Avaneb võimalus taotleda investeeringutoetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks

7.-21. septembrini on võimalik esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid.

Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masina, seadme või muu sisseseade soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetatav on ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.