KOP-i 2023. aasta kevadvooru taotluste hindamine

Kevadvooru taotluste hindamine on alanud. Kokku laekus 35 taotlust, millest tehnilise kontrolli läbis 29.

Otsused plaanime väljastada hiljemalt juunikuu alguseks. Otsuse saadame e-toetuse keskkonna postkasti, nii et tasub veenduda, et teavituste saamine on “Taotleja” lehel sisse lülitatud.

Toetuse vastu võtmist ei ole vaja eraldi kinnitada. Küll palume teavitada koheselt, kui selgub, et soovite taotlemisest või peale positiivse otsuse langetamist toetuse kasutamisest loobuda.

Vastavalt KOP-i määruse § 18 makstakse toetus “toetuse saajale välja taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse alusel ühes osas kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates”.

Küsimusi taotluse kohta saad esitada lahkelt e-toetuse keskkonna postkastist või teele@raek.ee ja 5569 1954. Projekti elluviimisel ja aru andmisel võivad abiks olla kevadvooru üleriigiliste infopäevade esitlus ja kirjalikult esitatud küsimused koos vastustega siit. Infopäevasid ei salvestatud.