Toetatud arengu programm ühele Raplamaa kogukonnale!

Otsime üht Raplamaa kogukonda, kes soovib teaduspõhises ABCD arenguprotsessis jahtida just oma kogukonna aardeid. Oma tugevusi teades ja kasutades olete – paramparaaa – ühtehoidvamad ja toimekamad!

ABCD = Asset Based Community Development = ressursipõhine kogukonna arendamine

ABCD mudel on ressursidel ehk tugevustel põhinev kogukondade arendamisviis, mida ei ole Eestis süsteemselt varem kasutatud. Just Sinu kogukonnal on võimalus see Raplamaale tuua!

ABCD lähenemises keskendutakse:
– kogukonna nähtavate ja varjatud ressursside (inimesed, grupid, organisatsioonid, loodus ja infrastruktuur, lood ja traditsioonid) avastamisele;
– kogukonna jaoks oluliste teemade lahendamiseks või heaolu suurendamiseks sobivate tegutsemisviiside kavandamisele;
– individuaalsete ja kogukondlike ressursside ühendamisest tekkinud uute visioonide loomisele.

Osalemise kasu Sinu kogukonnale:
– tugevamad kogukondlikud ja isiklikud suhted;
– parem kaasatus ja kõrgem teadlikkus;
– uued ideed, kuidas tugevusi kogukonna heaks kasutada;
– kõrgem võimekus luua uut väärtust ja käivitada põnevaid algatusi.

Sinu kogukond sobib programmi, kui:
– olete kogukonnatunnet alles otsimas;
– soovite sellele uue hingamise anda ja olemasolevat teise pilguga uurida;
– koondate ärksa seltskonna, kes soovib ammutada uusi teadmisi nii ABCD mudelist, endast kui oma kogukonnast ning on valmis panustama veebruarist aprilli lõpuni nii enda aega, mõtteid kui tegusid.

Kandideerimiseks täida sooviavaldus hiljemalt 31.01 kell 10!

Avasta oma kogukonna aarded!


2024. aastal saab mudeli riiklikul piloteerimisel osaleda üks kogukond, mis valitakse välja sooviavalduse põhjal. Programmis toimuvad veebruarist aprilli lõpuni neli kohtumist ja vahepealsed iseseisvad mudelil põhinevad tegevused.

Osalejatele on toeks ABCD treeningu läbinud hõlbustajad:
– RAEK-i vabaühenduste konsultant Teele Ojasalu;
– Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppe vilistlased Karin Ratas ja Helen Kari.

Uuri lisaks julgelt Teelelt 5569 1954 ja teele@raek.ee.


ABCD mudeli pilootprogramm on osa Siseministeeriumi strateegilisest partnerlusest „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“, mille eesmärk on suurendada Eestis tegutsevate kogukondade võimekust ja kriisivalmidust ning edendada kohalikul tasandil kogukonnakeskset valitsemisviisi. Partnerluse elluviimiseks teevad koostööd viis organisatsiooni: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, Eesti Rahvaülikoolide Liit, Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendi.