Kestlik ja ringmajandav ettevõtluskeskkond Taanis

Vasakult: Herkki Olo, Heiti Vahtra, Triin Matsalu, Reelika Vaabel, Rain Terras, Janek Kadarik, Allar Haljasorg, Kristian Skannerup, Tavo Kikas ja Hans-Jürgen Schumann. Foto: MEIK JÆGER JESSEN

11.-13. detsembrini külastasid Rapla, Kohila, Märjamaa ja Kehtna valla, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ning Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindajad Taani Kuningriiki, täpsemalt Kesk-Jüütimaa piirkonda.

Õppereisi eesmärk oli tutvuda ettevõtluskeskkonda kujundavate era- ja avaliku sektori ühisprojektide ning roheteemadega. Kuna Taanis on juba üle 50 aasta tegeldud taastuvenergia tootmise ning paljude teiste keskkonda säästvate püüdlustega, siis oli see loogiline sihtkoha valik.
Eks tegeldakse Eestiski eriti viimastel aastatel väga aktiivselt päikeseenergiat tootvate ja salvestavate võimaluste kasutusele võtmisega. Lisandunud on tuuleparkide planeerimine ning vesiniku tootmine. Kuna planeerimise protsessis ja ehitiste kavandamisel on suuresti kaasatud ka kohalike omavalitsuste spetsialistid, on sellised tutvumised parimate praktikatega vägagi kasulikud ja arendustegevustes vajalikud.

Kolme päeva jooksul külastati ringmajanduse ettevõtet Mil-Tek Danmark AS Ulfborgis, kus toodetakse aastast 1992 pakendipresse, mis on sisuliselt vallutanud kogu maailma. Ettevõtte moto ongi see, et 8 päeva jooksul peavad nende tooted jõudma kliendini üle kogu maailma. Oli imekspandav, et spetsiaalne masin on loodud vana kivivilla purustamiseks, et sellest kivipuru välja võtta ning taastootmisesse suunata. Kõigile tuttav toodete ümber olev penoplast pressitakse nende masina abil 40 korda väiksemaks, et seda efektiivsemalt taaskasutusse transportida. Ettevõte tegeleb seitsme tootesegmendiga, aastas toodetakse kokku 2500 erinevat masinat. Tegemist on pereettevõttega, mille lõi 1992. aastal Kristian Skannerup, kes on nüüdseks juhtimise üle andnud oma poegadele.

Õppereisi peamine sihtkoht oli Skive kommuunis asuv GreenLab tööstusala, kus toimib muljetavaldav koostöö erinevate taastuvenergia tootjate, jäätmekäitlejate ning taaskasutusettevõtete vahel. On tähelepanuväärne, et praegune tööstusala oli veel aastal 2008 üksnes tühi põld, kus nüüdseks asub kümmekond tootmishoonet ja töötab üle 100 inimese. Samuti on see suurepärane näide sellest, kuidas kohalik omavalitsus on tööstusala algse idee autor, mis hilisemas järgus erastati. Väikese osalusega on vald jätkuvalt seotud ning koos eraettevõtjate ja arendajatega tegutsetakse ala laiendamise nimel.

Skive linna raekojas võtsid Raplamaa delegatsiooni vastu Skive kommuuni vallavanem Peder Chr. Kirkegaard ja tegevdirektor Thomas Lindberg, kes lisaks eelpool mainitud GreenLab’i projektile väga paljusid teisi roheprojekte tutvustasid. Skive kommuunis on eesmärgiks võetud olla kõige puhtam ja rohelisem piirkond ning selle nimel väga mõtestatult ka tegutsetakse. Üks tore näide piirkonna kuvandi loomisest ja teavitamisest on iga-aastase jõulukalendri loomine, kus tutvustatakse Skive kommuuni häid tegusid.

Õppereisi lõpetas kohtumine regionaalse investorkonsultandi Peder Bo Sorenseniga, kes piirkonda ning enda teenuseid tutvustas. Samuti jagas ta mõtteid, mida tuuleparkide planeerimisel silmas pidada.

Õppereisi korraldasid RAEK Euroopa Regionaalarengu Fondi toel ning Anneli Hansen EAS-i ja Kredexi ühendasutuse välisinvesteeringute osakonnast.

Reelika Vaabel,
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse projektijuht