2023 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru laekus 35 projektitaotlust, millest hindamisele läks 29:
– meetmes “Kogukonna areng” 14;
– meetmes “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 15.

Hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada kokku 17 projekti:
– „Kogukonna areng“ 11,
– „Investeeringud ja kogukonnateenuse arendamine“ 6.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 26.05.2023 otsuse nr 92 toetada järgmisi projekte:

“Kogukonna areng”:
1) „Kohila Hoovide Teater 2023“ (toetuse saaja MTÜ Minu Koduselts) – toetussumma 2494,96 €
2) „Liikumisüritus „Käruralli 2023““ (mittetulundusühing Gaudeo) – 1026 €
3) „Kohila valla külade spordipäev“ (Sutlema Küla Selts) – 1530 €
4) „Teenuse – laia haardega“ (TEENUSE NAISTE ÜHENDUS) – 1405,80 €
5) „Vardi Mõisapäev 110“ (Mittetulundusühing Varbola Külaselts) – 880 €
6) „100 aastat koolihariduse andmisest Ingliste mõisas“ (Ingliste Arendusselts) – 990 €
7) „Järvakandi mõisa ümbritsev imetabane loodus“ (Jerwakant MTÜ) – 1890 €
8) „Märjamaa kogukonna arengut toetavad õpitoad Wäega Pärimusmajas“ (Mittetulundusühing Wäega Wärk) – 2500 €
9) „Looduskivi koolitus Palukülas“ (Paluküla Klubi) – 1130 €
10) „Ajarännak „Raplamaa Külade Liidu 30 aastat““ (MTÜ Raplamaa Külade Liit) – 2499,30 €
11) „Loodna küla kogukonna jaanikantri“ (Mittetulundusühing KäsitööPööninG) – 1171,70 €

“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”:
1) „Valtu-Nurme küla külaplatsi parendamine sh. varjualuse remont ja uus külaplatsi silt. “ (Arendusselts Koduaseme) – 3394 €
2) „Õpiõue välimööbel kogukonnale“ (Hageri Haridusselts) – 3801,60 €
3) „Põlliku külasüdame loomine“ (Põlliku Külaselts) – 3904,20 €
4) „Valtu küla sillad“ (Valtu Külaselts) – 3672 €
5) „Järvakandi palliplatsi korvpallikonstruktsioonid ja joonimine“ (Mittetulundusühing Järvakandi Pääste) – 3499,20 €
6) „Rabivere külaplatsile sportimisvõimaluste rajamine“ (MTÜ Rabivere Küla) – 3891,24 €

2023. aasta kevadvoorus jagati Rapla maakonnas kokku 39 680 eurot, toetuse jagamisel jääki ei jäänud.
Otsused saadetakse taotlejatele hiljemalt 02.06, toetused makstakse välja hiljemalt 09.06.