Kohalikud arendusorganisatsioonid saavad uuringuteks ja koolitusteks raha taotleda

20. septembrist on avatud taotlusvoor omavalitsustele, omavalitsusliitudele ja maakondlikele arenduskeskustele uuringute, analüüside ja koolituste läbi viimiseks, ekspertide palkamiseks või juhendmaterjalide ja metoodikate koostamiseks.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on toetus kohalikele organisatsioonidele abiks piirkonna arengu kavandamisel ning maakonna arengustrateegia ja omavalitsuse arengukava eesmärkide saavutamisel. „Toetusraha võimaldab kindlasti algatada mõjusaid projekte, mis aitavad kaasa paremate teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule. Ootame algatusi, mida kavandatakse mitme omavalitsuse peale või siis kogu maakonna ulatuses,“ selgitas minister.

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul valitakse toetuse saajad välja igas maakonnas kohapeal. „Igas maakonnas moodustatakse kohaliku kogukonna vajadusi enim tundvatest ekspertidest eraldi hindamiskomisjonid, kelle ülesandeks on välja selgitada maakonnale kõige vajalikumad projektid,“ selgitas Kertu Sepp.
„Samuti tasub tähele panna, et projekti teostamiseks on oluline kaasata vajalikud partnerid teistest omavalitsustest või riigi, era- ja mittetulundussektorist,“ rääkis Sepp ning lisas „Taotlusvooru kogueelarve on 1 200 000 eurot, millest eraldatakse igale maakonnale kindel summa“.

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu alates 20. septembrist 2022 ja kestab kuni maakonnale eraldatud toetusvahendite lõppemiseni või 31. detsembrini 2024. Taotlusvooruga seotud info ja materjalid leiab RTK veebilehelt.

Toetusmeedet kaasrahastakse Euroopa Liidu meetmest „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks“. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Rahandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.