00 eurot
Mittetulundusühing Hagudi Hakkajad – Hagudi kogukonnapäev koos Jaanikohvikute ja Jaaniõhtuga – 2367,00 eurot
Vana-Kaiu selts – 13. Juuru kihelkonnapäevade külapäeva korraldamine – 1400,58 eurot


 

e-keskkonna täitmise juhendi leiad SIIT

Aruande juhendi leiad SIIT

Videojuhend taotlejale asub SIIN.