KIF24 toetab taas kogukondliku elanikkonnakaitse projekte

 

Möödunud aastal Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ellu kutsutud kodanikuühiskonna innovatsioonifond (KIF) suunab kohalikke omavalitsusi ja kogukondi koostööle. Taotlemise eelduseks on ühiselt kaardistatud vajadused ja kokku lepitud lahendused. Üks ei saa teiseta: KOV peab end aktiivselt oma kogukondade kitsaskohtadega kurssi viima ja vastupidi, elanikud teavitama KOV-i enda ootustest selgelt ja lahendusi pakkudes.

Julgeolekuolukorrast tingituna on ka 2024. aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse. Selle aluseks on elanike valmidus end ise kaitsta ja üksteist abi saabumiseni aidata nii igapäevastes õnnetustes kui ka äärmuslikes oludes.

OLULINE:

– Teavituse koostamise hetkel ei olnud voor veel avatud (täpsem info kysk.ee).
– Taotlemise tähtaeg 15.10.24.
– Projektiperiood 11.04.24-31.05.25.
– Omafinantseering ei ole nõutud.
– Taotleja saab olla Eestis registreeritud ja põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev MTÜ või seltsingulepingu alusel avalikes huvides tegutsev seltsing.
– Taotluses tuleb muuses esitada esitada KOV-i ja Päästeameti kinnituskirjad.
– Toetusmahud on Kehtna vallas 7091,49 €, Kohila vallas 9080,61 €, Märjamaa vallas 8815,26 € ja Raplas vallas 13603,42 €.
– Infotund toimub 28.05 Zoomis (registreerumine ei ole vajalik; järelvaadatav).

TOETATAKSE:
– Esmalt kogukonnasiseste ja vaheliste ning KOV-i ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamisi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks koostöös kogukonnaga.
– Eelnimetatud tegevuste tõendatud täitmise järel elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimist, teenuste tellimist (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamist, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Möödunud aasta vooru toetuseelarves Raplamaal jääki ei jäänud. Maakonna projektid:
– Kohila valla Aespa kogukond võttis fookusesse kriisikoja autonoomse elektrisüsteemi rajamise ja kriisivarude soetamise. Posti tänava kogukond pidas tähtsaimaks kriisiolukorraks vajalike vahendite soetamist. Kaarlisauna elamurajoon valis veevarustuse tagamise pikemates elektrikatkestustes.
– Kehtna valla Ingliste piirkond keskendub esmavajaliku varustusega kerksuskeskuse loomisele.
– Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus tagab hajaasustusega piirkondades elavatele kogukonnaliikmetele elektrivarustuse mobiilsete generaatoritega.
– Rapla vallas võeti eesmärgiks Kaiu Hariduskeskuse evakuatsioonikohaks korraldamine.
Täpsema ülevaate leiad KÜSK-i kodulehelt.

https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif24

https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/kodanikuuhiskonna-innovatsioonifond