Enampakkumisel ärimaad Kohila Tuhamäe tööstuspargis alghinnaga 5 EUR m2!

– ca 23 km kaugusel Tallinna linna piirist;
– ca 22 km kaugusel maakonnakeskusest Raplast;
– 100% ärimaa, millel käesoleval ajal hoonestus puudub;
– kehtiv Tuhamäe detailplaneering;
– võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, elektri ja gaasiga;
– ligipääs tänavavalgustusega asfaltkattega teelt, kergliiklusteelt.

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 04.10.2019 kell 9.00

Loe täpsemalt iga kinnistu kohta:

TUHAMÄE 3

TUHAMÄE 5

TUHAMÄE 6

Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võta ühendust telefonidel: 489 4793, 5556 0097, e-post: herkki.olo@kohila.ee.