KOP-i 2024. aasta kevadvooru toetuste otsused on kinnitatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2024. aasta kevadvooru laekus 24 projektitaotlust ja kõik pääsesid hindamisele:
– meetmes “Kogukonna areng” 13;
– “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 11.

Hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada kokku 15 projekti:
– “Kogukonna areng” 10,
– “Investeeringud ja kogukonnateenuse arendamine” 5.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 09.05.2024 otsuse nr 172.
Toetuse saajate nimekirja vaata siit.

Otsused saadetakse taotlejatele hiljemalt 15.05, toetused makstakse välja hiljemalt 22.05.