„Raplamaa Aasta Tegu“ 2022. aasta kandidaatide esitamine

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kutsub üles märkama ja esitama kodanikuühiskonna tublisid tegijaid Raplamaa Aasta Tegu konkursile. Kandidaadid palume esitada veebivormis  hiljemalt P, 30.10.

Konkursi eesmärk on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada meie maakonnas tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, vabatahtlikke ja eraannetajaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on mõjutanud sel aastal paikkondlikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse Raplamaa kogukondade ärksusesse. Statuudiga saate tutvuda siin.

Konkurssi korraldab juba 19. aastat järjest RAEK koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Partnerluskoguga, mis toetab tunnustamist projekti „Jätkusuutlikud kogukonnad Raplamaal“ raames.