Ettevõtjate ning tööandjate seis on HALB – toeta raplamaist, toeta omasid!

Viimase nädala jooksul on Eesti maakondlikud arenduskeskused kogunud andmeid ettevõtete ja teiste tööandjate olukorra kohta kriisisituatsioonis. Kokku oli teisipäeva, 24. märtsi lõunase seisuga ankeedile vastanud ligikaudu 140 erasektori tööandjat Raplamaalt ehk 6 protsenti tegutsevatest majandusüksustest.

Rapla vallast oli vastanuid 77, Kehtnast 22, Kohilast 21 ja Märjamaalt 17. Vastanute kogu töökohtade arv on 1109 ehk ligikaudu üks kuuendik kogu maakonna erasektori töökohtadest. Seega võib öelda, et tegemist on küllaltki esinduslike andmetega. Sellest küsimustikust joonistub välja, et mikroettevõtlus on esimene ja kõige suurem kannataja. Paljude jaoks on tegevus juba seiskunud, mis tähendab, et paljud inimesed on tööta ja mitmed teenused/tooted turult kadunud või kadumas. Söögikohad, turismiteenused, aga ka ühistransport ja muud teenused. Siinkohal üleskutse kriisi ajal ja ka selle järel eelistada raplamaist ning eestimaist toodangut ja teenusepakkujat.
Ankeedis küsitud küsimustest ehk kõige radikaalsem oli, kas ettevõtte tegevus on peatunud vähemalt kaheks kuuks. Sellele vastas jaatavalt 81 tööandjat ehk 59 protsenti vastanutest. Samuti on kõnekas, et 47 protsenti vastanutest kaalub koondamisplaane. Lähiajal on nad sunnitud koondama hinnanguliselt 250 töötajat. Oluline on märkida, et paljud vastused on edastatud enne Töötukassa meetmete väljatulemist eelmisel nädalal. Siinkohal on üleskutse ettevõtjatele, et enne tegevuse täielikku peatamist tutvuda RAEK-i ja Töötukassa lehel vastavate meetmetega, mis on ellu kutsutud just selleks, et majandus seisma ei jääks!
Mis puudutab käibe langust, siis 57 protsenti tööandjatest ehk 78 vastanut näevad ette enam kui 70-protsendilist kukkumist. Siin on selgelt välja joonistunud, et siseturule mõeldud teenused on kõige suuremas kukkumises ja rahvusvahelistel turgudel tegutsevatel keskmistel või suurematel ettevõtjatel on lootust, et lähikuudel suurt kukkumist ei tule. 13 ettevõtjat hindavad olukorda selliselt, et käive kukub 0-10 protsenti.
“Kindlasti ei tohiks täna olla liiga sinisilmne mitte keegi, sest osa mõjusid ei ole veel avaldunud,” ütles RAEK-i ettevõtluskonsultant Ermo Brecher. Ta lisas: “Näiteks osades valdkondades ilmneb probleeme toorme saamisel ja transpordi seisukohalt on probleeme Kesk- ja Lõuna Euroopa suunal. Samas on hea seis Skandinaavia maade transpordiühenduse osas, loodame, et nii ka jääb.”
Mõned näited sellest, mida ettevõtjad kõige kriitilisemaks peavad: Skandinaavia turgude ärakukkumine; teadmatus; kliendid on perega kodus ja nende teenuseid ei vaja; kõik tellimused juba kadunud seoses teenuste kolimisega e-kanalitesse; palka ja makse tuleb maksta, kuigi tegevused on nullis ja taastumist pole näha.
Selge on see, et iga ettevõte on eriline ja seetõttu on ka lahendused edaspidises olukorras toimetulekuks erinevad. Analüüsime saadud infot jooksvalt ja töötame välja lisaks tavapärastele nõustamistele ka teisi tugiteenuseid, millega ettevõtjaid kriisisituatsioonis toetada.

Kohtumised ja koolitused on kolinud veebi, selles osas on aktuaalne info peagi www.raek.ee. RAEK-i kodulehelt leiab ka meie konsultantide kontaktid, kellega vajadusel ühendust võtta.

 

Janek Kadarik
RAEK juhataja