2023 sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta sügisvooru laekus 29 projektitaotlust. Kõik taotlused vastasid tehnilistele nõuetel ja läksid seega hindamisele:
– meetmes “Kogukonna areng” 10;
– meetmes “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 19.

Hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada kokku 12 projekti:
– „Kogukonna areng“ 5,
– „Investeeringud ja kogukonnateenuse arendamine“ 7.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 23.11.2023 otsuse nr 127 toetada järgmisi projekte:

Kogukonna areng“:
1) „Teadlik lapsevanem – parem tugi lapsele. Koolitused vanematele Kohila vallas II“ (toetuse saaja Mittetulundusühing Kohila Mõisakool) – toetussumma 1024,02 €
2) „Kohila Hoovide Teater 2024“ (MTÜ Minu Koduselts) – 2495 €
3) „Kogukonda arendavad õpitoad Wäega Wärgi pärimusmajas“ (Mittetulundusühing Wäega Wärk) – 2491,20 €
4) „Terves kehas terve vaim“ (Hageri Haridusselts) – 2470,50 €
5) „Teenuse õpib – investeerib kogukonna arengusse“ (Teenuse Naiste Ühendus) – 2176,20 €

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“:
1) „Teenuse ettevõtmised mitmekesisemaks“ (Teenuse Naiste Ühendus) – 2433,78 €
2) „Kogukonna liikumisharjumuste edendamine“ (Mittetulundusühing Kivi-Vigala Kant) – 3008,16 €
3) „Keraamikastuudio“ (MTÜ Sulu Keraamika) – 4000 €
4) „Helitehnika soetamine kogukonnaürituste korraldamiseks“ (MTÜ Impecunious) – 558 €
5) „Lelle mänguväljaku uuendamine“ (Meie Lelle Selts) – 3811,50 €
6) „Telgid kogukonna väliürituste läbiviimiseks“ (Mittetulundusühing Kappeli külad) – 1985,94 €
7) „Paluküla ja Järvakandi terviseradade rull radade hoolduseks“ (MTÜ Lumider) – 2901,97 €

2023. aasta sügisvoorus jagati Rapla maakonnas kokku 29356,27 eurot, toetuse jagamisel jääki ei jäänud.

Otsused saadetakse taotlejatele e-toetuse keskkonda, toetused makstakse välja hiljemalt 04.12 (KOP-i määruse § 18 järgi otsusest kümne tööpäeva jooksul).

Küsimusi taotluse kohta saad esitada lahkelt e-toetuse keskkonna postkastist või teele@raek.ee ja 5569 1954.