Kokkuvõte küsitlusest Raplamaa kogukondadele

Veebruaris 2022 läbi viidud küsitluse tulemuste kokkuvõte on tehtud ja sellest lähtuvalt planeerime edasisi tegevusi, mida pakkuda kogukondade suunal. Kokku laekus 44 vastust.

FORMAADI EELISTUS: Koolitused, Kogemuskohtumised ja Eesmärgistatud õppereisid kogusid kõik peaaegu võrdsed punktid, seega ei saa öelda, et ühte eelistati teisele.

TOIMUMISKOHA VALIK: 64% vastanuist eelistab reaalseid kohtumisi ning 12% jaoks ei oma suhtluskanal tähtsust.

AEG: 64% vastanute jaoks ei ole tähtis, millisel perioodil aastas tegevused toimuvad. 47% jaoks ei oma tähtsust ka nädalapäev ega kellaaeg. Ülejäänud vastanute vahel jaotus kellaaja (enne- või pealelõunat) eelistus peaaegu võrdselt. Nädalavahetusel toimuvaid tegevusi eelistas 18% . Enim eelistati tegevusi teisipäevast neljapäevani.

Koolituste osas oleme tabelis välja toonud üldnimetused. Olid ka mõned sellised teemad, mida me siin ei kajasta, sest need ei ole otseselt meie poolt pakutavate kogukondade suunaga seotud. Rohkem kui ühe korra sooviti Juriidika, kaasamise ja turunduse alaseid koolitusi. Heameel on tõdeda, et kõiki neid teemasid olema ka varasematel aastatel koolituste näol pakkunud.

Lisaks oli avaldatud ka konkreetseid nõu saamise soove. Nende osas palume endiselt pöörduda  vabaühenduste konsultandi Karin Ratase poole karin@raek.ee