Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avatud

1. oktoobrini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober  2021 kell 16.30. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste keskkonnas. Programmi määrus, taotluse esitamise lingid ja muud abimaterjalid on leitavad RAEKi kodulehel: https://raek.ee/kodanikuuhendustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/