Raplamaa Partnerluskogu LEADER ettevõtlusmeetmete mõju hindamine ja arenguideede kogumine

Hea Raplamaa ettevõtja!

Oleme väga tänulikud, kui leiate 10-15 minutit, et vastata küsimustikule, millega soovime välja selgitada, kuidas eelnev LEADER rahastusperiood aastatel 2014-2020(2022) Raplamaal õnnestus, millega taotlejad rahule jäid, kuidas programm aitas ettevõtlusel edeneda ja maaelu mitmekesistada, samuti aitate vastates teada saada, millised olid projektitoetuste taotlemise kitsaskohad.

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu on koostamas Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 2023-2027 uut strateegiat ning on oluline teada, mida saaksime uuel perioodil teisiti teha, kuidas ettevõtlust paremini toetada, leida uusi arendamist vajavaid ettevõtlusvaldkondi.
Oma vastustega olete osalised MTÜ Raplamaa Partnerluskogu uue strateegia koostamisel.

Küsitlus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Vasta küsimustikule SIIN