KOP-i 2023. aasta kevadvooru taotlused on esitatud!

Raplamaal laekus vooru 35 taotlust, millest 16 esitati „Kogukonna arengu“ ja 19 „Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise“ meetmesse. Valdade lõikes jaotuvad taotlused järgmiselt: Kohilast 7, Märjamaalt 11, Kehtnast 6 ja Raplast 11.

Kokku on kevadel jagada 39 680 eurot. Toetust küsitakse 84 870,20 eurot.

Taotluste menetlemine ja otsuste langetamine võib võtta kuni 50 tööpäeva (KOP-i määrus § 13 p 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/124032021007), lisaks otsusest teavitamine kuni 5 tööpäeva ja väljamakse 10 tööpäeva jooksul (§ 17 p 8 ja § 18). Protsess lõppeb seega loodetavasti jaanipühadeks.

Küsimusi taotluse kohta saad esitada lahkelt e-toetuse keskkonna postkastist või teele@raek.ee ja 5569 1954.