Veebiseminar “Millised on ringmajanduse võimalused turismis? Kuidas arendada kestlikku (loodus)turismi?”

26.01.2022 10:00 Veebis

Päevakava:

10:00 Sissejuhatus
10:05 Ringmajandus  turismi kontekstis. Markus Vihma, Rootloop OÜ.
Turismi suur keskkonnamõju on peamiselt seotud inimeste voogude liikumise, külastuse ja majutuse ning toitlustusega. Inimeste ootused oma puhkehetkede keskkonnamõju osas on kasvanud ja meeldejääva kogemuse loovad järjest enam läbimõeldud jalajälg ning panustamine laiemasse keskkonna arengusse. Uurime kuidas võiksid turismiettevõtted luua ringmajandust ja millise rolli saavad nad võtta et luua väärtust külalistele ning kohalikule regioonile.
Markus Vihma aitab ettevõtteid ja organisatsioone keskkonnaalaste võimaluste leidmisel ning ringmajandusliku väärtusloome osas. Tal on pikaajaline kogemus toodete ja teenuste süsteemi disaini ja strateegiaarendusega üle maailma, sh Fortune 500 ettevõttele.

11:35 Kuidas arendada jätkusuutlikku loodusturismi? Aivar Ruukel loodusgiid ja koolitaja, MTÜ Eesti loodusturismi ühingu asutajaliige.
Kui ühtäkki on rabas rohkem rahvast kui Tallinnas Tammsaare pargis, kas see on siis loodusturism? Kuidas arendada loodusturismi nii, et elurikkus ei kaoks? Kuidas leida tasakaalu  stabiilse turismiteenuse pakkumise ja looduse rütmi vahel? Kuidas tootestada loodusturismitoodet nii, et külastajast ei jääks maha praht vaid tulu ettevõtjale ja kogukonnale?
Aivar Ruukel on viimased 25 aastat korraldanud loodusmatku Soomaa rahvuspargi jõgedel, soodes ja metsades, on tutvustanud eesti- ja välismaalastele Soomaa viiendat aastaaega.  Ta on omandanud magistrikraadi loodusturismi erialal Eesti Maaülikoolis.
13:05 Päeva kokkuvõte

 

REGISTREERIMINE

 

Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.