Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023: elanikkonnakaitse kogukondades

Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali innovatsioonifond toetab kogukondade ning kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu. Selle aasta toetusvoor keskendub kogukondliku elanikkonnakaitse võimekuse tõstmisele.

Voor avatud 22.08-30.11.23.

– Toetuse saamise eelduseks on koostöö KOV-i ja Päästeametiga.
– Omafinantseeringu nõuet ei ole.
– Taotlusele miinimum- ega maksimumäära pole, ent igal KOV-ile on oma eelarve.

Toetatakse:

1) Kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamist (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult.

2) Kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis konkreetsete vajaduste rahuldamist (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Täpsema info leiate https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif23 ja https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/kodanikuuhiskonna-innovatsioonifond.

Värskeimat ehk 25.08 infotundi saab järele vaadata siin.
Hea suurema pildi ülevaate saad siseturvalisuse 15.06 taskuhäälingust, kus kodanikele lähemale jõudmisest ja innovatsioonifondis räägib Siseministeeriumi kodanikuühiskonna nõunik Martin Tulit.