1. aprillil lõppes Kohaliku omaalgatusprogrammi (KOP) kevadvoor

Raplamaal laekus kokku 34 projekti, neist 20 meetmesse 1 (kogukondlikud tegevused) ja 14 projekti meetmesse 2 (kogukonnateenused ja –investeeringud).

Projektide kogusumma on 65 469,89 eurot, millest KOP toetustena küsitakse 53 303,90 eurot.

Projektide omafinantseeringute summa on 12 195,62 eurot.

Kokku on 2019 aasta kahes taotlusvoorus toetust jagada 56 231,96.

Projektide hulgast leiab külapäevi, koolitusi, tegevusi noortele, mänguväljakute renoveerimisi, külaplatside täiustamist jm.

 

Karin Ratas
Programmi menetleja