Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta sügisvooru toetuste otsused on kinnitatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta sügisvooru laekus 20 projektitaotlust, millest hindamisele läks 19:
– meetmes “Kogukonna areng” 6;
– meetmes “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 13.

Hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada kokku 14 projekti:

– „Kogukonna areng“ 5,
– „Investeeringud ja kogukonnateenuse arendamine“ 9.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 11.11.2022 otsuse nr 59. Toetuse saajate nimekirja vaata siit.

Otsused saadetakse taotlejatele hiljemalt 18.11, toetused makstakse välja hiljemalt 25.11.22.