Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru toetuste otsused on kinnitatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru laekus 35 projektitaotlust, millest hindamisele läks 29:

– meetmes “Kogukonna areng” 14;
– meetmes “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 15.

Hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada kokku 17 projekti:

– „Kogukonna areng“ 11,
– „Investeeringud ja kogukonnateenuse arendamine“ 6.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 26.05.2023 otsuse nr 92. Toetuse saajate nimekirja vaata siit.

Otsused saadetakse taotlejatele hiljemalt 02.06, toetused makstakse välja hiljemalt 09.06.