LEADER-i “Jätkusuutlikud kogukonnad Raplamaal” projekti uudis

Teatame rõõmuga, et Raplamaa Partnerluskogu rahastab LEADER programmi “Kogukonna edendamise” meetmest Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse projekti “Jätkusuutlikud kogukonnad Raplamaal”.

Projekti kestus on 01.08.2022-31.12.2023. Selle käigus toimuvad kogukondadele erinevad koolitused ja kohtumised ning viiakse läbi kaks maakondlikku tunnustuskonkurssi “Raplamaa Aasta Tegu”.

Koolituste-kohtumiste teemade valikul püüame lähtuda aasta alguses läbi viidud kogukondade küsitluse tulemustest.