Kesk-Eesti giidide arenguprogramm 05.mai- 20.oktoober 2021

Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku” koostöös Eesti Giidide Liiduga

Eesmärk: Tõsta giidide ja lugude jutustajate professionaalset taset. Propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või töövõtjana tegutseda, luua soovijatele valmisolek taotleda giidi kutset. Tuua giidinduse juurde uusi inimesi ja anda tegutsevatele giididele motivatsiooni ja uusi ideid. Luua giidide võrgustik.

KESK-EESTI GIIDIDE ARENGUPROGRAMMI AJAKAVA

Giidinduse üldised teadmised 1.moodul

05.mai kell 16.00-19.00 – ZOOMis.
Giidinduse uued ja tänapäevased nõudmised – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann
Giidide uued kutsestandardid: kultuurigiid, loodusgiid, maaelulaadi giid jm – Ene Sarapuu, Monika Sooneste, Sirje Vällmann

20.mai kell 16.00-19.00 – ZOOMis
Giiditöö alused 1 – Kaire Reiljan

03.juuni kell 16.00-19.45 – ZOOMis
Klienditeenindus – Rita Tammela, Sirje Vällmann
Giidinduse äriline ja majanduslik pool, ettevõtlus vs töövõtt, turundus, koostöö võimalused – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

17.juuni kell 16.00-19.00 – ZOOMis
Giiditöö alused 2 – Ivo Tsetõrkin

30.juuni kell 16-19.45 – ZOOMis
Erivajadustega külastajad – Anneli Habicht
Turismimajanduse alused – Moonika Sooneste

14.juuli kell 16.00-17.30 – ZOOMis
Giiditöö alused 3 – Ivo Tsetõrkin

Giidi praktilised teadmised 2.moodul

28.juuli 16.00-18.15 – koht täpsustub
Giidi baasteadmised Eestist – Kaire Reiljan, Marje Loide

11.august 10.00-16.00 – koht täpsustub
Giidi baasteadmised oma piirkonnast – Järvamaa ja Raplamaa– Karen Klandorf, Andrus Rospu

25.august 16.00-19.55 – koht täpsustub
Lugude jutustamine – Piret Päär
Giiditeksti koostamise põhimõtted, giiditeksti loomine, olemasolevatest teadmistest sobiva ja vajaliku valimine, esitamine – Rita Tammela

08.september 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Oma piirkonna (maakond, vald, asum, muuseum) programmi koostamine, Reisimarsruudi koostamine, reisi eelarve ja ajakava koostamine – Kaire Reiljan, Marje Loide

22.september 10.00-15.25 – koht täpsustub
Videotreening – Sirje Vällmann, Bruno Uustal

06.oktoober 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Eneseväljendusoskus: avalik esinemine, diktsioon, konfliktide lahendamine – Kaire Reiljan, Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

20.oktoober 10.00-15.25 – koht täpsustub
Praktiline töö – Võõrkeeles oma valitud piirkonna tutvustamine vene keel, inglise keel – Ene Sarapuu, Sirje Vällmann

Registreerumine lingil: 2021 Giidid registreering

Osalustasu 60 eurot. Registreerunutele esitatakse arve.

Lisainfo:
Järvamaalt Sille Pudel sille@japnet.ee  ja Riina Trumm koostoo@koostookogu.ee või Raplamaalt Andra Liibek andra.liibek@raplaleader.ee ja Jaune Riim jaune@raek.ee