Veel on võimalik liituda Arvamusrännakuga

Arvamusrännaku kuu november on hoo sisse saanud. Tänaseks on arutelusid toimumas juba igas Eesti maakonnas, Raplamaale on praeguseks registeeritud kaks arutelu.

Arvamusrännaku eesmärk on kutsuda inimesi kaasa mõtlema, et leida võimalikke lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele ja kujundada seeläbi ühiselt Eesti tulevikku. Arvamusrännak on suurepärane võimalus rääkida kaasa oma valdkonna pikaajalise arengustrateegia teemadel – olgu selleks vaimne tervis, kooliharidus, elurikkus või vastutustundlik ettevõtlus. Koosloomelise arendusprotsessi tulemusena jõuavad välja valitud ideed „Eesti 2035“ tegevuskavva ning saab alata konkreetsete tegevuste elluviimine.

Veel on võimalik kaasa lüüa:

– arutelujuhina nii enda, osalejate ja/või algatuse poolt pakutud teemal (juhtide veebikoolitus 15.11);

– osalejana ehk aktiivse arutlejana mõnel avalikul arutelul.

Detsembris kutsutakse arutelujuhte strateegiapäevale. Kõik aruelujuhid on oodatud osama saama ühisest strateegiapäevast 14. detsembril kell 13-17 Tallinnas. Strateegiapäeva raames kohtuvad arutelujuhid ja poliitikakujundajad, et ühiselt tagasisidestada, mida Arvamusrännakul osalenud inimesed võimalike lahendusettepanekutena välja tõid ning kas ja kuidas poliitikakujundajad neid ideid ellu saaksid rakendada. Strateegiapäeva lõpetab näitleja Henrik Kalmeti temaatiline stand-up.

Kutsume liituma “Eesti 2035” Arvamusrännaku üritusega Facebookis siin. Jaga rännaku fotosid teematrellidega #arvamusrannak või edasta need aadressile arvamusrannak@kasvulava.ee.

Tegusat Arvamusrännaku kuud!