2020 eriolukorra uudised

Eestis kehtestatud eriolukord on pannud paljud ettevõtjad-ettevõtted ja vabaühendused raskesse olukorda ning keeruliste valikute ette. Siia lehele koondame ettevõtlusvaldkonda puudutava info, mida regulaarselt täiendame.

 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi avaldatud Korduma Kippuvad Küsimused koroonaviirusega seoses www.mkm.ee 
  Sellel veebilehel on toodud regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest koos vastustega. Kui sealtkaudu enda küsimusele vastust ei leia, on soovitav pöörduda e-kirja teel covid19@mkm.ee
 2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi webinarid Zoom keskkonnas (webinar’i jooksul saab jooksvalt esitada küsimusi “Chat” rakenduse kaudu).
 3. Ülevaade Vabariigi Valitsuse Eriolukorras rakendatavatest meetmetest https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis#meetmed
 4. Maksu- ja Tolliameti info ja kriisimeetmed ettevõtjatele https://www.emta.ee/et/eriolukord ning korduma kippuvad küsimused koos selgitustega vt. https://www.emta.ee/et/eriolukord#kkk
 5. Eesti Töötukassa töötasu hüvitamise meetme kohta lisainfo https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
 6. Tööelu portaal, kuhu on koondatud konkreetsed juhised tööõiguse teemal https://www.tooelu.ee/et/uudised/2552/koroonaviirus-ja-tooelu
 7. SA KredEx pakutavad meetmed https://www.kredex.ee/et/koroona
  Esimese meetmepaketi uued teenused avanevad lähipäevil (erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks, erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks, erakorraline laen). Lisainfo saamiseks palub KREDEX esmalt pöörduda oma ettevõtte kodupanka.

 8. Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmed, mis on suunatud põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele. Täpsem info avaldatakse lähinädalatel www.mes.ee
 9. Politsei- ja Piirivalveamet tööjõu liikumise info jm. teave eriolukorra kohta https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord/eesti-ja-lati-vahel-tool-kaimise-erand
 10. EAS toetusmeetmed turismi toetuseks https://www.puhkaeestis.ee/et/abiks-turismiettevotjatele-kriisiolukorras/turismi-toetuseks

Vt. ka Maakondlike Arenduskeskuste erileht Kriisimeetmed ettevõtjatele

MTÜd leiavad infot ka Vabaühenduste Liidu kodulehelt https://heakodanik.ee/uudised/

 


Jätkuvalt pakume tasuta nõustamist, selleks võta meiega ühendust telefoni või e-kirja teel.