Raplamaa majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuring

Hea Raplamaa ettevõtja!

Palume 10 minutit Teie väärtuslikku aega, et aidata kujundada Raplamaa ettevõtluskeskkonna tulevikku.
Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega on algatanud Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringu, mille fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab avalik sektor suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast.
Küsitlus on otseseks sisendiks regionaalarengu toetuste kaasamiseks järgnevatel aastatel, mis loovad eeldusi investeeringute, uute ettevõtete ja töökohtade tekkeks ning üldise ettevõtluskeskkonna arenguks.

Ettevõtjate küsitluse eesmärgiks on:
1. selgitada välja ettevõtlust takistavad ja soodustavad tegurid kohapeal ettevõtjate pilgu läbi;
2. selgitada välja ettevõtjate ootused, kuidas kohalik omavalitsus ja maakondlik ettevõtluse tugivõrgustik saab parendada kohalikku ettevõtluskeskkonda.

Küsitlusele saab vastata SIIN

Uuringu vahetulemusi tutvustatakse Raplamaa Majandusfoorumil 7. oktoobril.
Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Teie tagasiside on meile väga oluline!

Ette tänades

Raplamaa Omavalitsuste Liit
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus