Avanes alustava ettevõtja starditoetus!

Starditoetuse rakendusdokumendid on kinnitatud ning need on kättesaadavad starditoetuse veebis SIIN.

Eelnõustamiseks vajalikud dokumendid on: äriplaani vorm, finantsprognoosid ning eelnõustamise vorm.

Enne taotluse esitamist on vajalik läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.
Raplamaal nõustavad alustavaid ettevõtjaid RAEK ettevõtluskonsultandid:

Mari Kirss
Tel 5332 3681
E-post: mari@raek.ee

Tatjana Jääger
Tel  520 6300
E-post: tatjana@raek.ee

_______________________________________________

Toetuse andmise eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist.

 • Alustavale ettevõtjale (kuni 3a. vanusele ettevõtjale).
 • Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevusaladele.
 • Juriidilised isikud võivad omada kuni 25 protsendilist osalust.
 • Täistööajale taandatult on töölepingu alusel töötavaid isikuid vähem kui 10.
 • Müügitulu oli taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud majandusaastal 40 000 eurot või väiksem.
 • Müügitulu on taotluse esitamise majandusaastal taotluse esitamise kvartalile vahetult eelnenud kvartali lõpu seisuga 40 000 eurot või väiksem.
 • Osalust omav isik ei tohi taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul olla omanud ega omada osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas ettevõtjas ega tegutseda ettevõtjana taotlejaga samas tegevusvaldkonnas.
 • Osalust omav isik ei tohi olla taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva teise ettevõtja juhatuse liige.
 • Juhatuse liige ei tohi omada ega olla omanud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas ning olla juhatuse liige taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 300 000 eurot.
 • Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.

Täpsem teave taotlemise kohta SIIT

_______________________________________________

Starditoetuse infotund toimub 16.04.24 kell 10 Teamsi vahendusel. Link registreerimiseks on leitav SIIT.