Toidukäitlejate infopäev: Veterinaar- ja toiduameti nõuded

19.02.2019 10:00 Rapla

19.veebruaril kell 10-17 Rapla Riigimaja II korruse saalis (209).
Lektor Hilja Pillisner.

Infopäeva teemad:

1. Toidu käitleja mõiste.Seadusandlus ja sellest tulenev vastutus ja kohustused.
Registreerimine ja sellega kaasnevad tegevused. Riigilõivud

2. Ettevõtte enesekontrolliplaan ja sellega kaasnevad kohustused

3. Erinevad käitlemisvaldkonnad, nende erisused. Pakendamine müügipakendisse. Märgistamine. Toitumisalane teave.
Toiduga kokkupuutuvad materjalid (TKM). Tõendamine (laboratoorsed analüüsid). Allergeenide ohje. Toodete turult tagasikutsumise korraldamine.

4. Tehniliste kirjelduste koostamine. Saatedokumendid. Jälgitavus. Ettevõtte tegevuse auditeerimine.

Teemad on asjakohased nii koduköögile kui toitlustus- või tootmisettevõttele.
Loodetavasti saavad kõik teie küsimused päeva jooksul vastuse.

Infopäev on osalejale tasuta.
Registreerumine hiljemalt 17. veebruariks SIIN

____________
Infopäeva maksumus tasutakse projekti “Raplamaa turismi- ja elukeskkonnaturundus” vahenditest.

Täpsem teave:

Jaune Riim
Sihtasutus RAEK
tel 5554 3883