Alustava ettevõtja baaskoolitus I moodul

03.04.2019 Rapla

I. moodul 03.-04.04.2019: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes- koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogramm
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seose
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II. moodul 18.04.ja 02.05.2019: Turundus ja müük- koolitaja Andro Kullerkupp

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III. moodul 15.05 ja 29.05.2019: Finantsjuhtimine ja –planeerimine- koolitaja Siiri Einaste

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV. moodul 12.06.2019: Juhtimine. Äriplaanide esitlused- koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlemine

Täpsem teave SIIT