Raplamaa alustavate ettevõtjate mentorklubi avaseminar

06.04.2021 Raplamaa

Avaseminar 

Koolituse väärtus:
Pakkuda osalistele motivatsiooni ja julgust, et liikuda teadlikumalt enda unistuste suunas. Aidata näha osalejal enda ja ettevõtte väärtuseid. Luua enda ja ettevõtte endast lähtuv visioon, panna kirja lühi-ja pikaajalised eesmärgid ning tegevusplaan. Näha läbi enda ohukohad ja vajadusel kohendada tegevusplaani. Lisaks saab ülevaate, mida on vaja enda tippvormis hoidmiseks, et kasutada enda tegelik
potentsiaal ja saavutada oma eesmärgid.

Koolituse lõpuks on õppija loonud väärtustest, visioonist ja eesmärkidest lähtuva tegevusplaani.

Koolituse läbinu:
● oskab hinnata iseenda motivatsiooni ning planeerida tegevusi enesemotivatsiooni suurendamiseks
● oskab juhtida teadlikumalt iseend enda eesmärkide suunas
● oskab paremini hakkama saada keerulistes olukordades tänu visioonile, loodud eesmärkidele ja fookusele
● oskab teadvustada endale ettevõtlusega seotud takistavaid ja soodustavaid uskumusi ja hoiakuid.
● on teadlik, kus soovib olla aasta pärast ning omab selles osas tugevat visiooni

Koolitusel on individuaalne töö põimitud grupitööde ja aruteludega ning koolitus lähtub coachingu ja andragoogika põhimõtetest.
Koolitust juhib Chanet Siret Simonen – coach (arengu toetaja) meeskondadele, ettevõtte juhtidele, kui kõigile neile, kes soovivad enda elus muutust.
Lahenduskeskse coach’i kvalifikatsiooni on aastast 2015 ja sellel aastal lõpetab andragoogika õpingud, mille tulemusel saab koolitaja kutsetunnistuse. Tänaseks on teinud üle 300 coachingu sessiooni ning läbi koolituste toetanud juhte, meeskondi ja organisatsioone nende väljakutsete juures.
Aasta koolitaja nominent 2020. Loe lisa www.chanet.ee

 

Lisainfo SIIT või tel 5648 8486 anu@raek.ee, Anu Kaar, mentorklubi projektijuht Raplamaal.