Ressursitõhususe tõstmiseks kuni 200 000 EUR toetust (KIK)

Toetame tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevusi:

  • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
  • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
  • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
  • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.
Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10-33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kui suur on toetus?

Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%.

Kuidas ja millal taotleda?

Taotlusi saab E-toetuse keskkonnas sisestama hakata 1. juunist ning esitada alates 15. juuli kl 12.00. Täpsema info leiate SIIT.

Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust :

Ermo Brecher
Ettevõtluskonsultant
Sihtasutus RAEK
ermo@raek.ee