Alates augustist saavad ettevõtjad taas taotleda kuni 200 000 eurot investeeringutoetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks

Maaelu mitmekesistamise toetusmeetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit.

Mitmekesistamise toetust saab kasutada uute masinate ja seadmete ostmiseks ning tootmishoonete või teenindusruumide ehitamiseks. Toetuse määr on kuni 50% projekti maksumusest. Investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas, millena Pärnumaal käsitletakse kõiki valdu ja Pärnu linna osavaldu (välistatud on üksnes enne 2018. aasta haldusreformi kehtinud Pärnu linna territoorium).

Toetust saavad taotleda kuni 9 töötajaga vähemalt 2 aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Lisaks pikendatakse 2021. aasta taotlusvoorus toetust saanud projektide elluviimise tähtaega kuue kuu võrra. Pikendus kehtib ettevõtjatele, kes on viinud projekti mahust ellu vähemalt 50%. Muudatus on abiks ettevõtjatele, kellel on projekt pooleli ja kes kriiside tõttu vajavad lisaaega projekti täideviimiseks.

13.06.2023 toimunud infoseminari salvestus

 Infopäeva erinevad osad algavad salvestusel alljärgnevalt:
I osa​ Meetme tutvustus – Allar Korjas, Maaeluministeerium
II osa Taotlemise, taotluse menetlemise ja projekti elluviimisega seotud teemad – Piret Karu
III osa Ehitiste ehitamise puhul toetuse kasutamine – Kaimo Puniste
IV osa PRIA poolne juhendamine taotluse vormistamisel (uus teenus) – Piret Kljutšivski
V osa Küsimused ja vastused

Esitlused:

Lisainfo meetme kohta:

Põhjalik ülevaade toetuse tingimustest PRIA kodulehel.
PRIA toetuste infotelefon 737 7678

Meetmega seotud videojuhendid leiate Maaeluministeeriumi Youtube kanalilt.
Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki, millest sõltub maksimaalne võimalik toetuse maht, saate kontrollida SIIT.
Finantsprognooside läbimõtlemisel on abiks isegenereeruv vorm (RTK starditoetuse näidisvorm), mille leiate SIIT:

Lisainfo:
SA RAEK
Tatjana Jääger
Tel: 520 6300
e-post: tatjana@raek.ee