Raplamaa Majandusfoorum 2021

07.10.2021 Rapla


“Investeeri Raplamaale! Investeeri ettevõtluskeskkonda!”

NB! Sündmusel osalemine on kutsetega!

8. Raplamaa Majandusfoorumi fookuses on sel korral investeerimine ettevõtluskeskkonda. Kuidas mõjutavad piirkonda üleriigilised suured taristuprojektid? Mis on need kõige olulisemad tulevikutrendid, mis meie, Euroopa ja maailma majandust mõjutavad? Kuidas elab Raplamaa ettevõtja? Millised on nende hinnangul suuremad projektid, mis tuleks lähema viie aasta jooksul ellu viia? Kes ja kuidas peavad investeerima Raplamaa ettevõtluskeskkonda?

Teemasid käsitlevad:

Maailmamajanduse hetkeseis ning tulevikuvaated – Urmas Varblane, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor

Raplamaa ettevõtlusuuringu vahekokkuvõte – Demis Voss, DVProject OÜ

Tuleviku energiapoliika, roheenergia osakaal, Euroopa energiasõltumatus ja investeeringud valdkonda – Taavi Veskimägi, Elering AS juhatuse esimees

Rail Baltic`u arengute hetkeseis ning võimalik mõju Raplamaa ettevõtluskeskkonnale – Tõnu Grünberg, OÜ Rail Baltic Estonia

Rahvusvahelise kontserni ootused kohalikule ettevõtluskeskkonnale – Elena Past, Akzo Nobel Baltics AS juhatuse liige

PANEELDISKUSSIOON „Kes ja kuidas peab investeerima Raplamaa ettevõtluskeskkonda?“ Kristjan Aller, Elena Past, Heiki Hepner, Janek Kadarik, Urmas Varblane