KOP23 sügisvooru otsused

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta sügisvooru laekus 29 projektitaotlust. Kõik taotlused vastasid tehnilistele nõuetel ja läksid seega hindamisele:
– meetmes “Kogukonna areng” 10;
– meetmes “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 19.

Hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada kokku 12 projekti:
– „Kogukonna areng“ 5,
– „Investeeringud ja kogukonnateenuse arendamine“ 7.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 23.11.2023 otsuse nr 127. Toetuse saajate nimekirja vaata siit.

Otsused saadetakse taotlejatele e-toetuse keskkonda, toetused makstakse välja hiljemalt 04.12 (KOP-i määruse § 18 järgi otsusest kümne tööpäeva jooksul).